Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitbreiding kilometerheffing op komst

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Uitbreiding kilometerheffing op komst

© 2012

Om het sluipverkeer aan te pakken wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid van de Vlaamse snelwegen naar gewestwegen. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken evalueerde de actuele heffing die ruim anderhalf jaar geleden werd ingevoerd. Daaruit blijkt dat de huidige heffing het sluipverkeer stimuleert: vrachtwagens ruilen de snelwegen voor gewestwegen en rijden zo ook vaker door woongebieden.

De Vlaamse regering bekijkt ook nog steeds de mogelijkheden om een slimme kilometerheffing voor personenwagens in te voeren. Zover is het nog niet, maar dat die er op termijn zal komen staat vrijwel vast. Al zal de beslissing daarover vermoedelijk pas in de volgende legislatuur vallen.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken hield op 451 trajecten in Vlaanderen tellingen waarna de gegevens werden  vergeleken werden met de metingen die vóór de invoering van de kilometerheffing waren uitgevoerd. Op de hoofdwegen waar betaald moet worden is het vrachtverkeer een beetje gestegen (2%). Het is ook duidelijk dat vrachtwagens na 1 april vorig jaar niet massaal overgeschakeld zijn naar trajecten die niet betalend zijn. Op de meeste wegen zonder heffing is het vrachtverkeer zelfs lichtjes (1%) gedaald. Op 73 locaties werd echter wel een significante stijging van het vrachtverkeer vastgesteld die niet te verklaren is door factoren zoals wegenwerken of de inplanting van een nieuwe bedrijvenzone. De stijging moet dan ook gelinkt worden aan de kilometerheffing en maakt duidelijk dat de problemen met sluipverkeer zich op specifieke plaatsen voordoen.

(lees verder onder het kaderstuk)

DE NIEUWE TRAJECTEN

De problemen met sluipverkeer doen zich op specifieke plaatsen voor.
Op 73 telpunten was er een significante stijging van het vrachtverkeer. Op zes van die punten is er een groot probleem en daar wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zo snel mogelijk iets aan doen. Het gaat om de volgende trajecten:

De N73 in Limburg:
Heppen (begin N73) en de kruising met de N762

De N35 in West-Vlaanderen:
van Deinze tot Tielt
De kruising met de N50 tot de kruising met de N330

De N42 en de N43 in Oost-Vlaanderen:
de kruising met de N8 tot de grens met Wallonie
de kruising met de R8 tot de kruising met de R4

De N14 in Antwerpen:
de kruising met de R16 tot de kruising met de E34

Op zes gewestelijke trajecten (N35, N43, N42, N14 en N73) zijn wel grote problemen en op die plaatsen wil de Vlaamse regering zo snel mogelijk de kilometerheffing invoeren. Op andere tracés zijn eveneens ingrepen mogelijk, al zou dat ook kunnen gebeuren door aanpassingen aan de infrastructuur of via omleidingen. Soms is een kilometerheffing eerder een slecht idee omdat het vrachtverkeer naar nog kleinere wegen zou kunnen verschuiven waardoor het transport dwars door woonwijken en schoolomgevingen zou verlopen. Weyts wil in ieder geval tegen de zomer van volgend jaar een oplossing voor alle trajecten waar de kilometerheffing het vrachtverkeer heeft doen toenemen.

Voor de Federatie Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra) is een uitbreiding van de kilometerheffing naar alle voertuigen de enige mogelijkheid om iets te doen aan de alsmaar langer wordende files. Tot nog toe geldt de heffing enkel voor vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen. Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filedruk in Vlaanderen de jongste vijf jaar met 35% toenam en het voorbije jaar alleen al met 15%. Tijdens werkdagen stond vorig jaar gemiddeld 141 km file op onze wegen.

Toen de kilometerheffing anderhalf jaar geleden werd ingevoerd, heeft Febetra erop gewezen dat het ontwijkingsgedrag niet opweegt tegen het tijdverlies en het verhoogde brandstofgebruik op diezelfde gewestwegen. De vereniging vindt dat het uitbouwen van de kilometerheffing tot een echt mobiliteitssturend instrument een absolute prioriteit van de Vlaamse regering zou moeten zijn in plaats van dat ze zich moet bezighouden met het uitbreiden van de heffing enkel en alleen voor vrachtwagens.

“De kilometerheffing in haar huidige vorm is immers geen slimme kilometerheffing want ze heeft geen enkele impact op de congestie. De gemiddelde snelheid van vrachtwagens blijft omwille van de stijgende files dalen. De combinatie van rij- en rusttijden en de toenemende congestie heeft als gevolg dat er meer vrachtwagens ingezet moeten worden om eenzelfde volume goederen binnen dezelfde tijdspanne te vervoeren”, aldus Isabelle De Maegt van Febetra.

(lees verder onder het kaderstuk)

Miljarden schade door toenemende files

Tijdens de vakbeurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren, die op 22 en 23 november plaatsvindt in Expo Houten (Nederland), wordt ingegaan op de fileproblematiek. Naar schatting kosten files Nederland zowat 3,7 miljard euro per jaar. Er wordt gevreesd dat dit cijfer zelfs met de aanleg van nieuwe wegen en rijstroken de komende jaren alleen maar zal stijgen. Welke aanvullende middelen kunnen we inzetten om de schade te beperken? En hoe zorgen we ervoor dat onze wegen efficienter benut worden? Op de beurs vinden bezoekers bij meer dan 150 deelnemende bedrijven antwoorden op die vragen in de vorm van producten, diensten en technieken die onze wegen mobieler en toegankelijker kunnen maken. De vakbeurs is bestemd voor wie interesse heeft in verkeerstoepassingen, mobiliteitsoplossingen en/of parkeeruitdagingen. Meer dan dertig lezingen brengen de bezoekers op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Informatie: www.verkeerenmobiliteit.nl.

Algemene heffing

Febetra dringt erop aan dat snel werk wordt gemaakt van een kilometerheffing voor alle weggebruikers en dat de inkomsten die hieruit voortvloeien integraal worden gebruikt om de congestie op onze wegen en het gebrek aan (veilige) parkings aan te pakken. De vereniging vraagt ook dat snel een gradueel boetesysteem voor overtredingen op de kilometerheffing wordt ingevoerd waarbij de boetes proportioneel worden met de ernst van de inbreuk.

Niet alle verenigingen en sectororganisaties zitten echter op dezelfde golflengte. Zo is Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek, niet te spreken over de uitbreiding van het netwerk waar de kilometerheffing van kracht is. Toen de kilometerheffing op 1 april 2016 werd ingevoerd, maakten TLV en de Vlaamse regering afspraken over de mogelijke effecten van sluipverkeer. Er zou enkel een uitbreiding van de betolde wegen mogelijk zijn indien gedurende een langere periode objectief een toename van het vrachtverkeer zou worden vastgesteld. Deze toename moest groter zijn dan verklaarbaar door economische groei of toevallige omstandigheden zoals wegenwerken en eventuele uitbreidingen van de heffing zouden worden besproken met de sector voordat hierover beslissingen genomen werden.

“De beslissing lijkt echter al gevallen te zijn, waardoor de transporteurs geconfronteerd worden met 150 km bijkomende tolwegen. We stellen vast dat een aantal wegen die worden  geciteerd zelfs helemaal geen alternatieve wegen zijn voor trajecten waar de kilometerheffing van kracht is; er kan dus geen sprake zijn van ontduiking of sluipverkeer. Transportondernemers worden nog steeds geconfronteerd met zeer harde (internationale) concurrentie. Het is dan ook maar logisch dat gekozen wordt voor een route waarbij de combinatie van afstand en tijd het beste resultaat oplevert inzake CO2-uitstoot en mobiliteitsefficiëntie. Elke nieuwe heffing zal hoe dan ook leiden tot kostenverhogingen bij de transporteurs. Die kunnen niet anders dan die stijging doorrekenen aan hun klanten”, aldus secretaris-generaal Lode Verkinderen van TLV, die bij de regering aandringt op de beloofde dialoog.

Politieke moed

TLV is het er wel mee eens dat de congestie enkel kan opgelost worden door ook voor personenwagens een kilometerheffing in te voeren. “Het zou alvast van politieke moed getuigen indien de Vlaamse regering de kilometerheffing zou uitbreiden naar lichtere voertuigen in plaats van de vrachtwagens opnieuw te viseren”, besluit Verkinderen.

De VAB vindt een uitbreiding van de kilometerheffing naar alle personenwagens totaal zinloos en stelt dat ze geen effect zal hebben op de files. De mobiliteitsorganisatie ziet wel iets in een zogenaamde cordontaks, een soort rekeningrijden maar dan enkel op plaatsen waar het effectief nodig is en waar goede alternatieven bestaan. Indien niet aan  beide voorwaarden wordt voldaan, werkt het niet.

Touring vindt dat nog niet bewezen is dat een algemene kilometerheffing effectief zal leiden tot een gedragswijziging in het verkeer en stelt dat een groter proefproject moet worden georganiseerd om dat na te gaan. De mobiliteitsorganisatie wil vooral niet dat de factuur voor de automobilisten nog oploopt. Touring ziet ook wel iets in een systeem van ‘omgekeerd rekeningrijden’, waarbij autogebruikers worden beloond indien ze zich buiten de spitsuren verplaatsen.

Ondertussen mag Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens onderzoeken. Hij mag beginnen met het uitwerken van het juridische luik en de kosten-batenanalyse. Een groot proefproject komt er niet wegens te duur.  Officieel moet de volgende legislatuur beslissen over deze nieuwe kilometerheffing, maar behalve Vlaams Belang is geen enkele Vlaamse partij nog tegen het systeem gekant omdat vrijwel iedereen beseft dat het nodig is om te vermijden dat onze wegen dichtslibben.

De uitbreiding van de kilometerheffing naar personenwagens zit er dus zeker aan te komen, al zal dat nog even duren. Zodra de politieke beslissing genomen is zal het nog minstens 3,5 jaar duren vooraleer de invoering een feit is. Die tijd is nodig om de aanbesteding voor te bereiden, uit te schrijven en te gunnen en vervolgens het systeem in werking te zetten. Het extra geld dat de algemene kilometerheffing opbrengt, zou uitsluitend mogen worden gebruikt voor extra investeringen in de wegeninfrastructuur. Dat geldpotje zou aardig kunnen aandikken, want ook buitenlanders zullen dan moeten betalen voor het gebruik van ons wegennet.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Driekwart Leuvense binnenstad wordt fiets- of voetgangerszone

Driekwart Leuvense binnenstad wordt fiets- of voetgangerszone

Het Leuvense stadsbestuur stelde zopas een behoorlijk drastische ingreep voor: liefst 60% van de Leuvense binnenstad wordt ingericht als fietszone. Samen met de bestaande voetgangerszones (15%) betekent dit dat binnenkort in driekwart van het[…]

Labo Ruimte heeft eindrapport 'Gent, transitie in mobiliteit en ruimte'

Labo Ruimte heeft eindrapport 'Gent, transitie in mobiliteit en ruimte'

36 miljoen € voor zes Vlaamse transportprojecten

36 miljoen € voor zes Vlaamse transportprojecten

Ford heeft eigen schermen voor Transit en Tourneo

Ford heeft eigen schermen voor Transit en Tourneo

Meer artikels