Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Expertiseverslag

Tuinsector enthousiasmeert

Tuinsector enthousiasmeert

Sake Panneels, Robin Mussche en Guillaume Mathieu van OLV-Ten-Doorn uit Eeklo mogen zich Beloftevolle Hovenier 2018 noemen.

Met meer dan 8.000 bedrijven is de tuinsector uitgegroeid tot een volwaardige economische sector met een eigen identiteit. Een sector die duurzame carrièremogelijkheden biedt voor jongeren met interesse en respect voor levend groen.

Met de beroepenwedstrijd ‘Beloftevolle Hovenier’ – waarvan de preselecties dit jaar doorgingen in de Provinciale Tuinbouwschool in Kortrijk – enthousiasmeert de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG) jongeren met groene vingers voor het beroep. Tijdens de recente Tuindagen van Beervelde in Lochristi werd de Beloftevolle Hovenier 2018 bekendgemaakt: Sake Panneels, Robin Mussche en Guillaume Mathieu van OLV-Ten-Doorn uit Eeklo.

In 2009 lanceerde de commissie ‘Jong Ondernemen’ van de BFG dit idee van een wedstrijd ‘Beloftevolle Hovenier’. “Via deze weg zijn we er in geslaagd een succesvolle koppeling tussen de betere tuinbouwbedrijven en het onderwijs tot stand te brengen. Dit initiatief verenigt drie doelstellingen. De scholen ondersteunen in hun opdracht, met andere woorden een kwalitatieve opleiding aanbieden zodat onze jongeren snel werk vinden. De jongeren ondersteunen in hun droom: een duurzame carrière uitbouwen in dit mooie beroep. En op derde plaats de bedrijven ondersteunen in hun groei: een kwalitatieve up-to-date instroom van goede en gemotiveerde medewerkers die een absolute meerwaarde injecteren in het beroep verzekeren. Tijdens de wedstrijd kunnen jonge vakmensen hun talenten laten zien. Hun onderscheidende creativiteit en vakbekwaamheid worden op een positieve en attractieve manier onder de aandacht gebracht”, aldus Yves Heirman, directeur van de BFG.

In de tuinbouwopleidingen wordt steeds meer aandacht aan besteed aan actuele thema’s zoals veiligheid en milieu. (foto’s PDC)

“Deze doelstellingen en initiatieven koppelen actuele thema’s zoals tewerkstelling, groen in onze samenleving en onderwijs met de jeugdige dynamiek van de jongeren in een sfeer van gezonde en collegiale competitie. De belangstelling voor onze beroepenwedstrijd is groot, ook de sectorale en de politieke beslissingsnemers hebben het initiatief inmiddels opgepikt.”

Teams & preselectie

Alle scholen in Vlaanderen met een richting tuinaanleg van een land- of tuinbouwschool konden deelnemen. De deelnemende school selecteerden elk één team van drie studenten en een leerkracht-coach die hen begeleidt. “Tijdens de proeven mag deze, behalve tijdens de voorziene momenten van overleg, niet tussenkomen en moet het team de opdrachten volledig zelfstandig uitvoeren. Het spreekt voor zich dat - geheel in de filosofie van de professionele tuinondernemer - wettelijke bepalingen inzake de tewerkstellingsvoorwaarden op de werkvloer en welzijn en arbeidsveiligheid van de werknemers, van kracht zijn”, aldus Heirman.

Van links naar rechts: Yves Heirman, directeur BFG, Tieme Coppens, Michael Soetemans, Kurt Van Huylenbrouck, Thijs Van Hoeck, Lisbeth Creemers, Tim Vanderlinden, Kris Degroote, en Bert Bauwens, allen organisatoren vanuit de Commissie Jong Ondernemen van BFG.

De preselectie nam één werkdag in beslag. Drie schoolweken vooraf kregen de deelnemende teams alle informatie over het uit te voeren project (plan, omschrijving, benodigde gereedschappen…) toegestuurd, om zich op de proef voor te bereiden. Ook de proef ‘plantenkennis’, een onmisbare vakkennis, blijft een onderdeel van de wedstrijd. Uit de preselectie werden drie teams geselecteerd om deel te nemen aan de beroepenwedstrijd en te strijden naar de titel ‘Beloftevolle Hovenier’.

Het betreft College O.L.V.-ten-Doorn (Eeklo), Bernardus Technicum (Oudenaarde), en de Provinciale Tuinbouwschool Kortrijk. De opdracht werd beoordeeld door professionele hoveniers en groenondernemers. De drie finalisten namen ook deel aan de Startech’s Days op 19 en 20 maart van Worldskills Belgium. Hiermee konden zij zich - samen met de drie finalisten van ‘Le Meilleur Jeune Jardinier 2018’ - kandidaat stellen om het ‘Belgian Landscape Gardening Team’ te vormen voor de EuroSkills in Boedapest (Hongarije).

