Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitbouw aardgasnet vertraagt

De Vlaamse distributienetbeheerders zullen van 2016 tot 2018 het Vlaamse aardgasnet trager uitbouwen dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit de investeringsplannen die de distributienetbeheerders hebben ingediend bij de VREG.

De groei in investeringen in het Vlaamse aardgasnet daalt van 1,6% in 2013 tot 0,8% in 2017. Dat is het laagste cijfer sinds 2004. Volgend jaar zou er nog ruim 500.000 m aardgasleiding bijkomen, waarvan grofweg 400.000 m lagedruk- en 100.000 m middendrukleidingen, maar voor 2017 en 2018 worden die cijfers nog naar beneden bijgesteld.

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren.

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren. In het verleden was de groei nodig voor de in het Vlaamse energiedecreet gevraagde uitbouw met betrekking tot de aansluitbaarheidsgraden tegen 2015 en 2020.

2020

Tegen 2020 moet de aansluitingsgraad 99% bedragen voor woongebieden zonder landelijk karakter en 95% voor alle gebieden samen.

Enerzijds komen de distributienetbeheerders intussen in de buurt van de doelstellingen voor 2020, anderzijds worden deze doelstellingen in vraag gesteld.

Niet rendabel

Voor de 95%-grens worden geen problemen verwacht. Vermoedelijk zal enkel Imea de 99%-grens halen die in 2020 bereikt moet worden.

De andere distributienetbeheerders zullen naar verwachting aan het huidige ritme dit cijfer in 2020 niet halen.

99%

Zowel Eandis als Infrax deelden de VREG mee dat de vereiste uitbreidingen in het aardgasdistributienet om vanuit de huidige toestand in 2020 een aansluitbaarheidsgraad van 99% te halen niet rendabel zijn. Eandis en Infrax hebben wel voorstellen aangeboden om de aansluitbaarheidsgraad voor 2020 op een alternatieve manier in te vullen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

Neerleggingen jaarrekeningen 2021

15 januari 2021 WIENERBERGER NV Kapel ter Bede 121 , 8500 KORTRIJK - BE0448850870. 2019-01-01 - 2019-12-31 VOLVO CAR BELGIUM NV John Kennedylaan 25 , 9000 GENT - BE0420383548. 2019-01-01 - 2019-12-31 ETABLISSEMENTS WANTY MAURICE SA Rue des[…]

Faillissementen 2021

Faillissementen 2021

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Delvano levert eerste Case CX 145 met Stage V-motor

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten