Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

UMiO vraagt solidariteitsfondsen voor aanpak van bodemsaneringsprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

UMiO vraagt solidariteitsfondsen voor aanpak van bodemsaneringsprojecten

Jef Ackx (DC Environment), Elmar Van Rossem (RSK Benelux), Gert Van Hoof (Gands), Rob van Eeckhaut (DCA), Dirk Van Look (RSK Benelux) en Martin De Lobel (DC Environment) kregen een award voor de integrale en duurzame bodemsanering van de BMT-site in Boechout.

De Unie van Milieu-Ondernemingen (UMiO) bekroonde tijdens het zesde Vlaamse Bodemcongres in de Krook in Gent de site van het zinkverwerkende bedrijf BMT in Boechout als het beste bodemsaneringsproject van 2017, maar gaf ook de vzw Bofas, het fonds dat met succes de sanering regelde van stopgezette tankstations, een award.

UMiO vindt dat gelijkaardige initiatieven niet alleen wenselijk maar ook haalbaar moeten zijn voor andere bodemuitdagingen zoals het aanpakken van de verontreiniging door lekkende stookolietanks en de waterbodemproblematiek.

Bofas kon dankzij financiële bijdragen uit de sector de vervuiling door tankstations in België zo goed als volledig wegwerken. Hiervoor werd een beroep gedaan op de expertise van bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders van UMiO. Om die reden beloonde de vereniging het Bofasfonds met een award tijdens het recente Bodemcongres in Gent.

Volgens UMiO bewijst deze aanpak dat sectorfondsen succesvol zijn in de sanering van verontreinigde bodems. Met deze prijs wil de organisatie een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse en de federale overheid om solidariteitsfondsen in te zetten voor andere sectorale initiatieven zoals de garagesector, maar minstens evenzeer voor brede maatschappelijke uitdagingen zoals de stookolietanks.

De ‘Bofas-aanpak’ is volgens UMiO dringend nodig om iets te doen aan de verontreiniging door stookolietanks. Vaak zijn het particulieren die hiermee geconfronteerd worden en zo een zware financiële kater dreigen op te lopen. Recent kreeg een bejaarde vrouw in Koolskamp te horen dat haar tuin vervuild raakte door mazout die uit haar tank was gelopen en dat zij moet opdraaien voor de kosten van de sanering, goed voor liefst 85.000 €.

UMiO overhandigde aan Gert Moerenhout en Lieven Van den Bossche van Bofas een award tijdens het recente Bodemcongres in Gent.
 

“Er is al zowat vijftien jaar sprake van de oprichting van een dergelijk stookolietankfonds. Het bericht vanuit het kabinet van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege dat hierover nu een akkoord zou gesloten zijn tussen de gewesten is uiteraard goed nieuws. Vroeger waren er echter ook al informele akkoorden; het komt er nu op aan dat de regelgeving op punt  wordt gesteld en echt wordt gestart. Het fonds moet er in ieder geval dringend komen en wie weet krijgt het ooit ook nog wel eens de bodemaward van UMiO”, verklaart Werner Annaert namens de vereniging.

BMT-site

Tijdens het congres werd ook een privé-initiatief gelauwerd: de integrale en  duurzame bodemsanering van de site van het sedert 1920 actieve zinkverwerkende bedrijf BMT in Boechout. Studiebureau RSK Benelux stond samen met DC Environment in voor de herontwikkeling van deze site in samenwerking met projectontwikkelaar Gands en de gemeente Boechout. Dankzij een innovatieve en geïntegreerde sanering werd de bouw van 325 wooneenheden gerealiseerd.

“De UMiO Award 2017 voor ‘Best Soil Project’ winnen betekent voor ons een erkenning voor dit project. We krijgen door deze prijs ook mooie zichtbaarheid in de sector en bij het publiek”, aldus Dirk Van Look, projectleider van RSK Benelux.

UMiO is het samenwerkingsverband van de representatieve sectororganisaties van milieuondernemingen en beroepsverenigingen van milieuprofessionals, namelijk Go4Circle (bedrijfsfederatie van de circulaire economie), OVB (bodemsaneerders), VEB (bodemsaneringsdeskundigen) en VMx (milieuprofessionals).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Vergeleken met vorig jaar beschikken dubbel zoveel steden en gemeenten over een hemelwaterplan. Daarnaast steeg het aantal lokale overheden die bezig zijn met het opmaken van zo’n hemelwaterplan met 33%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams[…]

07/08/2020 | RioleringAquafin
Amoras start verwerking meest vervuilde baggerslib

Amoras start verwerking meest vervuilde baggerslib

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Onderzoeksteam moet uitdagingen rond waterschaarste in kaart brengen

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Leuven schakelt versnelling hoger met droogteplan

Meer artikels