Prevent Agri Award

“Dit jaar werd één van die aspecten extra in de kijker gezet door het toekennen van de ‘Prevent Agri Award’ voor het team/de school die het best scoorde op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk”, aldus Heirman. “De jurering van dit onderdeel en de uiteindelijke uitreiking van de award gebeurt door Prevent Agri (zie kader), een initiatief van de sociale partners van de Groene Sectoren.”

Prevent Agri

De land- en tuinbouw staat op de derde plaats wat het arbeidsongevallenrisico betreft. Daarom werd twee jaar geleden 'Prevent Agri' opgericht. Dit initiatief, dat in het leven werd geroepen door de sociale partners van de Groene Sectoren, coördineert alle verschillende initiatieven en acties. De hoofdopdracht bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkvloer blijvend te bevorderen, en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. De organisatie opereert vanuit Nazareth en wordt gemanaged door Robin De Sutter en Mieke Sevenans. Voor de eerste maal werd op de preselectiedagen van de wedstrijd de Beloftevolle Hovenier de 'Prevent Agri Award' uitgereikt. Ook deze award ging naar Sake Panneels, Robin Mussche en Guillaume Mathieu van College O.L.V.-ten-Doorn uit Eeklo. - PDC

Ambassadeurs tuinsector

De finale van de Beloftevolle Hovenier 2018 ging recent door op de terreinen van de Tuindagen van Beervelde (zie verder). Deze bestond uit een gelijkaardige proef zoals in de preselectie, alleen werd de spreekwoordelijke lat een stukje hoger gelegd. “Onder toeziend oog van ongeveer 20.000 bezoekers en een allesziende jury, samengesteld uit een professionele hovenier, een plantenkundige, een tuinarchitect, een plantenkweker, een groenondernemer en een leverancier, kampten de drie teams voor de Beloftevolle Hovenier-titel. Gedurende deze drie dagen, en voor de rest van hun carrière in de eerste plaats, zijn zij uitstekende ambassadeurs voor de groeiende tuinsector”, aldus Heirman.

Alle scholen in Vlaanderen met een richting tuinaanleg van een land- of tuinbouwschool konden deelnemen, en zelf een team van drie studenten en een begeleidende leerkracht-coach selecteren.

De leerlingen moesten in staat zijn om, zonder hulp en met kennis van zaken, de planning, de aanleg en het onderhoud van een waaier van hovenierswerkzaamheden uit te voeren. Tot de vereiste technische vaardigheden behoren onder meer het uitzetten van plangegevens (opmetingen kunnen verrichten, bepalen van niveaus) en het uitvoeren van verschillende beplantingswerkzaamheden: bomen, houtachtige gewassen, kruidachtige gewassen.

“De leerlingen moeten ook over parate theoretische kennis beschikken. Ze moeten in staat zijn om planten te herkennen, technieken toe te passen, gepast om te gaan met materialen en machines: plannen lezen en interpreteren, kennis van tuinaanleg- en onderhoudstechnieken… Uiteraard moeten ze ook de essenties van veiligheid, gezondheid, en bescherming van mens en omgeving onder de knie hebben”, aldus Heirman.

“De jury houdt ook rekening met een brede waaier aan attitudes die in de dagelijkse realiteit van essentieel belang zijn. Ik denk aan het in acht nemen van veiligheidsaspecten, de manier van samenwerken, de netheid voor, op en tijdens de werf, het respect voor materiaal, de omgang met collega’s en passanten, houding en taalgebruik, omgaan met stress etc. Deze zaken werden door de juryleden meegenomen in de algemene beoordeling.”

Tijdens de Tuindagen van Beervelde in Lochristi vond de bekendmaking en de Prijsuitreiking van de Beloftevolle Hovenier 2018 plaats. Sake Panneels, Robin Mussche en Guillaume Mathieu van OLV-Ten-Doorn uit Eeklo mogen zich Beloftevolle Hovenier 2018 noemen. – PDC

Opleiding 'finetunen'

De tuinsector kent vooral de voorbije 10 jaar een gestage groei. "De tuinsector zoals we die vandaag kennen, is in wezen een vrij jonge dienstensector te noemen", aldus Heirman. Ook in de tuinsector is innoveren en digitaliseren niet meer weg te denken. In de opleidingen wordt steeds meer aandacht aan besteed aan actuele thema’s zoals veiligheid en milieu (gebruik sproeimiddelen). Toch is er nog werk aan de winkel...

"In de tuinbouwopleidingen zou het goed zijn indien het aspect 'Tuinaanleg en -onderhoud' beter - laat ons zeggen: vroeger in de opleiding - aan bod zou komen. In de basisopleiding (eerste graad), en zeker ook in de tweede graad, zou hieraan meer aandacht moeten worden besteed. Een mogelijke denkpiste: waarom bijvoorbeeld niet evolueren in de richting van afzonderlijke opleidingen (of modules) 'Tuinbouw', enerzijds, en 'Tuinaanleg en -onderhoud', anderzijds? Dit zou de leerlingen in staat stellen na hun eerste graad meteen de juiste richting te kiezen", aldus Heirman. - PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Zone rond Sint-Lambertuskerk Ekeren wordt heringericht

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Meer artikels