Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tijd om collectief wonen te verankeren in wetgeving

Steunpunt Wonen publiceerde zopas de studie 'Gemeenschappelijk Wonen' en adviseert hiermee de beleidsmakers op Vlaams niveau hoe zij collectief wonen kunnen opnemen in hun woonbeleid. Volgens Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw ligt de weg nu open voor Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans om het begrip 'collectief wonen' te verankeren in de wetgeving door het op te nemen in de Vlaamse Wooncode en op korte termijn concrete maatregelen te nemen. Samenhuizen vzw is het Vlaamse platform voor gemeenschappelijk wonen dat toekomstgerichte oplossingen wil bieden voor de huidige uitdagingen inzake huisvesting.

'Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit verschillende woongelegenheden bestaat waarbij minstens twee huishoudens op vrijwillige basis minimum één leefruimte delen en daarnaast over minimum één private leefruimte beschikken en de bewoners gezamenlijk instaan voor het beheer': deze definitie zou volgens Samenhuizen vzw in de Vlaamse Wooncode moeten ingeschreven worden.

"We zullen in eerste instantie gebaat zijn met een brede definitie van gemeenschappelijk wonen in de wetgeving."

“Wij pleiten al een paar jaren voor een dergelijke houvast in de wetgeving. Om dit mogelijk te maken, zou een technisch verslag nodig zijn met oppervlakte- en bezettingsnormen, naast garanties voor de 'vrijwilligheid' en het gezamenlijk beheer door de bewoners. Vervolgens zou de Codex Ruimtelijke Ordening hiernaar verwijzen zodat 'gemeenschappelijk wonen' als een afzonderlijk type kan vergund worden, naast de huidige opdeling eengezinswoning/meergezinswoning. Voor huurders wordt aanbevolen om een typehuurovereenkomst op te stellen en het is een goede zaak om ook het 'gemeenschappelijke huishouden' in een definitie te gieten. Die garandeert dat elk huishouden zijn sociaal statuut met de bijhorende rechten kan behouden', vertelt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw.

Stimulerend beleid

De studie wijst tevens op de wenselijkheid van een tijdelijk stimulerend beleid om gemeenschappelijk wonen in Vlaanderen alle kansen te geven. 'We kijken ernaar uit om door de beleidsmakers gehoord te worden en samen op korte termijn de juiste stappen voorwaarts te zetten. We zullen in eerste instantie gebaat zijn met een brede definitie van gemeenschappelijk wonen in de wetgeving. Wat de normering betreft, waarschuwen we voor bijkomende, te strenge en dus beperkende regels', aldus Sofie Deberdt.

Stimuli

'Daarnaast zijn stimuli nodig voor piloot­projecten en de ruimere praktijk. Ondertussen kan voor verschillende reeds lopende pilootprojecten (zie ook Bouwkroniek van 15 november 2015, blz. 5-7) in de sociale huisvesting alvast een regelluwte worden toegestaan. De ervaringen en leerpunten uit die projecten kunnen we meegeven aan het beleid', besluit Deberdt.

Samenhuizen vzw wordt in deze opinie gesteund door o.m. Vibe vzw, Studio Beleid, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Marjolein Eerdekens (stad Hasselt), Nancy Bourgoignie (stad Oostende), Trui Maes (CLT Gent vzw), FairFin, de Bond Beter Leefmilieu, De Ideale Woning cvba, De Ark, Samenlevingsopbouw Gent, Welzijnszorg, Elk Zijn Huis cvba en Nieuw Dak cvba.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt