Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tijdelijke stuw op Moleneiland in gebruik

Tijdelijke stuw op Moleneiland in gebruik

Sinds kort stroomt de Leie door een tijdelijke stuw op het Moleneiland in Harelbeke. De stuw kan afvoerdebieten verwerken van meer dan 200 ton water per seconde en werd de voorbije maanden uitvoerig getest. 'De tijdelijke stuw zorgt ervoor dat de binnenvaart geen hinder ondervindt van de grote Leiewerken in Harelbeke', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van de nieuwe Seine-Scheldeverbinding, waarmee een volwaardige vaarweg gecreëerd wordt tussen de industriële regio's van het Seinebekken en het Scheldebekken. Als onderdeel van deze nieuwe verbinding moet de Leie toegankelijk gemaakt worden voor binnenschepen tot 4.500 ton.

In Harelbeke sluiten de werken tevens naadloos aan bij de vernieuwing van het stadscentrum. Onder de noemer 'h'aqua' ondergaan het centrum en de Leie een complete transformatie die de stad aantrekkelijker zal maken.

'Vlaanderen investeert ongeveer 130 miljoen ' in de Leiewerken in en rond Harelbeke', zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 'Er zullen ingrijpende werken plaatsvinden die even zullen duren. Dankzij de tijdelijke stuw hoeft de binnenvaart in de tussenperiode niet stil te vallen.'

Groene investering

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal nv realiseert er een nieuwe sluis en een dubbele stuw met turbines die groene stroom opwekken. Deze turbines zijn uitgerust met een soort Archimedes-schroeven die ook reeds op het Albertkanaal operationeel zijn. Ze werken in twee richtingen: water oppompen bij een watertekort en water lossen bij een teveel aan water.

'Een groene investering met een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar. De dubbele stuw met turbines naast de sluis zal de elektriciteit opwekken waarmee de sluis kan worden bediend. In enkele gemeenten rond het Albertkanaal - Olen en Ham - zorgt de genoemde techniek er reeds voor dat ook een duizendtal gezinnen kan voorzien worden van groene stroom', aldus de minister.

Nieuwe sluis en tijdelijke stuw

De nieuwe sluis in Harelbeke zal bijna dubbel zo lang zijn als de huidige. Op Vlaams grondgebied is het één van de grootste bouwwerken in het kader van de Seine-Scheldeverbinding. Voor de realisatie van de Leiewerken in Harelbeke doet Waterwegen en Zeekanaal nv een beroep op verschillende gespecialiseerde aannemers.

Jan De Nul, Herbosch-Kiere, Aelterman en Cofely Fabricom sloegen de handen in elkaar en vormden een tijdelijke handelsvereniging om dit project uit te voeren. Via de tijdelijke stuw op het Moleneiland wordt de Leie omgeleid zodat de aannemer kan beginnen aan de afbraak van de oude stuw. De stuwgeul voor de oude stuw wordt eerst afgedamd met damplanken en buispalen. Daarna wordt de oude stuw afgebroken en wordt op die plaats een tijdelijke sluis gebouwd. De oude sluis blijft in dienst tot de tijdelijke sluis klaar is in het voorjaar van 2016.

Ten slotte zal de aannemer de nieuwe sluis bouwen op de plek waar nu de oude sluis ligt. Op die manier kunnen er altijd schepen passeren. Na de voltooiing van de werken wordt de tijdelijke stuw omgebouwd tot een vistrap. Deze trap zal voor een veilige doorgang van de vispopulatie langs de stuw- en andere kunstwerken zorgen. 'Er wordt dus aan mens, milieu en dier gedacht', aldus de minister.

Met haar 230 m is de nieuwe sluis bijna dubbel zo lang als de oude. Ze zal 12,5 m breed en 4,7 m diep zijn. Dat maakt de installatie geschikt voor binnenvaartschepen met ladingen tot 4.500 ton (klasse Vb). De sluis wordt bovendien uitgerust met een middendeur, zodat kleine schepen sneller kunnen worden geschut.

Troef

'De Seine-Scheldeverbinding zal het vrachtvervoer een positief alternatief bezorgen voor de file', zegt de minister. 'We versterken de binnenvaart als de aantrekkelijkste route om veel containers in één keer te verplaatsen. In de komende jaren zal het goederenverkeer alleen maar toenemen, en al die extra vracht niet over onze nu al verzadigde wegen wordt gestuurd. Dankzij deze verbinding zullen op termijn miljoenen vrachtwagentransporten worden vermeden.'

Veiligheid, kostprijs en duurzaamheid zijn volgens Weyts de grootste troeven van de binnenvaart. 'De binnenvaart is goedkoper en veiliger dan wegtransport. Het is ook milieuvriendelijker: de CO2-uitstoot is drie- tot zesmaal lager dan op de weg.'

Ondertussen aan de Hogebrug

De werkzaamheden aan de Hogebrug in Harelbeke zitten op schema. De funderingen van de nieuwe brug zijn klaar. Zowel op de linker- als op de rechteroever zijn nieuwe betonnen funderingspalen van meer dan 20 m diep geboord. Binnenkort starten de werken voor het plaatsen van de nieuwe oever onder de brug en voor de opbouw van de landhoofden. Deze laatste zijn de constructies waarop de brug steunt. In het staalbouwatelier in Gent zijn de verschillende stalen onderdelen van de brug bijna afgewerkt. In het najaar brengt een binnenvaartschip enkele grote onderdelen naar Harelbeke. De stalen stukken worden ter plaatse gelast en geïnstalleerd. De nieuwe brug zal wellicht eind februari 2016 open gaan voor het verkeer.

Professionaliteit

Agnes Peil, hoofd van de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal, schetste de ruimere context van dit project: 'Deze werken zijn één van de grootste lopende projecten op onze West- en Oost-Vlaamse waterwegen. De eerste grondwerken voor het realiseren van de tijdelijke stuw zijn pas in het voorjaar aangevat. Dit deelproject kon dus op een zeer korte termijn worden gerealiseerd. Vanuit technisch oogpunt bekeken waren het werken met een hoge moeilijkheidsgraad. Bij het aanleggen van de sluis en de stuw moet er uiteraard vooral ondergronds gewerkt worden. Naast het element grondwaterstroming zijn er bv. onder meer ook grondruggen waarmee rekening moet gehouden worden. Om de scheepvaart blijvend te waarborgen is het essentieel dat we - via de nieuwe tijdelijke stuw - de waterbeheersing goed onder controle kunnen houden. De intense samenwerking tussen de vier gespecialiseerde aannemingsbedrijven, op een toch vrij beperkte oppervlakte, bewijst dat professionaliteit in dergelijke moeilijke projecten de bovenhand haalt.'

Projecten op stapel

In het kader van het tot stand brengen van een volwaardige vaarweg tussen de industriële regio's van het Seinebekken en het Scheldebekken zijn nog tal van projecten gepland, of reeds aan de gang.

'Er zullen nog heel wat steden en gemeenten de revue passeren', aldus Agnes Peil. 'In Evergem is de nieuwe sluis reeds in gebruik. In Deinze loopt momenteel een project rond de bochtverbreding van de Leie. Ook in Sint-Baafs-Vijve en in Menen staan er werkzaamheden op stapel.'

Project 'h'aqua'

Volgens Jacques Maelfait, schepen van onder meer Stadsvernieuwing en Openbare Werken van Harelbeke, hebben de Leiewerken ook een sterke impact op het leven en werken in en om de stad.

'Onze stad is ontstaan aan de oevers van de Leie. Wie vandaag de stad binnenrijdt, merkt echter nauwelijks nog de Leie op. De groei en de uitbreiding van het stadscentrum hebben zich de voorbije decennia in hoofdzaak rond de Gentse Baan geconcentreerd. De Leie verdween als het ware achter diverse gebouwen en allerhande infrastructuur. Met het stadsvernieuwingsproject 'h'aqua' haalt Harelbeke de band met de Leie weer aan. De reorganisatie van het stadscentrum rond de Leie biedt de kans om mooie publieke ruimtes en woonomgevingen te creëren.'

Meer informatie over het project Seine-Schelde en de werken in Harelbeke op www.seineschelde.be. - PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

Leuven asfalteert dit jaar een dertigtal straten

De stad Leuven investeert ieder jaar 2,5 miljoen € in de vernieuwing van asfaltlagen. Dat is nodig om ernstige schade op korte en middellange termijn te vermijden. In de loop van dit jaar zullen in Leuven een dertigtal straten nieuwe asfalt[…]

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Bouw grootste Zeeuwse zonnepark North Sea Port gestart

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Heraanleg stationsomgeving Ekeren begint in 2022

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam