Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Uitbouw aardgasnet vertraagt

De Vlaamse distributienetbeheerders zullen van 2016 tot 2018 het Vlaamse aardgasnet trager uitbouwen dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit de investeringsplannen die de distributienetbeheerders hebben ingediend bij de VREG.

De groei in investeringen in het Vlaamse aardgasnet daalt van 1,6% in 2013 tot 0,8% in 2017. Dat is het laagste cijfer sinds 2004. Volgend jaar zou er nog ruim 500.000 m aardgasleiding bijkomen, waarvan grofweg 400.000 m lagedruk- en 100.000 m middendrukleidingen, maar voor 2017 en 2018 worden die cijfers nog naar beneden bijgesteld.

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren.

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren. In het verleden was de groei nodig voor de in het Vlaamse energiedecreet gevraagde uitbouw met betrekking tot de aansluitbaarheidsgraden tegen 2015 en 2020.

2020

Tegen 2020 moet de aansluitingsgraad 99% bedragen voor woongebieden zonder landelijk karakter en 95% voor alle gebieden samen.

Enerzijds komen de distributienetbeheerders intussen in de buurt van de doelstellingen voor 2020, anderzijds worden deze doelstellingen in vraag gesteld.

Niet rendabel

Voor de 95%-grens worden geen problemen verwacht. Vermoedelijk zal enkel Imea de 99%-grens halen die in 2020 bereikt moet worden.

De andere distributienetbeheerders zullen naar verwachting aan het huidige ritme dit cijfer in 2020 niet halen.

99%

Zowel Eandis als Infrax deelden de VREG mee dat de vereiste uitbreidingen in het aardgasdistributienet om vanuit de huidige toestand in 2020 een aansluitbaarheidsgraad van 99% te halen niet rendabel zijn. Eandis en Infrax hebben wel voorstellen aangeboden om de aansluitbaarheidsgraad voor 2020 op een alternatieve manier in te vullen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Het bedrijf ruilt het traditionele feestgedruis echter in voor een grootschalige solidariteitsactie. Het team van Nelissen doorkruist de komende weken het hele land onder[…]

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

SPIE Belgium wint award voor jongerenintegratie

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

Architecturale dialoog tussen industrieel verleden en toekomst

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele