Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tom Roelants is nieuwe OCW-voorzitter

Gerelateerde onderwerpen :

Tom Roelants is nieuwe OCW-voorzitter

Ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en ondervoorzitter van de Belgische Wegenvereniging (BWV), is de nieuwe voorzitter van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). In die nieuwe functie wil hij de komende jaren de stabiliteit blijven garanderen waaraan zijn voorganger Jean-Claude Moureau samen met directeur-generaal Claude Van Rooten de voorbije negen jaar heeft gebouwd.

Daarnaast wil Roelants ruimte creëren voor een dynamisch elan. Hiertoe wil hij een langetermijnvisie met krachtige strategische doelen vastleggen om samen een eenduidige koers te varen. Voorts wil hij inzetten op transparantie en het menselijke kapitaal in het OCW. Degelijk personeel is immers van essentieel belang om de dynamiek en de kwaliteit van een dergelijk onderzoekscentrum te behouden.

Expertise, toegepast onderzoek, opleiding en dienstbetoon aan vakmensen staan daarbij centraal. In die context moet vanuit het spanningsveld tussen meer onderzoek en meer dienstverlening met oog voor een kosteneffectieve aanpak tegelijk gestreefd worden naar sterker onderzoek en een sterkere dienstverlening.

Het OCW moet zich duidelijk positioneren in een snel veranderende wereld waarin de overheid haar rol herdenkt en ontwikkelingen zoals privaat-publieke samenwerking (pps) de wegenbouw voortdurend voor nieuwe uitdagingen plaatsen. En tot slot moet het OCW helder communiceren over zijn opdracht en dienstverlening, zodat de sector diens kennis en ervaring optimaal kan benutten.

De boodschap van Tom Roelants als nieuwe OCW-voorzitter sluit aan bij het vernieuwings- en moderniseringsproces dat Claude Van Rooten vijftien jaar geleden in gang heeft gezet.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Wienerberger wint eerste Ufemat-prijs voor duurzame verpakking

Ufemat, de Europese vereniging van nationale federaties van bouwmaterialenhandelaars en producenten, reikte zopas zijn eerste Packaging Award uit. Winnaar werd een innovatieve circulaire krimphoes, ontwikkeld door een multidisciplinair[…]

25/10/2019 | MobiliteitTransport
Kwaliteitslabel voor rookgasafvoerkanalen

Kwaliteitslabel voor rookgasafvoerkanalen

Loïc De Roo en Marion Goeteyn winnen studieprijs van de BBG

Loïc De Roo en Marion Goeteyn winnen studieprijs van de BBG

Luikse universiteitsstudenten winnen infobeton Student Contest op Concrete Day

Luikse universiteitsstudenten winnen infobeton Student Contest op Concrete Day

Meer artikels