Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitbreiding metronet in Brussel

Uitbreiding metronet in Brussel

© cineberg - stock.adobe.com

Voor de creatie van de toekomstige metrolijn 3 tussen de stations Bordet en Albert heeft Beliris de plannen van verschillende stations op het tracé tussen het Noordstation en het station Bordet geoptimaliseerd. De aanpassing van deze plannen gebeurde naar aanleiding van diverse aanvragen van de buurtbewoners, de betrokken gemeenten en het Brusselse Gewest.

Met dit doel heeft Beliris de algemene vergunning voor de uitbreiding van de metro opnieuw ingediend, waardoor de burgers over de meest recente plannen zullen kunnen beschikken tijdens de effectenstudie die de impact van het project zal evalueren.

Deze analyse, die dit jaar na het openbare onderzoek zou moeten beginnen, evalueert het project op het vlak van mobiliteit, stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening, onroerend en archeologisch erfgoed, op sociaal en economisch vlak, omgevingstrillingen en -geluiden, bodem en water, energie, luchtkwaliteit, microklimaat, afval en de impact op de mens.

De toekomstige metrolijn 3 zal in een eerste fase Albert verbinden met het Noordstation door de bestaande pre-metrolijn om te vormen tot metro. In tweede instantie zal er een nieuwe tunnel gegraven worden tussen het Noordstation en Bordet, zodat een nieuwe snelle verbinding geboden kan worden naar het noorden van het Gewest.

Voor het toekomstige station Riga wil het project meer in harmonie zijn met de wijk: het uitzicht vanaf het plein behouden, meer respect voor de bestaande beplanting en, na afloop van de werken, een Riga Square die architecturaal zo dicht mogelijk aanleunt bij zijn huidige staat. Het project behoudt zo de oorspronkelijke symmetrie die werd ontworpen door Octave Houssa. Er werden al verschillende contacten gelegd met het buurtbewonerscomité Helm3tro, dat binnenkort een presentatie krijgt.

De omvang van het toekomstige station Vrede werd ingeperkt om de kosten en efficiëntie te optimaliseren, met behoud van dezelfde comfort- en kwaliteitsnormen. De architectuur van het toekomstige station Verboekhoven werd eveneens geoptimaliseerd om, op verzoek van de gemeente Schaarbeek, een ruimte van openbaar belang boven het toekomstige station te kunnen bouwen.

De tunnel onder de spoorlijnen zal niet worden gerealiseerd omdat de NMBS en Infrabel beslist hebben om hier op korte of middellange termijn geen halte voor het Gewestelijke ExpressNet (GEN) te creëren. De ingenieurs behouden echter wel de mogelijkheid om dit in de toekomst te bouwen.

Gedurende de voorbije maanden hebben de teams ook gewerkt aan de kwaliteit van het project: een programma om de hinder van de werken te beperken op basis van een internationale benchmark, nadenken over het beste of een beter aanbod en de beschikbaarheid van de stations voor personen met beperkte mobiliteit, een bouwwerfcoördinatie opstellen binnen een zone rond de stations, plannen uitwerken voor de communicatie en begeleiding van de buurtbewoner.

Momenteel loopt de effectenstudie voor de verbinding tussen de nieuwe en de bestaande tunnel onder het Noordstation. Zodra de aanbevelingen van de studie overgemaakt zijn aan de diensten van Beliris, zullen de plannen aangepast worden en zal in de loop van dit jaar een openbaar onderzoek plaatsvinden.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

Leuvense bomen krijgen water dankzij Besix-bouwwerf

De jonge bomen in de stad Leuven worden vanaf deze week bevloeid met grondwater dat afkomstig is uit een Leuvense bouwwerf van Besix. Het Belgische bouwbedrijf realiseert op het Martelarenplein aan het spoorwegstation in opdracht van de NMBS een[…]

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Volgende stap voor Ringpark Zuid in Antwerpen

Kunstgrasvelden in Mechelen en Kortrijk

Kunstgrasvelden in Mechelen en Kortrijk

Vergunning voor metrotunnel onder Noordstation

Vergunning voor metrotunnel onder Noordstation

Meer artikels