Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Update van de toepassing van Eurocode 7

Update van de toepassing van Eurocode 7

Het is al tien jaar geleden dat het eerste deel van de Eurocode 7 in ons land gepubliceerd werd onder de benaming NBN EN 1997-1 (+ AC: 2009/+ A1: 2014) 'Eurocode 7. Geotechnisch ontwerp. Deel 1: algemene regels'. Deze norm werd vorig jaar aangevuld met een Nationale Bijlage, die niet alleen de waarden van de nationaal bepaalde parameters geeft (bv. de belastings-, materiaal- en weerstandsfactoren), maar ook een aantal nationale aanvullingen die de toepassing van de Eurocode 7 gedetailleerd en pragmatisch beschrijven. Het spreekt voor zich dat deze evoluties een weerslag hebben op de dagelijkse geotechnische ontwerppraktijk. Dit artikel vat de belangrijkste veranderingen samen die deze documenten teweegbrengen.

Funderingspalen

De richtlijnen voor het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand van axiaal op druk belaste funderingspalen werden vastgelegd in het WTCB-Rapport nr. 12 uit 2009. De normalisatiecommissie NBN E25007 werkt momenteel aan een herziening van dit document op een aantal punten (publicatie voorzien voor 2015). Zo wordt het ontwerp niet alleen sterk vereenvoudigd, maar het toepassingsgebied tevens uitgebreid tot op trek belaste palen.

Invloed van uitgravingen

Uitgravingen kunnen een invloed hebben op de weerstand van de grond. Dit geldt vooral voor de 'ontspannen' grondzone onder het uitgravingspeil (zie afbeelding). Indien het ontwerp gebaseerd is op een grondonderzoek dat uitgevoerd werd vóór de uitgraving, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om een reductie toe te passen op de gemeten conusweerstand (qc ).

Voor een in zandgrond uitgevoerde bouwput van 8 m diep, waarbij de boorpalen geïnstalleerd worden vanaf de bodem van de bouwput, moet de gemeten conusweerstand bijvoorbeeld gereduceerd worden tot 4 m onder het uitgravingspeil. Indien de palen langer zijn dan 4 m (wat doorgaans het geval is), beïnvloedt dat niet het puntdraagvermogen van de paal (zie afbeelding), maar wel de wrijvingsweerstand. Er zijn echter ook veel gevallen waarbij de gemeten conusweerstand niet gereduceerd hoeft te worden (sleuven met een beperkte breedte, grondverdringende palen '). Om twijfels te vermijden, wordt aangeraden om het grondonderzoek pas uit te voeren nadat de uitgravingswerken achter de rug zijn.

Op trek belaste palen

Palen kunnen op trek belast worden door een uitwendige structurele krachtwerking (bv. ter hoogte van landhoofden of masten) en door de aanwezigheid van een opwaartse waterdruk (tunnels, bouwputten, lege waterreservoirs '). In dat geval mag de paal niet uit de grond getrokken worden. Dat kan op dezelfde manier gecontroleerd worden als bij op druk belaste palen, maar er wel rekening mee houdend dat de wrijvingsweerstand op trek zo'n 20% lager is dan die op druk. De trek in de paal zorgt namelijk voor minder korrelspanning in de grond en bijgevolg ook voor een geringere laterale paalwrijving.

Men moet eveneens checken of bij het uittrekken van de paal geen kluit grond meekomt. Dit fenomeen wordt in de Eurocode 7 aangeduid als een uplift-situatie. Om die te voorkomen moet het gezamenlijke gewicht van de paal en de kluit voldoende groot zijn om weerstand te kunnen bieden aan de trekkracht.

Deze regels uit de herziening van het WTCB-Rapport nr. 12 gelden enkel voor individuele palen. Er zijn ook een aantal richtlijnen in de maak voor het grondmechanische ontwerp van andere geotechnische constructies, zoals beschoeiingen, grondankers, micropalen en funderingen op staal. Deze zullen waarschijnlijk tegen eind 2015 of begin 2016 ter perse gaan.

Bron: het artikel 'Toepassing van de Eurocode 7 in België: een update' van ir. Monika De Vos, adjunct-afdelingshoofd, en ir. Noël Huybrechts, hoofd van de afdeling Geotechniek van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

De stad Hasselt gaat meer dan 3.000 gezinnen persoonlijk begeleiden in het verduurzamen van hun woning. De campagne startmetrenoveren.be omvat een complete aanpak op maat, van analyse tot werken, op een schaalgrootte die nog niet eerder werd[…]

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden