Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uniek digitaal attest stapje dichterbij

Uniek digitaal attest stapje dichterbij

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Dat betekent heel wat administratief werk en kosten voor bouwers, verkopers en de overheid. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken in het kader van de administratieve vereenvoudiging werk van één attest voor het bouwen, verbouwen en verkopen van woning. De Vlaamse regering heeft het concept principieel goedgekeurd. De bedoeling is de regelgeving tegen 2016 aan te passen.

De Vlaamse regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals voor een stookolietank, centrale verwarming, riolering, epc (energieprestatiecertificaten), epb (energieprestatieregelgeving) en de drinkwaterinstallatie. De administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid moeten tot een minimum worden beperkt.

Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten.

'Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, te verbouwen, of te verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie. In vele gevallen krijgen gezinnen zelfs te maken met een optelsom aan attesten als ze hun huis willen verkopen om elders te beginnen bouwen: dertien verschillende documenten zijn hierbij geen uitzondering', stelt minister van Energie Annemie Turtelboom.

Deze regeling geldt trouwens voor alle gebouwen. De hervorming tot één attest zal dus ook de administratieve last van bedrijven verlagen. De bedoeling is om niet enkel verschillende attesten te herleiden tot één attest, maar ook om een meerwaarde te geven aan dit document. Momenteel zeggen deze attesten weinig omdat ze erg technisch zijn opgesteld.

'De nieuwe eigenaar zal in de toekomst duidelijkheid hebben of zijn woning is gebouwd volgens de bouwvergunning en of alle installaties voldoen aan alle normen. De Vlaamse regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest. Ook de niet-verplichte attesten, zoals het conformiteitsattest, zullen worden meegenomen in de hervorming. Vandaag duurt het ook maanden om al deze attesten te verzamelen. Dit kan sneller, we willen evolueren naar een redelijke termijn van bijvoorbeeld een maand', verklaart minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Nu de Vlaamse regering het voorstel principieel heeft goedgekeurd, wordt het door de kabinetten Energie, Omgeving en Wonen doorgesproken in een werkgroep. Ook ambtenaren van Ruimte Vlaanderen, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), het Vlaams Energie Agentschap (VEA), de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en mensen uit de sector, waaronder architecten, de bouw- en watersector, notarissen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), nemen hieraan deel. Tegen eind 2015 zullen de gesprekken afgerond worden, zodat de Vlaamse regering in 2016 de regelgeving kan aanpassen. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten