Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Gerelateerde onderwerpen :

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de gecontacteerde leveranciers kan dan niet op zijn beurt een collega bij die gunningsprocedure te betrekken. In principe is het dan ook niet mogelijk dat de aanbestedende overheid de opdracht toewijst aan een firma die ze zelf niet bij de onderhandelingen betrokken heeft.

De kaarten liggen natuurlijk anders als de overheid een offerte vraagt aan een lokale leverancier, er daarbij verkeerdelijk van uitgaand dat het om een afzonderlijke juridische entiteit gaat. In zo'n geval kan de juridische entiteit waarvan de lokale 'feitelijke entiteit' deel uitmaakt een offerte indienen, de onderhandelingen voeren en dus eventueel de opdracht toegewezen krijgen (arrest van 18 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels