Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Toegankelijke publieke ruimte voor een leeftijdsvriendelijke stad

Gerelateerde onderwerpen :

,
Toegankelijke publieke ruimte voor een leeftijdsvriendelijke stad

Steeds meer steden en gemeenten trekken de kaart van de zogenaamde ?Age Friendly Cities'. Een belangrijk evolutie voor een vergrijzend Vlaanderen, België en Europa. Maar hoe kan je als stad of gemeente die leeftijdsvriendelijkheid realiseren? En welke bijdrage kunnen aannemers en ontwerpers leveren voor een leeftijdsvriendelijke stad of gemeente?

Inter, het Vlaamse Agentschap voor Toegankelijkheid, de stad Aalst, de vzw Zorginnovatiecluster en ?t Oorhuis werkten een methodiek uit die steden en gemeenten kunnen toepassen in de eigen werking. Deze methodiek kwam tot stand in ruime participatie met de oudere bewoners van Aalst. Zij hebben de toegankelijkheid van de stad mee getest, in kaart gebracht en suggesties voor verbeteringen geformuleerd.

Het basisprincipe van een leeftijdsvriendelijke stad is ?universal design?: als je een gemeente toegankelijk maakt voor ouderen, dan is die toegankelijk voor iedereen. Het openbaar domein speelt immers een belangrijke rol en kan ondersteunende functies aannemen om actief ouder te worden.

Balans tussen design en functionaliteit

Niet alle delen in de stad moeten even toegankelijk zijn. Hier maakt men een onderscheid tussen het centrum van de stad, dat optimaal toegankelijk moet zijn (++); woonwijken die toegankelijk moeten zijn, maar waar bewoners goed hun weg kennen (+); en natuurgebieden, waar de fauna en flora primeren op toegankelijkheid, maar waar je wel toegankelijke gedeelten kan voorzien (+/-).

Zowel bij heraanleg als bij toekomstige aanleg is het belangrijk om de toegankelijkheid voor ogen te houden. Dit kan door een screening van de bestaande situatie door experts en door een screening van de plannen voor de nieuwe aanleg. Bedrijven en ontwerpers van openbare ruimte zijn een essentiële schakel om in hun materiaalkeuze en ontwerp maximaal rekening te houden met de principes van ?Age Friendly Cities'.

Wat zijn de grote aandachtspunten waar je als stad/gemeente of als aannemer rekening mee moet houden bij een toegankelijke openbare ruimte?

Voorzie regelmatige rustpunten op aangename/doordachte plaatsen.

Maak oversteekpunten duidelijk en toegankelijk.

Vermijd obstakels op voetpaden, zoals vuilnisbakken, verkeers- en reclameborden en zorg voor vrije looproutes, waarbij alle obstakels op dezelfde lijn worden geplaatst.

Zorg voor goed onderhoud van je voetpaden en laat ze niet te veel afhellen naar de straatzijde.

Creëer plaatsen voor sociale interactie.

Denk goed na over de materiaalkeuze (bv. antislip) waarin je een nieuwe aanleg doorvoert.

Laat bewoners participeren in deze keuzes, zodat zij zelf kunnen aangeven wat hun prioriteiten zijn. Er zijn verschillende manieren om de oudere burger te betrekken: begeleide knelpuntenwandelingen, groepsgesprekken met creatieve technieken (zoals de ?customer journey-oefening?,? Het proactief betrekken van burgers levert gunstige resultaten en tevreden burgers.

Op http://leeftijdsvriendelijkaalst.inter.vlaanderen vind je het draaiboek terug om hiermee aan de slag te gaan en het ideaal van een leeftijdsvriendelijke gemeente te bereiken. Het draaiboek werd ook uitgegeven door Politeia.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aquafin wil regenwaterputten vanop afstand beheren

Aquafin wil regenwaterputten vanop afstand beheren

Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen wil het rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin de naar schatting anderhalf miljoen regenwaterputten bij particulieren gedeeltelijk zelf beheren, mogelijk tegen een vergoeding. Aquafin wil[…]

Zeven nieuwe gemeenten in Vlaanderen

Zeven nieuwe gemeenten in Vlaanderen

Incatro verbetert akoestiek in raadzaal Sint-Martens-Latem

Incatro verbetert akoestiek in raadzaal Sint-Martens-Latem

Kortrijkse beeldkwaliteitskamer houdt eerste project tegen

Kortrijkse beeldkwaliteitskamer houdt eerste project tegen

Meer artikels