Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitdoofscenario voor Klein Rusland

Uitdoofscenario voor Klein Rusland

De kosten voor het herhuisvesten van de bewoners van Klein Rusland worden geraamd op 53 miljoen €. (foto: Evert Vandeweghe/Vlaamse Gemeenschap)

De bewoners van de sociale woonwijk Klein Rusland in Zelzate moeten de komende tien jaar geherhuisvest worden in nieuwe, kwaliteitsvolle sociale huurwoning dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West. Dat staat in het voorontwerp van het voorkeursalternatief van de Vlaamse regering. De kosten voor de nieuwbouw worden geraamd op 53 miljoen €. De start van de bouwwerken volgt ten vroegste in 2021.

In 2015 stapten een aantal bewoners van de wijk Klein Rusland naar de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers met de vraag om iets te doen aan de leefbaarheid van de sociale woonwijk. Cvba Wonen heeft al langer plannen om daar de oude sociale woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw, maar de meeste plannen werden telkens afgekeurd.

De gouverneur beloofde in 2015 een oplossing te zoeken in overleg met de bewoners, de gemeente, de woonmaatschappij Cvba Wonen en de Vlaamse overheid. Op 29 juni schoof bij een voorontwerp van een voorkeursalternatief naar voren. Daarin staat dat de bewoners op termijn een nieuwe, kwaliteitsvolle sociale huurwoning krijgen dichter bij het centrum van Zelzate Oost of Zelzate West en dat de huidige wijk over een periode van tien jaar gefaseerd verlaten wordt. Dit voorstel biedt volgens alle partners de beste garantie op een goede en duurzame toekomst voor de bewoners (eigenaars en huurder), maar ook voor toekomstige huurders.

Versterking Zelzate

Op voorstel van gouverneur Jan Briers en in overleg met de bewoners, de gemeente, de Cvba Wonen en tal van Vlaamse partners die twee jaar lang alle mogelijkheden onderzochten, koos de Vlaamse regering ervoor om de bewoners van Klein Rusland eindelijk een echte toekomst te bieden. Jan Briers trok het project als voorzitter van project Gentse Kanaalzone. “In totaal staan 160 nieuwe huurwoningen op het programma, eventueel aangevuld met private woningen of sociale koopwoningen”, stelt Briers. De kosten (inclusief grondverwervingen) worden geraamd op 53 miljoen € maar kunnen nog wijzigen bij de uitwerking van het alternatief.

Het voorstel voorziet een ruime waaier aan ondersteunende maatregelen voor de eigenaars van een woning in Klein Rusland en een begeleidingsplan voor de huurders en eigenaars. De bouw van kwaliteitsvolle nieuwe woningen in de kern van Zelzate biedt volgens de partners in het project het meest garanties op een goede leefbaarheid en draagt dus het meeste zorg voor de bewoners voor Klein Rusland.

Masterplan

Op basis van de verschillende onderzoeken blijkt dat de wijk Klein Rusland op termijn nog geïsoleerder zal worden door toekomstige infrastructuur. “Kwaliteitsvol wonen doe je vandaag niet meer vlakbij industriesites, maar in centra waar je beschikt over een netwerk aan diensten op wandel- of fietsafstand. Die diensten zijn niet meer aanwezig in de buurt van de wijk Klein Rusland, maar wel in de kern van Zelzate”, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De verhuis van de woningen naar de kern wordt gekoppeld aan het maken van een masterplan voor Zelzate. In dat masterplan wordt een duidelijke visie op de ruimtelijke ontwikkelingen, het woonbeleid en de mobiliteit uitgewerkt. Ook de nabestemming van de huidige wijk komt aan bod.

In het voorkeursalternatief worden verschillende locaties in Zelzate voorgesteld waar nieuwe woonontwikkelingen gerealiseerd worden voor de bewoners van Klein Rusland. Deze locaties zijn nog niet definitief en zullen nog onderzocht worden op hun haalbaarheid. Op het Kastanjeplein gaat het over de huidige site met bejaardenwoningen die kan worden omgevormd naar een gemengd woonproject. Aan de  Charles Andriesstraat kan een gemengd woonproject komen met sociale huurwoningen en private/sociale koopwoningen. Aan de Slachthuisstraat/Rene Vermandelstraat is er mogelijk plaats voor sociale huurwoningen. Aan Denderdreve is nog plaats voor een groter gemengd sociaal/privaat project. Er zijn nog mogelijkheden bij het afwerken van het woonlint aan Denderdreve voor een kleine woonontwikkeling aan de op te heffen kmo-zone. Andere mogelijkheden zijn het Endeke (groter gemengd sociaal/privaat project), Krekelmuyter (twintigtal sociale huurwoningen) en kleine wooneenheden in het woongebied van Zelzate op kleinere percelen met verkrotte of verloederde panden of onbebouwde percelen.

Het onderzoek gebeurt in overleg met de bewoners van Klein Rusland en de omwonenden van de nieuwe locaties. Zij worden van bij de start nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. Dit najaar kunnen alle bewoners van Zelzate tijdens het openbaar onderzoek hun mening geven over het voorstel. Nadien volgt nog een periode van ongeveer twee jaar waarin het project verder uitgewerkt wordt. De start van de werken volgt ten vroegste in 2021.

Klein Rusland

De tuinwijk Klein Rusland ligt langs het kanaal Gent-Terneuzen en ten zuiden van de snelweg A11/E34. Het was de eerste modernistische tuinwijk in België. In 1920 ontwierpen architect Huib Hoste en urbanist Louis Van der Swaelmen een tuinwijk met 300 woningen met winkels en energievoorzieningen op het vermelde terrein. Het plan werd ontworpen op gronden van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Het plan werd niet volledig uitgevoerd. Men bouwde tussen 1921 en 1927 168 woningen, een hotel voor alleenstaanden en een watertoren. De wijk ontleent zijn naam aan A. Veretennicof, een luitenant-generaal bij het Russische leger die na de Oktoberrevolutie uit Rusland vluchtte, dan in Zelzate belandde en toezichter was bij de bouw van de tuinwijk. Hij was ook de eerste bewoner van de wijk. De woningen zijn gebouwd in asbeton, een cementarm beton waarin hoogovenslakken zijn verwerkt. Vier woningen van deze wijk zijn beschermd als monument.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste personeel bij ImmoPass

Eerste personeel bij ImmoPass

De start-up ImmoPass, een onafhankelijk privébedrijf dat zich bezighoudt met de technische controle van vastgoed, werft met Tim Van Helden een eerste medewerker aan. Van Helden (rechts op de foto, naast Marc Guilmot, mede-oprichter en CEO[…]

Groep Huyzentruyt lanceert bedrijfsobligaties voor Belgische en Poolse vastgoedprojecten

Groep Huyzentruyt lanceert bedrijfsobligaties voor Belgische en Poolse vastgoedprojecten

Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Leuven herziet bouwplannen voor Parkveld

Meer artikels