Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Toewijzen aan niet bij onderhandelingen betrokken partij

Gerelateerde onderwerpen :

Wanneer een aanbestedende overheid ervoor kiest om een opdracht te gunnen met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, dan beslist ze zelf aan welke potentiële leveranciers ze vraagt om een offerte in te dienen. Een van de gecontacteerde leveranciers kan dan niet op zijn beurt een collega bij die gunningsprocedure te betrekken. In principe is het dan ook niet mogelijk dat de aanbestedende overheid de opdracht toewijst aan een firma die ze zelf niet bij de onderhandelingen betrokken heeft.

De kaarten liggen natuurlijk anders als de overheid een offerte vraagt aan een lokale leverancier, er daarbij verkeerdelijk van uitgaand dat het om een afzonderlijke juridische entiteit gaat. In zo'n geval kan de juridische entiteit waarvan de lokale 'feitelijke entiteit' deel uitmaakt een offerte indienen, de onderhandelingen voeren en dus eventueel de opdracht toegewezen krijgen (arrest van 18 december 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks van experten voor het voorbereiden van een goede offerte (3)

Tips & Tricks van experten voor het voorbereiden van een goede offerte (3)

In een nieuwe reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen. Deze week loodsen we je door de varianten en opties: wat zijn ze, waarvoor dienen ze en waarop moet je[…]

05/08/2020 | overheidsopdracht
Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra rechters

Raad voor Vergunningsbetwistingen krijgt extra rechters

Tips & Tricks van experten voor het indienen van de juiste prijzen

Tips & Tricks van experten voor het indienen van de juiste prijzen

Tips & Tricks van experten voor het ondertekenen van offertes

Tips & Tricks van experten voor het ondertekenen van offertes

Meer artikels