Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Trans Architectuur mag Gentbrugs dienstencentrum aanpakken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Trans Architectuur mag Gentbrugs dienstencentrum aanpakken

© Stad Gent

De stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het dienstencentrum in Gentbrugge toe aan het ontwerpteam Trans Architectuur cvba. De renovatie zal plaats bieden aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, de lagere afdeling van Freinetschool ‘t Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de dienst Burgerzaken, de bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt. Het ontwerpteam begint eerstdaags aan het ontwerpproces en mikt erop om na de zomer naar buiten te komen met een eerste voorontwerp.

Bij de renovatie staat het principe van een brede site centraal. Dit betekent dat zoveel mogelijk ruimtes gedeeld worden, ook met de buurt en andere relevante partners. Bovendien moet het ontwerpteam het gebouw renoveren met respect voor de huidige architectuur, en dit op een duurzame manier.

Krachten bundelen

Functies bundelen zorgt er niet alleen voor dat ruimtes zoals klaslokalen door verschillende partners op een verschillend tijdstip worden gebruikt, maar ook dat gemeenschappelijke infrastructuur zoals onthaal, parking en sanitair mogelijk is. Functies bundelen werkt bovendien drempelverlagend voor het gebruik van elkaars dienstverlening. Zo kan een wachtende ouder van de gelegenheid gebruikmaken om een inlichting te nemen bij dienst Burgerzaken of eens binnen te lopen in de bibliotheek. Het versterkt het één-loketprincipe in de wijk Gentbrugge. De verhuis van de bibliotheek uit de Sint-Simonstraat naar het dienstencentrum past in deze visie.

Voorts zal het dienstencentrum Gentbrugge fungeren als portaal voor de Gentbrugse Meersen en zo een breed doelpubliek aanspreken. De relatie met de Gentbrugse Meersen en de nabije groene omgeving zijn dan ook essentiële randvoorwaarden van het toekomstige ontwerp.

Tot slot wil de stad Gent de herontwikkeling van het dienstencentrum Gentbrugge in relatie brengen met de naastgelegen gebouwen, zoals deVierdeZaal, jeugdhuis Eksee­kwo, Playbeach en de sporthal Driebeek. Er zal samengewerkt worden, waardoor de basisschool ’t Groen Drieske gebruik zal maken van de sporthal Driebeek. Er wordt geen afzonderlijke sportinfrastructuur voorzien in het dienstencentrum.

Functioneel plan

Het ontwerpvoorstel van Trans Architectuur cvba kwam het meest tegemoet aan de eisen van de stad. Met hun goed doordacht en functioneel plan konden ze de stad overtuigen. Niet alleen maakten ze een goede ruimtelijke vertaling van ontmoeting en samenwerking tussen de verschillende gebruikers, maar ze legden ook een realistische kostenanalyse voor.

Dankzij de renovatie kan Freinetschool ’t Groen Drieske een uitbreiding realiseren van 120 plaatsen en zo uitgroeien tot een basisschool met 360 plaatsen. De kleuterafdeling blijft op de huidige locatie, de lagere afdeling verhuist naar het dienstencentrum.

Bij het kenbaar maken van de plannen werden vanuit de buurt en de ouders bezorgdheden geuit over de luchtkwaliteit en geluidsoverlast door de nabijheid van de E17. Daarom besliste Gent om extra metingen voor lucht en geluid uit te voeren op de site. Nergens werd de Europese jaargrenswaarde inzake stikstofdioxide overschreden en ook de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake het geluidsniveau wordt gerespecteerd.

Om tegemoet te komen aan de geuite bezorgdheden vraagt de stad aan het ontwerpteam om bij het ontwerp rekening te houden met de nabijheid van de autosnelweg E17 en om de blootstelling aan fijn stof en geluid maximaal te beperken, zowel binnen als buiten het gebouw.

Aan de slag

Zodra het voorontwerp klaar is, wordt een infomarkt voor de buurt georganiseerd. Daarna werken ze verder naar een definitief ontwerp. Eens dit goedgekeurd is, kunnen de effectieve renovatiewerken voorbereid worden en zal de stad nagaan of een tijdelijke herhuisvesting van de huidige gebruikers nodig is.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels