Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitbreiding Tongeren-Oost goedgekeurd

De provincieraad van Limburg heeft het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (prup) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren definitief goedgekeurd. Via dit plan krijgt Tongeren o.m. kansen om het logistieke bedrijventerrein Tongeren-Oost voort uit te breiden. Daarvoor is 50 ha voorzien.

'Deze uitbreiding is goed voor honderden toekomstige arbeidsplaatsen. De planning past in het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) dat werd opgezet om o.m. de sluiting van Ford Genk op te vangen', verklaart gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors.

De strategische centrale locatie in de Europese distributie, de uitstekende ontsluiting naar het hoofdwegennetwerk en de nabijheid van verschillende luchthavens vormen de grootste troeven voor een dergelijke ambitieuze invulling van de uitbreiding van Tongeren-Oost.

Een nieuwe parallelweg langsde E313 die aansluit op de nieuwe rotonde aan de Maastrichtersteenweg zorgt voor een optimale ontsluiting. Het heuvelachtige landschap vraagt bijzondere aandacht bij de inrichting van het terrein: delen van de bedrijfsgebouwen worden in de heuvelflanken gebouwd en rondom wordt een groenbuffer aangelegd.

Zeven deelplannen

Het plan voor de uitbreiding van Tongeren-Oost is één van de zeven deelplannen uit de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren. Deze afbakening bepaalt de groeigrenzen van een stad of een stedelijk gebied. Binnen deze lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden; buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar landbouw, het platteland, natuur en bos en het landelijk wonen.

'Naast het ruimtelijk plan voor de uitbreiding van Tongeren-Oost, bevat het afbakeningsdossier nog zes andere plannen. Het verlies aan landbouwgrond in Tongeren-Oost wordt planologisch gecompenseerd via de plannen voor de sites Berg, Tumulus en Juffrouwenweg. Het gebied Berg heeft momenteel als bestemming militair gebied maar wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden. Hetzelfde geldt voor de gebieden Tumulus en Juffrouwenweg, die momenteel als woonuitbreidingsgebied aangeduid zijn. Door de nieuwe ruimtelijke plannen worden ze nu ook juridisch bestemd als landbouwgebied', aldus gedeputeerde Inge Moors.

Voorts zijn ook de site Paardsweidestraat en de opname van de Plinius-site belangrijk elementen in het plandossier. Het deelplan 'Paardsweidestraat' betreft een woonuitbreidingsgebied van 7 ha dat wordt vrijgegeven voor bebouwing. Het gebied ligt tussen de woonwijk Paspoel en de kern van Koninksem in het zuidwesten en wordt nu stedelijk woongebied. In dit gebied zijn naast wonen ook functies als handel en diensten toegestaan.

Het deelgebied 'Plinius' vervult van oudsher een recreatieve en toeristische functie. Ooit was dit gebied ingenomen door het voormalige 'Land van Ooit', een themapark dat in 2007 de deuren sloot, maar ook de Pliniusbron was vroeger als kuuroord en zwembad een heuse trekpleister in de regio.

'Met dit prup wordt de recreatieve functie van weleer in ere hersteld. Als uitgangspunt voor het plan werd het masterplan Zwembaden genomen. Nu het is goedgekeurd door de provincieraad kan de zone worden uitgebouwd tot een stadspark waar Tongenaren zullen kunnen genieten van de rust en de groene omgeving', besluit Inge Moors.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam