Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Trivium op Campus Arenberg moet in 2019 klaar zijn

Gerelateerde onderwerpen :

Op Campus Arenberg aan de Celestijnenlaan in Heverlee, vlakbij het gloednieuwe Chem&Tech-gebouw, zal de KU Leuven vanaf 2017 ook nog het Trivium realiseren. Trivium is de naam van een nieuw onderwijs- en practicagebouw dat zal worden opgetrokken tussen de campusgebouwen 200G en 200F en dat klaar moet zijn in 2019. Eerder dit jaar werd reeds een ontwerpopdracht uitgeschreven. Het nieuwe complex zal volledig gericht zijn op onderwijs en alle instrumenten bevatten voor de nieuwste interactieve en collaboratieve onderwijsvormen. Daarmee worden geavanceerd onderzoek en toekomstgericht onderwijs op één plaats samengebracht.

De naam Trivium verwijst naar de middeleeuwse basisopleiding aan de universiteiten. Omdat een goede basis fundamenteel is voor de uitbouw van een mooie toekomst werd deze naam zeer geschikt gevonden voor deze nieuwbouw. Om de uiteenlopende visies op dit project samen te brengen, richtte het Groepsbestuur W&T een Trivium-werkgroep op met leden uit elke faculteit en de technische diensten. Het project werd, mits een paar kleine aanpassingen, goedgekeurd door het Groepsbestuur W&T op 2 juli 2014.

In het nieuwe gebouw komt o.m. een grote aula voor ongeveer 600 personen.

In een volgende fase namen de technische diensten de conclusies van de werkgroep, evenals de inzendingen uit een eerder georganiseerde ideeënwedstrijd over campusruimte voor de W&T-studenten, mee in de aanbesteding voor het ontwerp. Het algemene resultaat van de ideeënwedstrijd, waarbij alle studenten van de opleidingen uit de groep Wetenschap en Technologie werden uitgenodigd om hun ideale campusruimte te verbeelden, leverde overigens geen diepgaande of begeesterende ruimtelijke concepten op.

Wel toonden alle inzendingen de nood aan kwalitatieve leeromgevingen op Campus Arenberg aan. De jury koos daarom niet één winnend project, maar reikte drie aanmoedigingsprijzen uit om drie projecten te lauweren voor hun inhoudelijke bijdrage aan het debat. De winnende projecten van Bart Decroos, Jolien Fleurent en Fréderique Vermyen lieten zien dat een gebouw niet eenvoudigweg een sluitend antwoord vormt op ruimtenood.

Volgens de studenten moet een vraagstuk omtrent een nieuw campusgebouw als een unieke gelegenheid worden beschouwd om na te denken over de strategische plaats of locatie van een gebouw; de eigenheid, de kwaliteit en de sfeer van de buitenruimte tussen de gebouwen en de mensen die door hun gebruik en beleving het gebouw en de context onlosmakelijk met elkaar verbinden. Op een subtiele manier werd de relatie tussen het stedelijke landschap, de plaatsing in dat stedelijke landschap en de daar doorheen lopende trajecten van mensen als taak aan de toekomstige ontwerpers van campus Trivium meegegeven.

In het nieuwe gebouw komt o.m. een grote aula voor ongeveer 600 personen. Deze aula is uitsluitend bestemd voor didactische doeleinden en niet voor culturele activiteiten. Voorts zal Trivium plaats bieden aan een aantal practicumlokalen, met bijbehorende preparatielokalen en logistieke voorzieningen voor de studenten Chemie, Biochemie en Chemische Ingenieurstechnieken, waaronder een 'technicum'/kunststoffenpracticum, een biochemiepracticum en een computerpracticum.

In Trivium zijn vier seminarielokalen van 80 personen voorzien die multifunctioneel worden ingericht met verplaatsbaar meubilair en voldoende bergruimte zodat hier ook andere onderwijsvormen kunnen plaatsvinden die meer ruimte per persoon vergen. Daarnaast worden hier twee collaboratieve leerruimtes van 50 personen, één van 100 personen en één van ongeveer 150 personen ingericht.

Het synthese- en analysepracticum wordt niet ondergebracht in Trivium, maar zal in het huidige CIT-gebouw of in 200G worden ingericht. Tevens wordt een ruimte voorzien voor het personeel dat de practica beheert. Eén lokaal is bestemd voor de kringwerking van de studenten. Het Trivium-gebouw maakt 310 m² vrij voor de huisvesting van het decanaat van de faculteit Wetenschappen, inclusief voorzieningen zoals onthaal, kantoren en vergaderzalen.

Het gebouw krijgt ook een cafetaria met een ruimte voor 280 personen, ingericht met kleinere zithoeken die van elkaar gescheiden worden door wetenschappelijke proefopstellingen en academisch erfgoed. Deze ruimte kan hierdoor ook dienst doen als informele leerruimte en zal de hele dag beschikbaar zijn, ook wanneer het cafetaria gesloten is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels