Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitreiking Prijs Wivina Demeester

Gerelateerde onderwerpen :

,


In het Atelier Bouwmeester wordt op vrijdag 25 november de Prijs Wivina Demeester uitgereikt. De prijsuitreiking start om 16 uur en wordt gevolgd door een receptie. Iedereen is welkom om deze bekendmaking bij te wonen. Met deze prijs wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen door voorbeeldige bouwheren in de kijker te plaatsen.
 

Publieke en semipublieke bouwheren konden zich met hun project kandidaat stellen in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. Voor de tweede editie van deze prijs werden 23 dossiers ingestuurd. De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit Philippe Van Wesenbeeck (stad Gent), Oana Bogdan (Bogdan & Van Broeck), Marc Martens (bureau voor architectuur & planning) en Thérèse Legierse (De Nieuwe Opdrachtgevers). De genomineerde opdrachtgevers worden volgend voorjaar uitgenodigd voor een buitenlandse studiereis.
De Prijs Wivina Demeester bekroont een opdrachtgever niet alleen voor zijn realisatie, maar ook voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafging. Zowel grootschalige als kleinschalige projecten komen voor de prijs in aanmerking. De projecten moeten gesitueerd zijn in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest.
De categorie ‘Architectuuropdracht’ omvat opgeleverde gebouwen die niet alleen van een bijzondere kwaliteit getuigen, maar tevens een aantoonbare en substantiële meerwaarde voor de onmiddellijke buurt of context betekenen. Zowel hergebruik, herbestemming als nieuwbouwprojecten komen in aanmerking.
De categorie ‘Masterplan’ omvat visiedocumenten die een globale strategie uitzetten voor de ontwikkeling van een projectgebied. Verschillende types van documenten komen in aanmerking, van beeldkwaliteitsplan tot een plan voor gebiedsontwikkeling. Ze gaan via ontwerpend onderzoek in op de ruimtelijke kwaliteit die wordt vooropgesteld bij de uitvoering van eventuele deelprojecten, op de inrichting van de openbare ruimte, en op de fasering en procesorganisatie voor de uitvoering van het plan.
De categorie ‘Kunst in opdracht’ ten slotte omvat publieke bouwopdrachten waarbij de bouwheer op een bijzondere manier ruimte geeft aan kunst. De samenspraak tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar zorgt daarbij voor een maatschappelijk gedragen project dat op een wezenlijke manier een verschil maakt op een publieke plek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Meer artikels