Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uplace-saga nog lang niet ten einde

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goedgekeurd. Dat grup omvat ook de ruimtelijke plannen voor het geplande maar door actiegroepen en stadsbesturen gecontesteerde winkelcentrum Uplace in Machelen. De Vlaamse regering rechtvaardigt de beslissing door erop te wijzen dat een overheid betrouwbaar moet zijn en rechtszekerheid moet bieden. De Raad van State heeft nu twee maanden tijd om de wettelijkheid van de regeringsbeslissing na te gaan. Nadien kunnen bij de Raad van State nog procedures worden aangespannen. Zelfs bij een definitieve beslissing is de eerste steen van Uplace nog niet gelegd omdat zowel de milieuvergunning als de bouwvergunning nog ontbreken.

De Uplace-saga duurt al meer dan tien jaar. Het idee en het concept voor een beleveniscentrum met zowat driehonderd winkels en ontspanningsmogelijkheden zoals een bioscoop, een binnenspeeltuin en recreatieruimtes dateert reeds van 2004. In 2009 werd met de toenmalige Vlaamse regering een brownfieldconvenant ondertekend. Een jaar later gebeurde dat nog eens. De vergunningsaanvragen werden in 2012 allemaal ingediend, maar na een aantal bezwaren werd in 2014 de milieuvergunning vernietigd. Later dat jaar werd toch een positief advies verleend door de Vlaamse milieuadministratie. Eerder dit jaar werd reeds voor de derde keer een brownfieldconvenant getekend. Opnieuw volgde een inspraakprocedure en werden bezwaren ingediend. Zopas keurde de Vlaamse regering het grup goed.

Het project heeft door alle tegenstand veel vertraging opgelopen. Uplace wil volgend jaar graag alle vergunningen in orde hebben en zou dan ook zo snel mogelijk willen beginnen te bouwen aan het winkelcentrum dat een oppervlakte van 55.000 m² zal innemen. De opening zou dan kunnen gebeuren in 2018. Of die planning kan worden gehaald, valt nog af te wachten, want de weerstand tegen het project is niet uitgedoofd. Tegenstanders wijzen vooral op de mogelijke leegloop van de handelskernen van de steden en gemeenten in de brede regio en op de mobiliteitsknoop die dreigt te ontstaan. Vlakbij, aan de Van Praetbrug, wordt immers ook Docks Bruxel gerealiseerd en ook aan de Heizel is met Europea (het vroegere Neo) een soortgelijk maar nog groter winkelcomplex gepland. Dit laatste is deze week echter teruggefloten door de Raad van State.

Openbaar vervoer

Daarnaast is de komst van Uplace onlosmakelijk verbonden met de uitbouw van het openbaar vervoer in de regio. Het station van Vilvoorde wordt een halte op de lijnen Denderleeuw-Mechelen-Weerde en Nijvel-Mechelen. Die zullen deel uitmaken van het Gewestelijke Expresnet (GEN). Het is de bedoeling van Vilvoorde een hub te maken voor de treinverbindingen en de drie tramlijnen van het Brabantnet.

Uplace wil volgend jaar graag alle vergunningen in orde hebben en zou dan ook zo snel mogelijk willen beginnen te bouwen.

Tegen eind 2017 zou er een vaste spoorverbinding tussen Uplace, de luchthaven in Zaventem en het station van Vilvoorde moeten zijn. Het station Vilvoorde-Buda wordt vervangen door een nieuw station Machelen-Kerklaan, eveneens een halte op het GEN-traject, op wandelafstand van het Uplace-complex. De bouwvergunning voor die halte is aangevraagd. Zolang er geen bouwvergunning voor het station is, mogen geen vergunningen worden afgeleverd voor nieuwe projecten in het reconversiegebied.

Ook de renovatie van het station van Vilvoorde moet nog beginnen. De langverwachte werkzaamheden beginnen in februari 2016.. Met De Lijn kwam Uplace overeen jaarlijks 500.000 ' te investeren in busverbindingen van en naar het winkelcomplex. Vanaf de opening van Uplace moeten die bussen rijden in afwachting van de ringtram die ten vroegste in 2020 tussen de luchthaven van Zaventem en Jette zal kunnen rijden. Verscheidene betrokkenen vinden de planning voor deze openbaar-vervoertrajecten veel te optimistisch. Tegen 2025 is tevens een netwerk van vijftien fietsostrades voorzien tussen Vlaanderen en Brussel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring