Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Transporteurs kunnen meer doorrekenen dan verwacht

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Transporteurs kunnen meer doorrekenen dan verwacht

 

In ons land is voor alle voertuigen met een maximaal toegelaten massa (mtm) van meer dan 3,5 ton sinds ruim een jaar een kilometerheffing van kracht. Om de precieze impact te kunnen inschatten, maakten bedrijfsinformatiespecialist Graydon en Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek,  een analyse. Daaruit blijkt dat de transportondernemers meer hebben kunnen doorrekenen dan verwacht, maar de gehanteerde betalingstermijnen van de klanten laten nog steeds te wensen over.

Voor de eerste weerslag van de kilometerheffing op de jaarcijfers van de transportondernemingen is het nog wachten tot september of oktober. Transport en Logistiek Vlaanderen wou niet zolang wachten en peilde bij de transporteurs naar wat één jaar kilometerheffing teweeg heeft gebracht. De analyse van beroepsorganisatie TLV en bedrijfsinformatiespecialist Graydon is gebaseerd op een grondige economische doorlichting van de transportsector in combinatie met een rondvraag onder transportbedrijven. Sinds april 2016 werd zowat 5,7 miljard km gereden op onze betalende tolwegen, goed voor een jaaropbrengst van 648 miljoen € (cijfers geactualiseerd tot 28 maart 2017). 

Een jaar geleden verwachtte amper 55% van de respondenten dat ze het overgrote deel van de trajecten met lading zouden kunnen doorrekenen aan de opdrachtgevers. Uit de recente rondvraag blijkt dat dit cijfer op ongeveer 85% ligt. Het is duidelijk dat de oproep van TLV aan de vervoerders om de kilometerheffing door te rekenen aan de opdrachtgevers gehoor heeft gevonden. Toch is deze evolutie te nuanceren, want slechts één op de drie vervoerders is in staat om 100% van de trajecten zonder lading door te rekenen, wat vanzelfsprekend minder gunstig is voor de toekomst. Het zou de transportbedrijven ertoe moeten aansporen om hun voertuigen nog efficiënter in te zetten, maar de realiteit in de sector leert TLV dat dit voor sommige types van vervoer eenvoudigweg niet mogelijk is.

De beroepsvereniging maakt zich wel grote zorgen over het laakbare betalingsgedrag van de verladers. Uit de jongste enquête blijkt dat 70% van de facturen tussen 31 en de 90 dagen werd betaald. Transporteurs moeten volgens TLV onaanvaardbaar lang wachten op de betaling van hun factuur, terwijl ze om de twee weken kilometerheffing moeten voorfinancieren. Bijna 80% van de respondenten betaalt deze prefinanciering uit eigen middelen.

Gelet op de uiterst geringe marges moet dit eerder vroeg dan laat leiden tot een toevloed aan bedrijven die in ademnood komen. 40% van de transporteurs geeft nu reeds aan dat hun liquiditeitspositie verslechterd is sedert de invoering van de kilometerheffing. De weerslag van deze verslechterde liquiditeitspositie is nog niet eenduidig waarneembaar. “Voor het trekken van conclusies uit de recentste faillissementscijfers in de transportsector en het eventuele verband met de kilometerheffing is het nog te vroeg. Een diepere analyse op basis van de sectoriële jaarcijfers voor het hele jaar 2016 is in elk geval nodig. Die cijfers zullen pas eind september beschikbaar zijn”, aldus Eric Van den Broele, senior manager R&D van Graydon.

Op 1 juli zullen Vlaanderen en Brussel een eerste indexering doorvoeren van de tarieven voor kilometerheffing. Dat zal alle transporteurs, ook die met het properste voertuigenpark, opnieuw opzadelen met een kostenstijging. Uit de rondvraag blijkt dat slechts 35% van de bevraagden er vanuit gaat dat ze deze indexering voor de volle 100% zullen doorrekenen. Dit kan te maken hebben met eerdere prijsafspraken, bijvoorbeeld bij het begin van dit jaar.

Het percentage van de indexatie is tot op heden nog niet bekendgemaakt. Lode Verkinderen, de secretaris-generaal van TLV, herhaalt dan ook zijn eis om tariefverhogingen voldoende lang op voorhand aan te kondigen, zodat de vervoerders de gelegenheid krijgen om dit te communiceren aan hun opdrachtgevers met het oog op een doorrekening. TLV blijft er bij de gewesten ook op aandringen om de wetgeving aan te passen zodat dit probleem niet elk jaar terugkeert.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AWV bekijkt mobiliteit tussen De Sterre en Zwijnaarde in Gent

AWV bekijkt mobiliteit tussen De Sterre en Zwijnaarde in Gent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lanceerde zopas een studie om de verbinding tussen De Sterre en Zwijnaarde op en langs de N60 in Gent beter en veiliger te maken voor fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. De aanleiding is de[…]

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens

Ghent Logistic Campus wordt 250.000 m² groot

Ghent Logistic Campus wordt 250.000 m² groot

Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Meer artikels