Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Twee derde van de Belgen kiest voor renovatie, van wie één derde uit noodzaak

Twee derde van de Belgen kiest voor renovatie, van wie één derde uit noodzaak

Hoewel meer dan de helft van de Belgen liever bouwt, kiest driekwart voor de aankoop van een woning om te renoveren. Meer dan de helft moet immers vaststellen dat hun aanvankelijke plan niet realiseerbaar is, vooral door een gebrek aan financiële tussenkomst door de overheid (65%) en schaarse en dure bouwgronden (44%). Vooral jongere generaties die een eigen woning willen kopen, houden opmerkelijk minder rekening met financiële steun van de overheid. Dat blijkt uit een enquête die Reynaers Aluminium in januari bij 611 Belgen liet uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVox. Uit deze studie blijkt een kloof tussen de jongste generatie met bouwplannen en de oudere generaties.

De representatieve steekproef werd opgesplitst in 'dromers' tot dertig jaar die in vijf jaar of langer een eigen woning ambiëren, 'realo's' (oudere twintigers en jonge gezinnen tot 35 jaar) die in minder dan vijf jaar een eigen woning willen verwerven en 'experten' ouder dan 35 jaar die al een eigen woning bouwden of kochten en renoveerden.

De 'dromers' leggen het succes voor hun bouw-, verbouw- en koopplannen vooral bij zichzelf. Ze beschouwen het feit of ze een lening kunnen sluiten (68%) en hun jobzekerheid en de impact van de economische conjunctuur (63%) als doorslaggevend voor de haalbaarheid van hun project. Amper één op de vier rekent nog op fiscale steunmaatregelen van de overheid om een eigen woning te verwerven. Bij de 'realo's' (60%) en de 'experten' (67%) weegt het belang van de inbreng van de overheid in de vorm van premies, subsidies of fiscale voordelen veel zwaarder. Bijna twee op de drie heeft naar eigen zeggen deze steun nodig om een eigen woning te kunnen verwerven.

Psychologisch effect

'De vermindering van overheidssteun heeft vooral een psychologisch effect op Belgen die tot eind vorig jaar nog rekenden op een forse woonbonus en andere overheidssteun voor de financiering van hun (ver)bouwproject. Jonge mensen die pas starten met het uitstippelen van hun financiële traject voor het verwerven van een eigen woning houden daarentegen geen rekening meer met wat in het verleden aan voordelen speelde en vertrekken louter vanuit hun eigen mogelijkheden', oppert Bert Geerinckx, algemeen directeur van Reynaers Aluminium.

Volgens ruim twee op de drie 'realo's' en 'experten' en de helft van de 'dromers' moet de overheid bouwen en renoveren meer stimuleren en bemoeilijkt de complexe regelgeving het verkrijgen van een eigen woning nog meer. Ongeveer de helft van alle bevraagden verkiest nieuwbouw boven een renovatieproject. De jongste categorie 'dromers' gelooft sterk dat nieuwbouw haalbaar is, in tegenstelling tot de 'realo's' en de 'experten': de helft van hen opteert voor nieuwbouw, maar slechts 25% doet dat ook terwijl 75% uiteindelijk een woning koopt en renoveert.

Ongeveer de helft van de bevraagden wil in of vlakbij een stad wonen.

Bij de keuze voor een renovatieproject is het doe-het-zelf-aspect om budgettaire redenen doorslaggevend. Dat de werkzaamheden in de tijd gespreid kunnen worden, is vooral voor de 'realo's' (55%) en de 'experten' (60%) prioritair, samen met de mogelijkheid om de werkzaamheden zelf uit te voeren (40%). De charme die een wat oudere woning te bieden heeft, is de derde reden om voor een renovatieproject te kiezen.

Naast het plezier om een eigen concept te realiseren als belangrijkste motief voor alle bevraagden wordt de keuze voor nieuwbouw vooral gedreven door comfort. De 'realo's' (64%) en de 'experten' (59%) juichen het vooruitzicht toe dat ze zich bij nieuwbouw jarenlang niet meer hoeven te bekommeren om onderhouds- of herstellingskosten. Ook de energiezuinigheid van een nieuwe woning behoort tot de belangrijkste drie motivaties (50%).

De charme van een bestaande woning

Bij de keuze voor een renovatieproject opteren 48% van de 'dromers' in eerste instantie voor de charme van een bestaande woning, tegenover 41% van de 'realo's' en 37% van de 'experten'. Ook bij een nieuwbouwproject vinden de 'dromers' (80%) het realiseren van een eigen concept veel belangrijker dan de 'realo's' (76%) en de 'experten' (64%).

De 'dromers' denken voorlopig nog niet aan compromissen en hebben soms minder realistische voornemens dan de wat oudere Belgen met bouw- of renovatieplannen: 48% wil de werkzaamheden en dus de kosten spreiden in de tijd, 49% wil een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren en 37% is tevreden met een minder groot bouwproject. Voor de 'realo's' en de 'experten' bedragen deze aandelen respectievelijk 75%, 75% en 55%. Deze laatste categorie van pragmatici maakt duidelijk een afweging tussen wat wenselijk en wat haalbaar is.

De drie groepen hechten wel belang aan dezelfde factoren die de locatie van de eigen woning bepalen: ze houden vooral van een rustige omgeving (93%), veel lichtinval (90%), een eigen tuin (87%), energie-efficiënt wonen (81%) en de nabijheid van winkels, scholen en werk (76%). Ongeveer de helft van de bevraagden wil in of vlakbij een stad wonen, hoewel dit voor ruim één derde onbetaalbaar is. Iets meer dan de helft van de Belgen staat open voor alternatieve woonvormen, vooral dan voor het samenwonen van verschillende generaties en voor co-housing met gedeelde faciliteiten.

'Deze studie biedt een optimistische boodschap voor de toekomst. Jonge Belgen geloven immers nog duidelijk in de haalbaarheid van een woning en blijven dromen van een mooi renovatie- of nieuwbouwproject. Ruim twee op de drie Belgen koestert de ambitie om over een eigen woning te beschikken, al worden hun dromen wellicht nog bijgesteld door de realiteit', besluit Bert Geerinckx. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse