Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Twintig ontwerpteams voor vier grote architectuuropdrachten

Gerelateerde onderwerpen :

,
Twintig ontwerpteams voor vier grote architectuuropdrachten

De indrukwekkende Floraliënhal moet opnieuw het kloppende hart van een vernieuwd congrescentrum worden. (Foto: Michiel de Cleene / Team Vlaams Bouwmeester)

De Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele maakte de twintig ontwerpteams bekend die in de running zijn om vier grote architectuuropdrachten in Gent te mogen uitvoeren. Per opdracht zullen vijf ontwerpteams het nu tegen elkaar opnemen met een uitgewerkt ontwerpvoorstel voor de ICC/Floraliënhal op de Citadelsite, het Design Museum Gent, het Gravensteen en de Opera Gent. Via de selectieprocedure ‘open oproep’ van de Vlaamse Bouwmeester (zie Bouwkroniek van 6 juli 2018, blz. 10-19) dienden in totaal 218 ontwerpteams een kandidatuur in voor een project van één van de vier vooraanstaande cultuurhuizen. De uitschieter was het project voor het Designmuseum Gent met liefst 96 kandidaturen.

Hoewel nog geen definitieve ontwerpplannen voorliggen, is de bekendmaking van de geselecteerde ontwerpbureaus voor de vier Gentse publieke bouwprojecten een uiting van de ambitie van het Gentse stadsbestuur om voluit in te zetten op architecturale kwaliteit. Een ontwerpwedstrijd zoals de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester biedt de mogelijkheid om verschillende ruimtelijke visies en diverse benaderingen naast elkaar te leggen. De uiteindelijke keuze voor een ontwerp maakt de opdrachtgever in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester. De ontwerpvoorstellen van de verschillende ontwerpteams zullen met elkaar worden vergeleken tijdens een selectieprocedure. De timing is vervolgens afhankelijk van de planning van de verschillende opdrachtgevers, de stand van zaken van het projectdossier en de projectdefinitie.

Om architecturale kwaliteit te realiseren in alle bouwopgaves van de stedelijke overheid, werkt de Stadsbouwmeester Gent bovendien aan een stedelijke aanstellingsleidraad voor ontwerpers van architectuuropdrachten in de stad. De stad heeft nood aan een helder, open en op kwaliteit gericht aanstellingsproces, conform de wet op overheidsopdrachten. De stadsbouwmeester moet het kader uitbouwen om ontwerpopdrachten van alle partners in Gent te initiëren, ontwerpen en ontwerpers te selecteren en opdrachten te gunnen en ten slotte, om de kwaliteitsopvolging nadien te verzekeren via begeleiding en advies. De stadsbouwmeester start daarom alvast met een online nieuwsbrief om Gentse overheidsopdrachten voor ontwerpers bekend te maken. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via stad.gent/stadsbouwmeester.

ICC / Floraliënhal

Met de open oproep voor Gent ICC en de Floraliënhal in het Citadelpark moet de indrukwekkende Floraliënhal opnieuw het kloppende hart van een vernieuwd congrescentrum worden, maar ook van het park en de buurt. De historische ruimte wordt inzetbaar voor het Gent-ICC als ontmoetingscentrum, en zal ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers zoals het S.M.A.K. De architectuuropdracht omvat de opmaak van een masterplan, de renovatie van het congrescentrum, de toevoeging van multifunctionele zalen in de voormalige Casino-kop van de Floraliënhal en een nieuwe toegang tot het ICC.

Mogelijk komt daar ook de renovatie van de historische hal zelf bij, evenals de aanleg van de zones voor leveringen en logistiek.  Meer daglicht, binding met de erfgoedomgeving (natuur en gebouw), verbeterd thermisch en akoestisch comfort en een duidelijker circulatie worden alvast een uitdaging voor de ontwerpteams. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent coördineert dit project. Het werd uitgekozen door Toerisme Vlaanderen als toeristisch hefboomproject en wordt gesubsidieerd. Budget: 40.486.746 €, zonder btw.

De geselecteerde ontwerpteams:

 • 51N4E bvba, NU architectuuratelier
 • CRIT architecten, Lacaton & Vassal Architectes.
 • Architecten de vylder vinck taillieu, Henk Pijpaert Engineering bvba, Studieburo  Mouton bvba, Studio Roma, Vogt Landscape Limited.
 • L’AUC, MOS Architects PLLC.
 • AgwA, Bruther Architectes.

Design Museum Gent

Het enige designmuseum in Vlaanderen met een historische en hedendaagse collectie van 22.000 objecten, wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel op het terrein aan de Drabstraat onder de naam DING! (Design in Gent). Het nieuwe gebouw moet de reeds bestaande gebouwen van het museum aan elkaar linken, bijkomende ruimte bieden en een aantal knelpunten zoals de toegankelijkheid oplossen. Er zal plaats zijn voor multifunctionele (tentoonstellings)ruimtes, ruimte voor publiekswerkingsactiviteiten, lezingen en debatten, horeca en winkels. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent is gedelegeerd bouwheer en begeleidt het museumteam bij de opdracht. Budget: 5.515.000 €, zonder btw.

De geselecteerde ontwerpteams:

 • Alan Baxter Ltd, Assemble Studio, Czvek Rigby.
 • aNNo architecten, FELT architectuur & design, Monadnoc.
 • BEL Architecten bvba.
 • Carmody Groarke, RE-ST, Trans architectuur I stedenbouw.
 • Office Kersten Geers David Van Severen.

Opera Gent

Met de open oproep voor de Opera Gent zijn het Gentse stadsbestuur, Opera Ballet Vlaanderen en de Vlaamse overheid op zoek naar een ontwerpteam voor een masterplan en ontwerp voor een nieuw muziek- en podiumkunstencentrum in het hart van Gent. Het masterplan moet een visie ontwikkelen voor de operasite en het voormalige bijgebouw van Justitie aan het Koophandelsplein - de kant van Café Théatre. De infrastructuur moet een goed uitgeruste presentatieplaats voor verschillende culturele partners worden. De uitdaging in dit project zit onder meer in de functiewijziging van de site, in het samengaan van hedendaagse duurzaamheidsvereisten en omkeerbare modulaire ingrepen met waardevol erfgoed. Budget: tussen 60 en 75 miljoen €, zonder btw.

De geselecteerde ontwerpteams:

 • Atelier Kempe Thill architects and planners, Origin Architecture & Engineering.
 • BAS / Dirk Jaspaert, DRDH Architects Ltd.
 • Bennetts Associates.
 • Happel Cornelisse Verhoeven, Julian Harrap Architects LLP.
 • Office for Metropolitan Architecture OMA.

Gravensteen

Het Gravensteen is één van de belangrijkste cultuur-toeristische trekpleisters van Gent, met jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers. Hoewel het kasteel veel te bieden heeft, is er dringend nood aan een opwaardering van de bezoekersbeleving. Daarom werd het als hefboomproject uitgekozen door Toerisme Vlaanderen. De stad Gent wil met een architectuuropdracht inzetten op een betekenisvol en kwalitatief parcours en verhalen op maat van de bezoekersgroepen, waarbij het Gravensteen niet enkel fungeert als een feitelijke, historische of authentieke plek, maar ook als een mythische en imaginaire plek. De open oproep omvat een studieopdracht voor een nieuwe bezoekersinfrastructuur en voor de herwaardering van talrijke plekken binnen het Gravensteen: de binnentuin als stedelijke ‘verborgen’ groenruimte en als deel van het belevingsparcours, het dak van de donjon als groot balkon met zicht over de stad. De dialoog tussen oud en nieuw wordt een cruciale uitdaging voor het ontwerpteam. Budget: 8.100.000 €, btw inbegrepen.

De geselecteerde ontwerpteams:

 • 019, Architectenbureau Sabine Okkerse bvba, Dhooge & Meganck - Ingenieur  Architecten, murmuur  architecten, Seghers Landschapsarchitecten.
 • 88888, aNNo architecten, architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche,  Atelier Arne Deruyter (DALTA bvba), Exponanza.
 • Baukuh, RE-ST.
 • ONO architectuur.
 • Schenk Hattori AA, Wim Goes Architectuur bvba.
   
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

De stad Dendermonde schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van het ruimtelijk masterplan ‘Vestinggordel Dendermonde’, inclusief een participatieluik. Dat gebeurt in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester. Het plangebied[…]

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Negentiende Oproep WinVorm

Negentiende Oproep WinVorm

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Meer artikels