Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Treinpark op site Centrale Werkplaatsen

Op het terrein van de voormalige Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, waar de stad Leuven via diverse bouwprojecten al verscheidene jaren bezig is aan de creatie van een nieuw woondorp, is zopas de grondlaag voor het Treinpark ingezaaid. Het bevindt zich centraal op het terrein en is met een oppervlakte van 1,5 ha bijna even groot als het Sint-Donatuspark in Leuven-centrum.

Als bouwheer van het nieuwe park treedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) op, waarbij de stad Leuven het project later overneemt. Het project wordt mee gefinancierd door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSL), de eigenaar van het terrein.

Het ontwerp werd getekend door thv Vectris-Groep Infrabo. Het budget voor het nieuwe park bedraagt ongeveer 2,45 miljoen ', waarvan 1,36 miljoen ' wordt gedragen door de VMSW en het AGSL 1,05 miljoen ' voor zijn rekening neemt. Aannemer is nv Marcel Nijs uit Turnhout.

Het park krijgt een paar links met het verleden. Zo wordt het opzettelijk ingericht op een plek die vroeger ook onbebouwd en open was. Een tweede herinnering aan het spoorwegverleden van deze plek is het tracé van het voormalige uiterste spoor op de site dat als houten wandelpad zal worden aangelegd.

Het park krijgt drie verschillende delen, elk met een eigen sfeer. Een eerste deel wordt gevormd door de open ruimte tegenover de hallen 4 en 5. Dat wordt een grasvlakte met multifunctioneel gebruik en een actievere zone voor sport en spel. Een tweede ruimte is wat intiemer, met wandelpaden en bomen tussen het woonproject van AGSL/Matexi en de sociale koopwoningen. Als derde deel komt er een speeltuin op de hoek tussen de Karel Schurmansstraat en de Smidsestraat.

Er worden verschillende maatregelen voor waterinfiltratie voorzien. Er komen vier infiltratiebekkens, waarvan één bovengronds, met specifieke en aangepaste beplanting. Grote hagen zorgen voor een overgang en afscherming tussen het park en de parkwoningen in het sociaal woonproject. Met deze infiltratiebekkens zorgt de stad ervoor dat het regenwater wordt teruggegeven aan de ondergrond.

Met de komst van het park en het nieuwe woningbouwproject worden tevens een aantal nieuwe dwarse verbindingen voor voetgangers en fietsers gemaakt vanuit de Karel Schurmansstraat. Op die manier begint de site van de Centrale Werkplaatsen steeds meer deel uit te maken van het stadsweefsel.

Omdat ondertussen al heel wat mensen wonen op de terreinen van de Centrale Werkplaatsen en omdat de afwerking van het definitieve park nog even duurt, namen een aantal buurtbewoners het initiatief om op het terrein een tijdelijk buurtpark met de naam Central Park 3010 in te richten. De stad Leuven en AGSL steunen dit initiatief, dat in afwachting van het definitieve park al de rol van groene ontmoetingsplek voor de buurt kan opnemen. Dit is dus een tijdelijk alternatief vooruitlopend op het definitieve park. Het AGSL stelde hiervoor een terrein ter beschikking tussen de Locomotievenstraat en hal 9, waar in de toekomst nog een woonproject zal komen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Nieuwe stap in uitvoering van de bouwshift

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk