Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Twee sites aan Leuvense Parkpoort bieden ruimte voor cultuur, ontmoeting en educatie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Twee sites aan Leuvense Parkpoort bieden ruimte voor cultuur, ontmoeting en educatie

De stad Leuven vernieuwt de omgeving rondom Parkpoort en het Paul Van Ostaijenpark om meer ruimte te creëren voor cultuur, ontmoeting en educatie.

 

Het omvangrijke project, dat voor 25% door Vlaanderen wordt gesubsidieerd, omvat twee sites: de ‘Parkpoortsite’ tussen de Geldenaaksebaan en de Leo Dartelaan met de Parkschool (basisschool voor buitengewoon onderwijs) en SKLO (basisschool), en de ‘site Paul Van Ostaijen’ aan de Ruelensvest en het park erachter met Cirkus in Beweging en SLAC (Stad Leuven Academie en Conservatorium). Cuypers & Q architecten uit Antwerpen tekenden het ontwerp van de Parkpoortsite, Lava Architecten uit Leuven dat van de site Paul Van Ostaijen.

Het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van het Victor Broosgebouw, de thuis van de circusschool en de passiefbouw voor SLAC, die in de plaats van het Guido Gezellehuis komt, is klaar. De twee stedelijke scholen krijgen nieuwe gebouwen en meer groene speelruimte. Om beide ontwerpen te optimaliseren, heeft het stadsbestuur ook de buurt bevraagd. “We willen het open karakter van zowel de schoolsite als de site Paul Van Ostaijen nog meer stimuleren, zodat beide sites echte buurtplekken worden waar ontmoeting en initiatief voor de omwonenden mogelijk wordt”, verklaren de Leuvense schepenen van Onderwijs, Economie en Vastgoed Mohamed Ridouani en van Cultuur en Deeltijds Kunstonderwijs Denise Vandevoort.

Parkpoortsite

Het hele project past in de gedachte van een Brede School, waar de ruimte gedeeld wordt tussen de scholen, de verenigingen en de buurt. “Dat willen we uitwerken in een nieuw ontwerp voor de schoolgebouwen, waarin voldoende plaats is voor alle activiteiten die al op de site hun plek hebben en waar ruimte is voor nieuwe verenigingen en buurtinitiatieven. We willen onze scholen ook de zuurstof geven die ze nodig hebben om de uitdagingen van het hedendaagse onderwijs op te vangen”, deelt schepen Ridouani mee.

“Vandaag zijn er al verschillende activiteiten na de schooluren, van yoga en naailes tot kinderwerking en speelpleinwerking in de zomer. In de vernieuwde schoolgebouwen kan meer ruimte voor de buurt gecreëerd worden. Daarom hebben we op een infoavond ook naar de ideeën van de buurtbewoners gevraagd. Zo kunnen we de noden in kaart brengen en het ontwerp daaraan laten beantwoorden”, meldt schepen Vandevoort.

Site Paul Van Ostaijen

De site Paul Van Ostaijen wordt opgewaardeerd met een volwaardige circusschool en de uitbreiding van SLAC.

Het Victor Broosgebouw, een monumentaal pand op de Ruelensvest, wordt duurzaam gerenoveerd. Op de plaats waar het Guido Gezellehuis staat, komen drie nieuwe klimaatneutrale gebouwen. “Zo kunnen we ook het hele park behouden. Dat park blijft ook publiek toegankelijk”, belooft Mohamed Ridouani.

Eén van de drie gebouwen is een multifunctionele circuszaal. “Cirkus in Beweging kan er circusles houden, de scholen kunnen de plek gebruiken als turnzaal en er kunnen optredens plaatsvinden”, signaleert hij. “In een tweede gebouw is nog meer oefenruimte voor de circusschool. De gebouwen worden met elkaar verbonden door een extra ontmoetingsruimte, waar een cafetaria geïnstalleerd kan worden en ouders kunnen wachten op hun kinderen.”

Het derde nieuwe gebouw komt direct achter het Broosgebouw. Daar komen lokalen voor muzieklessen. “In het Broosgebouw zelf kunnen we nieuwe ateliers voor de Stedelijke Academie inrichten”, luidt het.

In de kapelzaal van het Broosgebouw komt naast de danszaal voor SLAC ook nog een opvoeringsruimte waar lezingen, concertjes of repetities kunnen geprogrammeerd worden. “Zowel SLAC als buurtbewoners en verenigingen kunnen er gebruik van maken”, nodigt Denise Vandevoort hen hiertoe uit.

Architecturaal zal het ganse complex één geheel vormen. “De architecten hebben ervoor gekozen om de dakspanten in boogvorm, zoals het kapelgebouw bezit, ook te gebruiken in de nieuwbouw. Op die manier wordt de link met het historische pand gelegd”, klinkt het.

Na de zomer wordt de bouwvergunning aangevraagd. Het stadsbestuur hoopt in februari 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden, die twee jaar in beslag zullen nemen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Het Merelbeekse schepencollegde leverde zopas de verkavelingsvergunning af aan Quercus en JPB voor 13 nieuwe woningen in het centrum van Bottelare. Zo wordt een vervuilde site gesaneerd tot een kwalitatief en duurzaam inbreidingsproject.  […]

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Cactus Muziekcentrum krijgt nieuwbouw

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Studenten gebruiken toekomstige huisvesting voor opleiding

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Londerzeel zoekt ontwerper voor vrijetijdssite

Meer artikels