Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

TMVW investeert dit jaar 134 miljoen '

TMVW en haar operator Farys konden vorig jaar rekenen op een groeiende belangstelling bij gemeenten, steden en een breed scala van publieke operatoren. De activiteiten inzake het beheer van sportinfrastructuur en vooral de algemene ondersteunende service vertoonden een duidelijke groei. Deze ontwikkeling zet zich alvast ook door in de eerste helft van 2016. Vorig jaar werd in totaal 122 miljoen ' uitgegeven, voornamelijk in riolering, drinkwaterinfrastructuur, sportaccommodatie, wegenis en de eigen bedrijfsinfrastructuur. Dit jaar bedraagt het investeringsbudget meer dan 134 miljoen '.

De cijfers werden bekendgemaakt tijdens de algemene vergadering van TMVW/Farys. In het boekjaar 2015 steeg de omzet met ongeveer 4,5 % tot 366 miljoen '. Er werd afgeklokt op een batig saldo van 14,3 miljoen '. Deze middelen worden integraal gereserveerd voor toekomstige investeringen. TMVW financiert de werken voor een deel met externe middelen. Zij doet dit op lange termijn met een vaste intrest en heeft hiervoor nog steeds geen waarborg nodig van de vennoten.

Het drinkwaterverbruik is vorig jaar tegen de historische tendens in met ongeveer 2,8% toegenomen. De combinatie van een droge en een warme periode is hiervoor ongetwijfeld verantwoordelijk. TMVW wou tegen 2015 een gemiddelde zuiveringsgraad van 80% bereiken. Deze doelstelling werd met 83,5% ruim gehaald. Het stelde vorig jaar 784 mensen tewerk, een stijging met 15. Daarnaast worden heel wat werken en diensten uitbesteed, mede als gevolg van het belangrijke investeringsprogramma.

In de tweede helft van 2016 lanceert TMVW een nog breder gamma van diensten, met o.a. een volledig pakket facility management, zorgondersteuning en informatica-uitrusting. Deze diensten worden ondergebracht in een afzonderlijke ondersteunende entiteit: TMVS, waarbij de 'S' verwijst naar 'service'.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen