Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vacatures in de bouw nemen opnieuw fors toe

Gerelateerde onderwerpen :

,
Vacatures in de bouw nemen opnieuw fors toe

De vacatures in de bouw gaan in stijgende lijn en het aantal werkzoekenden in de bouw daalt. Daardoor ontstaat steeds meer krapte op de bouwarbeidsmarkt. Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in een reactie op een uitspraak van Vlaams dminister van Werk Hilde Crevits die verklaarde dat het aantal vacatures in Vlaanderen een vijfde lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar.
De VCB beklemtoont dat de bouw intussen wel opnieuw heel wat jobs te bieden heeft. Mannen en vrouwen uit sectoren die aanzienlijk lijden onder de coronamaatregelen, vinden vaak kansen in de bouw. De bouw heeft immers voldoende personeel nodig met vaardigheden en kennis om haar rol in de relance optimaal te kunnen vervullen.
 
In februari 2020 waren de coronamaatregelen nog niet van kracht maar telde de bouw meer werkzoekenden dan vandaag het geval is. Vandaag is het aantal werkzoekende bouwvakkers en bouwtechnici gedaald onder de 14.000.
 
Tegelijk zien we de dat vraag naar medewerkers opnieuw gestaag toeneemt. In januari 2021 lag het aantal ontvangen vacatures opnieuw hoog: om en bij de 1.800. Bovendien stijgt ook het aantal vacatures. Beide trends wijzen op een toenemende krapte op de bouwarbeidsmarkt.
 
Volgens berichten in de media zijn er nogal wat medewerkers uit de getroffen evenementensector die intussen aan de slag gaan bij bouwbedrijven en tuinaannemers.
 
Om in te spelen op die trend wil het hoger onderwijs in de nabije toekomst dergelijke zij-instromers – meer bepaald mannen en vrouwen met werkervaring in andere sectoren – de kans bieden om bijvoorbeeld een bachelor bouw te volgen. Dat zal deel gaan uitmaken van een breder tewerkstellings- en opleidingsplan dat de VCB momenteel met de andere sociale partners van de bouw uitwerkt.
 
Op die manier wordt ook beter in kaart gebracht welke noden en bijscholingsbehoeften er in de bouwsector zullen zijn als gevolg van de relancemaatregelen, die in hoge mate inzetten op duurzame bouw- infrastructuurprojecten. De beroepen van werfleider, calculator en studiebureaumedewerker behoren nu al tot de top drie van de knelpuntberoepen.
 
“De opleidings- en bijscholingscapaciteit van de VDAB zal hierop moeten worden afgestemd. Maar ook voor het secundair en het hoger bouwonderwijs moet dit behoefteplan richtinggevend zijn”, meent de VCB.
 
Intussen werkt de Vlaamse regering volop aan haar relanceplan. De publieke investeringen die op stapel staan zullen heel wat bijkomende jobs in de bouw creëren.
 
Uit een analyse van de VCB blijkt dat de voorziene investeringen in het relanceplan in combinatie met de investeringen voor de Oosterweelverbinding, in totaal tot ongeveer 10.700 jobs zullen leiden. Daarbij gaat het om ongeveer 6.100 in de gebouwen- en ongeveer 4.600 in de infrastructuursector.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vind de juiste kandidaat voor jouw vacature. Plaats hier jouw bouwvacature !

Vind de juiste kandidaat voor jouw vacature. Plaats hier jouw bouwvacature !

Op zoek naar ervaren medewerkers? Extra zichtbaarheid, meer kandidaten en betere profielen. Voor meer info: bouwvacature@bouwkroniek.be of bel naar 02 894 29 03

08/02/2022 |
Tekort aan ingenieurs wordt stilaan een probleem

Tekort aan ingenieurs wordt stilaan een probleem

Meer artikels