Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tragel-project uit de startblokken

Gerelateerde onderwerpen :

Tragel-project uit de startblokken

Consortium Tragel 8 ontwikkelt nieuw stadsdeel in Aalst

De stad Aalst heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het consortium Tragel 8 voor de ontwikkeling van een volledig nieuw stadsdeel op het noordelijke deel van de Tragel-site, een gebied tussen het station, de Dendermondsesteenweg, de Dender en de Aalsterse ring.

Het consortium kan nu starten met het aanvragen van de eerste bouwvergunningen. Aan het volledige project hangt een prijskaartje van 15 miljoen €, zonder btw. Alles moet afgerond zijn in 2022.

Het noordelijke deel van de Tragel heeft een oppervlakte van 5,6 ha en ligt vlak naast het ringviaduct. Het deel van de site waarop de voormalige gebouwen van Intergem en Nieulandt Recycling stonden, werd ondertussen gesaneerd. De andere gebouwen, waar nu nog onder meer Leenbakker en Smatch gehuisvest zijn, worden in een later stadium gesloopt.

Consortium

Het consortium Tragel 8 – een samengaan van Vanhaerents Development en Zabra Real Estate als projectontwikkelaars, Artes Group als algemeen aannemer en UAU collectiv en Jaspers-Eyers Architects – zal de komende jaren in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) op het noordelijke deel van de Tragel een evenementencomplex en een winkelcentrum, gecombineerd met woningen en kantoren, realiseren.

De stad Aalst wil de komende tien jaar de volledige omgeving van de Dender aanpakken en maakte daarvoor het masterplan De Kaaien op. Ook de herbestemming van de Tragel maakt hiervan deel uit. Het dossier Tragel sleept al vele jaren aan. Sinds de afbraak van de Keizershallen is er in Aalst grote nood aan een zaal voor grote evenementen. Het huidige stadsbestuur had de belofte gemaakt om deze legislatuur eindelijk dit dossier aan te pakken en de herontwikkeling van het noordelijke deel van de site aan te vatten. In februari van dit jaar werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied goedgekeurd. Het wettelijke kader waarbinnen de retailzone, het evenementencomplex, de woningen en kantoren en de nieuwe Tragelweg kunnen ontwikkeld worden, werd zo vastgelegd.

Wat komt er?

In de nieuwe multifunctionele evenementenzaal zal plaats zijn voor een brede waaier aan events: carnavalsactiviteiten, fuiven en concerten, toneel, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, bals, sportwedstrijden en mogelijkheden voor diverse clubs. De evenementenhal zal een capaciteit hebben van 5.000 personen: in een sportopstelling 3.200 tot 3.500 personen zittend, afhankelijk van type sport (tennis, volleybal, basket nationaal, basket Europees,…), in een concertopstelling tot 4.000 staand en tot 2.200 zittend (maar altijd maximum 5.000 personen samengeteld) en in een catwalk-opstelling 1.280 zittend. Er komt ook een vip-ruimte voor 500 (zittend) of 1.000 personen (staande receptie). In de breakout-zone kunnen fuiven tot 1.000 personen georganiseerd worden.

De zaal zal beschikken over vaste tribunes, maar er komen ook verschuifbare tribunes, waardoor in een mum van tijd de zaal kan aangepast worden,  naar gelang de activiteit. De nadruk van de nieuwe zaal ligt op multifunctionaliteit. In de nieuwe zaal zal er dus zeker plaats zijn voor de verkiezing van Prins Carnaval of de prijsuitreiking. Ook wordt het een geschikte locatie voor beurzen, conferenties of debatten. De evenementenzaal zal ook afgehuurd kunnen worden voor kleinere fuiven tot 1.000 personen. Voor recepties of exclusievere netwerkavonden is er de vip-ruimte. Basketbalclub Okapi Aalstar ondertekende al een huurovereenkomst om zijn thuismatchen af te werken in het nieuwe complex.

Retail

Het retailcomplex van 15.000 m² zal perfect complementair zijn met de winkels in het stadscentrum. De stad zal waken over het aanbod. De huidige winkels op de site krijgen sowieso een nieuwe plaats in het retailcomplex. Winkelketens die hun intrek nemen in het complex zullen ook een bijdrage moeten storten in een nog op te richten fonds dat zal gebruikt worden voor investeringen ter versterking van Aalst als winkelstad.

“Dankzij een kwalitatieve architectuur wordt de Tragelsite de poort van onze stad. Retail, evenementen, woningen, kantoren en voldoende parking. De hele ontwikkeling van het noordelijke deel van de Tragel zal Aalst nog meer op de kaart zetten. Na vijf jaar keihard onderhandelen hebben we nu een akkoord, waardoor we eindelijk kunnen zeggen dat die nieuwe ontwikkelingen op het noordelijk deel van de Tragel zullen gerealiseerd worden. We nemen onze verantwoordelijkheid op als centrumstad. Wanneer de Florahallen zullen gesloopt worden, hebben we een alternatief nodig dat een centrumstad waardig is”, glundert schepen van Ruimtelijke ordening Caroline Verdoodt.

Startschot

“Het project is veel meer dan enkel de bouw van de lang verwachte evenementenhal. Het project geeft het startschot voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de ganse site. Behalve een multifunctionele fuif- en sporthal, waar ook in kan gebasket worden, is er ook ruimte voor woningen en retail. De ambitie ligt hoog, zowel op vlak van programma en architectuur als op vlak van publieke ruimte. We zullen er dus over waken dat elk project langsheen de Dender over een duurzame toekomstvisie beschikt en geïntegreerd wordt in de ruimere visie. Deze nieuwe ontwikkelingen sluiten naadloos aan bij alle andere lopende stadsvernieuwingsprojecten”, pikt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen in.

Stadspoort

“Ik ben heel tevreden over de doorbraak in dit dossier. De Tragel wordt een nieuwe stadspoort, zeg maar gerust een landmark van de meest charmante stad, waar een delicaat evenwicht werd gevonden: een herlokalisatie van de bestaande winkels met een beperkte uitbreiding zonder de binnenstad onnodig pijn te doen maar met respect voor de vrije markt; eindelijk een zaal waar het verenigingsleven en een sportieve ambassadeur zoals Okapi al jaren naar smacht; en ten slotte wordt wonen aan de Dender gestimuleerd door de bouw van heel aantrekkelijke, kwalitatieve woningen”, aldus Burgemeester Christoph D’Haese.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels