Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

TLV maakt balans op van kilometerheffing

Gerelateerde onderwerpen :

TLV maakt balans op van kilometerheffing

© COPYRIGHT, 2012

De beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) maakt na bijna één jaar kilometerheffing voor vrachtwagens de balans op van deze nieuwe belasting. Zoals voorspeld zijn voor de transporteurs de fiscale kosten voor het gebruik van een vrachtwagen sterk toegenomen. De totale kost om met een vrachtwagen een kilometer in Vlaanderen te rijden, is met gemiddeld 8% gestegen.

Volgens de informatie waarover TLV beschikt, gaat het over zowat 250 tot 300 miljoen € bijkomende inkomsten. Er wordt dus wel degelijk veel meer geld betaald aan de overheid dan vóór de start van de kilometerheffing. Bovendien worden de tarieven midden 2017 al geïndexeerd. De hoogte van de heffing is tevens afhankelijk van de emissieklasse van de vrachtwagen.

TLV stelt vast dat Vlaamse transporteurs hierop hebben ingespeeld en zich goed hebben voorbereid op de kilometerheffing: ze rijden gemiddeld met een zeer jong en groen wagenpark. De meeste tolkilometers worden afgelegd met voertuigen die aan de strengste emissienormen voldoen (Euro 5 en Euro 6). Vervoerders realiseren op die manier een mooie stap vooruit in de reductie van fijnstof en NOX.

Wegennet

TLV blijft voorstander van doorgedreven investeringen: de inkomsten van de heffing moeten naar het onderhoud en de uitbouw van het (hoofd)wegennet gaan. Dat alvast ruim 100 miljoen € extra naar de Vlaamse wegen gaat, juicht TLV toe. De beroepsvereniging maakt de kanttekening dat de transporteurs niet verantwoordelijk zijn voor foutief opgestelde begrotingen.

“Als binnen enkele jaren alle vrachtwagens aan de recentste emissienormen voldoen, mag dit geen excuus zijn om budgettaire gaten te dichten door die properste vrachtwagens met een forse tariefverhoging te confronteren”, zegt secretaris-generaal Lode Verkinderen van TLV.

Hij wijst er op dat de wetgeving voorziet dat de tarieven reeds op 1 juli 2017 geïndexeerd zullen worden. Dat zal alle transporteurs, ook die met het properste voertuigenpark, opzadelen met een kostenstijging. Transporteurs kunnen nog steeds niet anders dan alle kostprijsstijgingen doorrekenen aan hun klanten.

Volgens Lode Verkinderen is in elk geval duidelijk dat de Vlaamse transporteurs hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen in het kader van de vergroening van hun wagenpark en dat zij in steeds belangrijkere mate bijdragen aan de fiscaliteit via het principe dat ‘de gebruiker betaalt’.

TLV herhaalt dat de impact op de mobiliteit pas zichtbaar zal zijn als ook personenwagens een kilometerheffing betalen. “Ook de burger moet opgeroepen worden om bij te dragen in functie van zijn gebruik. De meest vervuilende wagens moeten per kilometer meer betalen dan de properste”, besluit Verkinderen.

Transport en Logistiek Vlaanderen is de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 1.500 bedrijven, zowel zelfstandigen als familiale kmo’s. Dankzij haar mandaten en vertegenwoordiging in talrijke lokale, gewestelijke, nationale en internationale instanties weegt Transport en Logistiek Vlaanderen reeds meer dan 75 jaar op het beleid en de wetgeving inzake wegtransport en logistiek. Op die manier worden de belangen van de Vlaamse wegvervoerders en logistieke dienstverleners behartigd en verdedigd. Daarnaast is de organisatie begaan met het imago van de sector en de verkeersveiligheid in het algemeen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

In februari lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de oproep ‘Leefbuurten’. Uit veertien inzendingen werden nu zeven ambitieuze projecten geselecteerd. De steden en[…]

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Meer artikels