Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vakantiegeld bouw via bankoverschrijving

Het vakantiegeld voor werknemers uit de bouwsector zal op 23 juni per bankoverschrijving worden uitbetaald. Het Vakantiefonds Bouw vraagt aan de werkgevers dat zij hun werknemers tijdig vragen hun bankrekeningnummer door te geven. Ook wie van rekeningnummer veranderde, brengt dit best snel in orde. Zonder bankrekeningnummer kan het vakantiegeld immers niet worden uitbetaald.

Een werknemer kan zich via een pc met kaartlezer met zijn elektronische identiteitskaart aanmelden op www.socialsecurity.be (Burger / Onlinediensten / Mijn vakantierekening / Het dossier consulteren). Vervolgens kan het gewenste vakantiejaar en vakantiefonds worden gekozen. Het is mogelijk een bankrekeningnummer in te voeren, maar ook een vakantierekening te raadplegen of een adres te wijzigen.

Een werknemer kan ook het officiële formulier (aan te vragen bij het Vakantiefonds Bouw, Poincarélaan 78 in 1060 Brussel) per post terugsturen vóór 31 mei . Dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de werknemer en dient bovendien afgestempeld te zijn door de bank. Alleen originele formulieren worden aanvaard, dus geen fax of e-mail. Informatie: info@vakantiefondsbouw.be, tel. 02 529 80 11. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse