Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tijd om dimensioneringsregels van waterdistributieleidingen aan te passen

Tijd om dimensioneringsregels van waterdistributieleidingen aan te passen

Het WTCB voert al meer dan twee jaar debietmetingen uit bij installaties voor de distributie van sanitair water in eengezinswoningen en appartementsgebouwen van verschillende groottes. Uit een aantal bijkomende metingen is intussen gebleken dat de opgemeten piekdebieten het dichtst benaderd worden door de norm DIN 1988-300. Het is dan ook hoog tijd om de dimensioneringsregels voor uw installaties aan te passen. In dit artikel komen enkel de leidingen voor de distributie van sanitair water aan bod, het dimensioneren van de warmwaterproductie-installatie volgt in een volgend artikel.

Een sanitair-warmwaterleiding met een grotere diameter heeft in vergelijking met een leiding met een kleinere diameter een langere wachttijd en een groter uittapvolume. Dit beïnvloedt niet alleen het comfort van de gebruikers, maar ook de kosten van de installatie en het distributierendement van de sanitair-warmwaterleiding (epb). Men moet met andere woorden kiezen voor een zo klein mogelijke leidingdiameter die niettemin aan alle eisen voldoet (bv. minimaal debiet, maximaal toelaatbare stroomsnelheid).

De herziene norm DIN 1988-300 uit 2012 vormt tegenwoordig de beste basis voor het dimensioneren van leidingen. Net zoals bij andere methoden is het berekenen van de leidingdiameters in dit document gebaseerd op het verkrijgen van een minimale druk net vóór het tappunt met de minst gunstige ligging in de installatie bij het optreden van het piekdebiet. Hiertoe bepaalt men eerst het maximaal toelaatbare drukverlies tussen dit tappunt en de teller (of het aansluitpunt op het net), rekening houdend met de bijzonderheden in dit leidingdeel (zoals bochten, T-stukken ...). Vervolgens moet men deze waarde delen door de lengte van de leiding tussen deze twee punten, om de waarde voor het maximaal toelaatbare drukverlies per strekkende meter leiding te verkrijgen. Ten slotte moet men een leidingdiameter kiezen waarvoor het drukverlies bij het piekdebiet deze waarde niet overschrijdt.

Voor woongebouwen wordt het piekdebiet (qvp, in de DIN aangeduid als VS) berekend op basis van de som van de ontwerpdebieten ('qvr, in de DIN aangeduid als 'VR) van de verschillende aangesloten tappunten. Dit gebeurt volgens de formule qvp = 1,48 ('qvr)0,19 ' 0,94 [l/s], die geldt indien 0,2 ' 'qvr ' 500 [l/s]).

Deze berekening wijkt af van de oude versie van de norm (DIN1988-3) doordat ze een realistischere benadering van de piekdebieten oplevert en gebruik maakt van de reële karakteristieken van de tappunten (bv. de ontwerpdebieten qvr). Wanneer er geen gegevens van de fabrikant voorhanden zijn, kan men teruggrijpen naar de waarden uit de tabel. Voor luxueuzere gebouwen moeten de te gebruiken debietwaarden daarentegen vastgelegd worden in samenspraak met de opdrachtgever. Eens de som van de ontwerpdebieten ('qvr) gemaakt is, kan het piekdebiet (qvp) afgelezen worden in de grafiek.

Bron: het artikel 'Dimensionering van waterverdeelleidingen: DIN 1988-300' van ir. Olivier Gerin, onderzoeker, en ir. Bart Bleys, adjunct-laboratoriumhoofd Watertechnieken, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over