Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Transporteurs gaan kostprijs files doorrekenen

Transporteurs gaan kostprijs files doorrekenen

Nooit eerder stonden zoveel files op onze  wegen dan in 2017. Een rit van A naar B duurt steeds langer, waardoor transporteurs zich  genoodzaakt zien om de extra kosten voor die tijd vanaf dit jaar aan te rekenen.

De prijsverhoging komt bovenop stijgingen ten gevolge van duurdere lonen en hogere prijzen voor onder andere kilometerheffing. transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) noemt de gevolgen van de verkeerscongestie dramatisch en herhaalt haar oproep voor echte oplossingen.

Een opvallende conclusie uit de recente file­barometer van Touring Mobilis en andere tellingen is dat naast de ochtend- en avondspits de files nu ook overdag fors toenemen. Drukte en files vermijden is omwille van de eisen van de klanten onmogelijk geworden voor transporteurs. De loonkost bedraagt nu al 40 tot 50 % van de totale kost, terwijl de sector slechts zeer krappe marges kent. Transporteurs zien geen andere mogelijkheid meer dan de verhoogde filekost aan hun klanten door te rekenen.

Begin december voorzag het Instituut Wegtransport en Logistiek (ITLB) een gemiddelde kostprijsverhoging van 1,52% in 2018 en dan meer bepaald voor het nationaal vervoer. In die prognoses wordt evenwel geen rekening gehouden met de recente toename van de congestie op onze wegen. Niets wijst er trouwens op dat de congestie in 2018 zal afnemen, wel integendeel. De door het ITLB voorziene prijsstijging is verre van voldoende om de echte kosten te dekken. Willen transporteurs competitief blijven, dan moeten zij een hogere prijs doorrekenen. Precieze berekeningen gebeuren op klantniveau of zelfs op ritniveau. De eindconsument zal onvermijdelijk mee betalen voor de toename van de congestie.

Alarmbel

TLV wil dat het ITLB zo snel mogelijk de impact van de verkeerscongestie op een correcte manier meeneemt in haar berekeningen over de evolutie van de transportprijs. Daarnaast moet de wegcapaciteit uitgebreid worden om de achterstand in te halen en om de voorspelde verkeerstoename op te vangen. Tegelijk pleit TLV voor een snelle invoering van een kilometerheffing voor alle voertuigen. Zo kan het autogebruik efficiënter verlopen en kan de mobiliteit volgens de beroepsvereniging  echt gestuurd worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen plaatst supervuilnisbakken op hotspots

Antwerpen plaatst supervuilnisbakken op hotspots

De stad Antwerpen plaatst zeventig comprimerende supervuilnisbakken die tot 600 liter afval aankunnen op plaatsen waar de gewone vuilnisbakjes vaak vol zitten. De eerste dertig zullen in de loop van de zomer geplaatst worden. De nieuwe generatie[…]

Park van Vorst wordt volledig gerenoveerd

Park van Vorst wordt volledig gerenoveerd

Conceptnota legt basis voor herwaardering Antwerps Stadspark

Conceptnota legt basis voor herwaardering Antwerps Stadspark

Haven van Antwerpen investeert 40 miljoen € in fietspaden

Haven van Antwerpen investeert 40 miljoen € in fietspaden

Meer artikels