Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Update FIDIC Red, Yellow & Silver Book

Gerelateerde onderwerpen :

Update FIDIC Red, Yellow & Silver Book

© ArtemSam - stock.adobe.com

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) is de internationale organisatie van ingenieursbureaus-adviseurs, onder meer bekend voor de contractmodellen die zij opstelt met het oog op de standaardisatie van overeenkomsten en hun clausules in de internationale bouwsector.

De FIDIC-modellen werden en worden opgenomen in publicaties met tot de verbeelding sprekende namen zoals het Red Book (voor traditionele bouwprojecten), het Silver Book (voor EPC/Turnkey), het Yellow Book (voor Plant & Design Build) en het Green Book (voor kleinere projecten).

Waar vele van deze ‘boeken’ in de loop der jaren talrijke malen werden bijgewerkt, bleven grondige actualiseringen voor het rode, het gele en het zilveren boek in wezen uit. De tijd stond nochtans niet stil.  Daarom werd al enige tijd gewerkt aan een update van het Red, Yellow en Silver Book. In december 2017 werd het langverwachte resultaat voorgesteld. 

Het opzet van de geactualiseerde contracten is hetzelfde gebleven. De drie genoemde boeken werden gebundeld in een nieuwe zogenaamde regenboogeditie (‘Rainbowsuite’). Wat daarbij direct opvalt, is dat de lengte van die nieuwe editie aanzienlijk is toegenomen in vergelijking met de editie 1999. De boeken zijn in omvang zelfs ongeveer verdubbeld. 

Dit heeft te maken met het feit dat er meer begeleidende opmerkingen werden opgenomen. Ook werd voorzien in meer voorbeelden van alternatieve clausules. Voorts werd rekening gehouden met de jongste evoluties in de bouwsector, zoals het gebruik van het bouwinformatiemodel (BIM).

Tevens werden nogal wat bepalingen herschreven of geactualiseerd. Het merendeel van de wijzingen heeft betrekking op het contractbeheer. Het doel van FIDIC is hier om duidelijkheid en zekerheid te bieden over wat van de partijen wordt verwacht en de gevolgen van niet-naleving. Dit resulteert ook in veel langere clausules met gedetailleerde, prescriptieve procedures met voor de partijen te volgen tijdschema’s. Als een partij zich niet houdt aan de bepalingen worden de zogenaamde “deeming provisions” van toepassing, wat vaak zal resulteren in een vermeende afwijzing of toestemming om te voorkomen dat het project vastloopt.

Ook werden de claims en de geschillenregeling geherstructureerd en uitgebreid. Zo kan in deze nieuwe editie worden gewezen op de grotere symmetrie die werd bekomen door te werken via een wederzijdse regeling die claims regelt in bijvoorbeeld clausule 20: dezelfde procedures zijn daardoor als het ware van overeenkomstige toepassing op claims van zowel de contractant als de opdrachtgever.

Voorts zijn onder meer nog (ver)nieuw(d)e bepalingen opgenomen met betrekking tot omkoping en corruptie, verzekeringen (inclusief de gevallen waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist wordt), een vergoeding in het voordeel van de opdrachtgever wanneer de werken niet voldoen aan het vooropgestelde doel (deze vergoeding is niet ongelimiteerd), nieuwe gronden voor de beëindiging van het contract voor zowel de contractant als de opdrachtgever om verschillende redenen (ook voor de opdrachtgever in het geval dat de limiet voor vertragingsschade wordt bereikt), uitgebreide bepalingen die betrekking hebben op de waardering van variaties in de gele en zilveren boeken, en voor de waardering en meting van de werken in het rode boek.

Prof dr. Steven Van Garsse,
UHasselt / UAntwerpen
Partner Equator Advocaten Brussel

Alexander Verschave,
Advocaat
Equator Advocaten Antwerpen.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels