Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Transport Vlaams-Brabants afval via waterweg

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Transport Vlaams-Brabants afval via waterweg

Waterwegen & Zeekanaal nv, afvalverwerker Indaver en de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant sloten een  overeenkomst voor het transport van huishoudelijk afval via de waterweg.

De overeenkomst houdt in dat jaarlijks ongeveer 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd waardoor jaarlijks circa 2.400  vrachtwagenritten worden vermeden.

Een eerste schip met afvalcontainers zette in juli koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de milieuvergunning goed voor de op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Daardoor zal ook EcoWerf vanaf eind november het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.

Inmiddels varen de schepen reeds op regelmatige basis met zes tot twaalf containers afval van de intercommunale Haviland naar Doel. Daar verwerkt Indaver in de roosterovens niet-recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. De warmte die vrijkomt bij de verbranding gebruikt Indaver voor de eigen processen en levert ze in de vorm van stroom aan het netwerk en als stoom aan buurbedrijven. 

De uitdaging ligt in het feit dat de cyclus van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval niet meteen langs de waterweg zelf plaatsvindt en dat bijgevolg een logistieke afstemming nodig is tussen het voor- en natransport en het transport via de waterweg. Het multimodale vervoerbedrijf Van Moer Logistics en de andere partners zorgen ervoor dat het vervoer via de binnenwateren wordt geoptimaliseerd en het transport via de weg beperkt wordt.

“We evalueerden voor elk alternatief de kostenstructuur, de impact op het milieu en het maatschappelijke draagvlak. Pas wanneer een scenario op deze drie criteria goed scoort, is een verschuiving van het wegvervoer naar een alternatieve vervoerswijze duurzaam”, besluit Paul De Bruycker, ceo van Indaver.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

Nieuwe technologie om platinagroep-metalen uit afval te recycleren

Na jaren onderzoek heeft het door Europa gefinancierde Platirus-project met succes zijn doelstellingen bereikt, namelijk het onderzoeken, ontwikkelen, evalueren en opschalen van nieuwe en duurzame recyclagetechnologieën om metalen van de[…]

14/06/2021 | KU LeuvenVITO
CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

CO2-negatieve tapijttegels maken klimaatneutraal bouwen eenvoudiger

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

MBG, Democo en AG Real Estate leveren werfwater aan brouwerij

Europees renovatieplan vertoont ernstige constructiefouten

Europees renovatieplan vertoont ernstige constructiefouten

Meer artikels