Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uplace schrijft offerteaanvraag grondwerken uit

Gerelateerde onderwerpen :

Uplace schrijft offerteaanvraag grondwerken uit

Simulatiebeelden: Uplace

Uplace schrijft een offerteaanvraag uit voor de grondwerken van het fel gecontesteerde gelijknamige bouwproject in Machelen. Aannemers kunnen tot 13 februari meedingen om de grondwerken voor het toekomstige beleveniscentrum naast het viaduct van Vilvoorde uit te voeren. Het betreft een bouwput van ongeveer 85.000 m², die gemiddeld 4,25 m diep moet worden uitgegraven. Het grootste deel van deze grond zal via het nabijgelegen zeekanaal Brussel-Schelde worden afgevoerd.

“Gezien de omvang van het project zijn dit soort werken eerder de expertise van de grote aannemersbedrijven. Voor de verdere constructie van het volledige Uplace-project werken we gefaseerd en kunnen ook kleinere aannemers zich kandidaat stellen om delen van het project voor hun rekening te nemen”, verklaart Bart Goedermans, Chief Technical Officer van Uplace.

Uplace moet tijdens de bouwperiode uitgroeien tot de grootste bouwwerf van de Benelux. Er verrijzen een kantoortoren van 95 m hoogte, een parkeergarage met bijna 6.000 plaatsen, een theater met 3.000 zitjes, een hotel met 180 kamers met wellness, een bioscoopcomplex met tien zalen, een winkelcentrum met 270 winkels en 50 horecazaken. Tijdens de constructie vinden meer dan 5.000 mensen een job op de bouwwerf, na de opening levert het centrum 3.250 nieuwe jobs op.

Vergunning

Het winkel- en ontspanningscentrum Uplace in Machelen kreeg eind december vorig jaar voor de tweede keer een nieuwe stedenbouwkundige vergunning. Bij die gelegenheid werd aangekondigd dat de bouwwerken zo snel mogelijk zouden starten. Het is de bedoeling de deuren van Uplace in de loop van 2019 te kunnen openen. Jan Van Lancker, ceo van Uplace, is tevreden dat nu eindelijk kan worden gefocust op de bouw.

“Nadat we in 2012 al de oude industriegebouwen afbraken en de bodem saneerden, willen we dit jaar beginnen met de eigenlijke bouwwerken. De mobiliteitswerken zijn ook aan de gang. Als alles volgens plan verloopt, hopen we binnen twee jaar onze deuren te openen voor het publiek”, aldus Van Lancker.

Uplace hoopt dat de procedureslag, nadat het elf openbare onderzoeken te verwerken kreeg, nu definitief achter de rug is. Maar hoewel de Vlaamse administratie het complex nu opnieuw vergunde en Van Lancker zich verheugt in “het consequente beleid van de Vlaamse regering” geniet het project op politiek vlak slechts weinig steun. De verouderde mobiliteitsgegevens uit het milieu-effectenrapport (mer) kunnen voor de Raad van State een argument zijn om de milieuvergunning te vernietigen. Daarnaast is er de aanhoudende kritiek dat Uplace voor een verkeersinfarct op de Brusselse ring zal zorgen. Alleen de N-VA verdedigt Uplace nog, maar enkel omdat de partij de rechtszekerheid voor ondernemers wil garanderen.

Rechtszaken

Tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en de milieuvergunning voor Uplace lopen nog rechtszaken. Verschillende tegenstanders, onder wie de burgemeester van de stad Leuven Louis Tobback, hebben al aangekondigd dat ook tegen de nieuwe bouwvergunning een juridische procedure wordt gestart. Onder  meer Leuven, maar ook Vilvoorde en Mechelen vrezen dat het winkelcomplex hun handelscentrum zal schaden.

Raad van State

De Uplace-verantwoordelijken zijn zich ervan bewust dat er nog procedures op komst zijn, maar dat weerhoudt hen er niet van om toch met de bouw te beginnen. Wanneer de Raad van State negatief oordeelt,  kunnen de werken in principe worden stilgelegd. Uplace denkt echter dat dit niet meer zal gebeuren. “Protesten zijn al meermaals ongegrond bevonden. De argumenten tegen ons project zullen de realisatie ervan niet meer kunnen tegenhouden”, stelt Van Lancker.

Groot risico

Carl Devlies (CD&V), de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening, bevestigt dat Uplace weliswaar kan beginnen bouwen omdat de lopende beroepsprocedures niet opschortend zijn, maar voegt eraan toe dat de verantwoordelijken daarmee wel een groot risico nemen. “Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) voor de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied (VSGB) vormt de juridische basis van de bouwvergunning. Die wordt bij de Raad van State aangevochten door verschillende partijen, waaronder de steden Leuven, Mechelen en Vilvoorde. Als het grup vernietigd wordt, is de bouwvergunning onwettig”, aldus Carl Devlies.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels