Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tracering sloopafval binnenkort verplicht bij grotere sloopwerken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Tracering sloopafval binnenkort verplicht bij grotere sloopwerken

Een sloopopvolgingsplan was al langer verplicht bij grotere boouwwerven. Vanaf 1 juli zal de tracering van het afval ook verplicht zijn bij grotere sloop-, renovatie of ontmantelingswerken waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. Voor deze tracering kunnen aannemers een beroep doen op de sloopbeheersingsorgansiatie Tracimat vzw.
De Vlaamse regering stelt dat een kwaliteitsvol sloopopvolgingsplan, een traceerbaarheidssysteem en een goede opvolging van de sloopwerken, essentiële voorwaarden zijn voor hoogwaardige recyclage en hergebruik van grondstoffen en materialen. Onlangs keurde de Vlaamse regering de wijzigingen van Vlarema 8 definitief goed.

Daarmee wordt de tracering van sloopmaterialen een integraal onderdeel van de sloopopvolgingsprocedure. Concreet betekent dit dat voor sloopwerven waarvoor de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, het sloopbedrijf het traceerbaarheidssysteem voor sloopmaterialen dient te volgen (Vlarema art. 4.3.3.).

Deze verplichte sloopopvolging (art. 49 en art. 51 van de Vlarema 8 wijziging) zal gelden voor alle sloopwerven binnen dit toepassingsgebied waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2022 wordt ingediend. Ook wordt het persoonscertificaat ‘Asbestdeskundige Inventarisatie’ ingevoerd voor deskundigen die sloopopvolgingsplannen of controleverslagen willen opmaken binnen het kader van de sloopopvolgingsprocedure.

Een sloopopvolgingsplan bevat de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de afbraak. Het moet opgemaakt worden bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken wanneer het gaat om:
• Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000  m³.
• In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5.000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen.
• Infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³.
 
Wat betekent dit voor de aannemers?
• Een conform verklaard sloopopvolgingsplan zal worden opgenomen in de prijsvraag en de contractuele documenten.
• De start der werken dient te worden gemeld door de aannemer bij de sloopbeheerorganisatie.
• Een verwerkingstoelating moet worden aangevraagd voor het puin dat naar de producent voor gerecycleerde granulaten (breker) wordt afgevoerd. Deze verwerkingstoelating attesteert de selectieve inzameling van de puinfractie.
• Voor de puinfractie waarvoor een verwerkingstoelating werd afgegeven en dat verwerkt werd bij de producent voor gerecycleerde granulaten conform het eenheidsreglement, moet een sloopattest worden aangevraagd.

Tracimat is een sloopbeheerorganisatie die in 2017 werd erkend door de Vlaamse minister van Leefmilieu. De vzw werd opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).

Vanuit haar centrale en onafhankelijke positie en met de steun vanuit de sector van bouw- en sloopafval, wil Tracimat een hefboom zijn voor de circulaire economie. Dankzij de inventarisatie van de herbruikbare en recycleerbare materialen die vrijkomen bij sloop of renovatie kan deze informatie ter beschikking worden gesteld van de sloopbedrijven, de producenten van bouwmaterialen, recyclagecentra, enz. Zo is er meer inzicht in het potentieel van de stromen, en waar en wanneer deze vrijkomen. Bovendien zorgt het traceerbaarheidssysteem ervoor dat deze vrijgekomen materialen zuiver zijn en vrij van gevaarlijke stoffen.

Tracimat lanceerde in 2018 het sloopbeheersysteem om de selectieve sloop van gebouwen en infrastructuur te stimuleren en te ondersteunen, met als doel de kwaliteit van de steenachtige fractie en andere sloopmaterialen te verbeteren. Dit is een essentiële voorwaarde om het klassieke proces van downgrading om te buigen naar frequenter en hoogwaardiger hergebruik en recyclage.
 
Tracimat attesteert het selectieve sloopproces, beginnende bij de identificatie van de materialen, en volgt de materialenstromen die vrijkomen bij de sloop op vanaf de bouwwerf tot bij de verwerker. Door de nadruk te leggen op de correcte verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen, worden bovendien milieu- en humane risico’s als gevolg van de verspreiding van deze stoffen voorkomen.
 
Om aannemers te informeren en voor te bereiden op deze nieuwe verplichtingen, organiseert Tracimat vzw de komende weken gratis infosessies verspreid over Vlaanderen. Daar zal toegelicht worden wat de nieuwe verplichting concreet betekent voor aannemers. Deze sessies duren ongeveer anderhalf uur en worden georganiseerd met de ondersteuning van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de VCB. Meer informatie hierover vind je op de website tracimat.be.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Meer artikels