Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tien jaar epb in Vlaanderen

De ingenieursvereniging ie-net.be organiseert op donderdag 21 april van 9 tot 16 u. een studiedag met als thema '10 jaar epb in Vlaanderen - Impact op bouwen in Vlaanderen en blik op de toekomst'. De studiedag is bestemd voor wie interesse heeft voor de energieprestatieregelgeving (de oorsprong, de evolutie en de toekomst) en richt zich op praktijkervaringen, de marktimpact, de visie en het beleid en is niet technisch. De dag vindt plaats in het Hendrik Consciencegebouw van de Vlaamse overheid (Auditorium Hadewych), Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel.

De Vlaamse epb-regelgeving is ingevoerd in 2006. Elk gebouw dat nieuw opgericht of verbouwd wordt, moet voldoen aan minimale eisen inzake energieprestatie, thermische isolatie en ventilatie. De impact van deze regelgeving op de bouwsector is groot. De epb-regelgeving en het pad dat werd uitgetekend voor de verstrenging van de eisen tot ben- (bijna-energieneutraal) niveau tegen 2021 zijn een motor voor innovatie in de bouw. De Vlaamse epb-regelgeving behoort in Europa tot de koplopers wat effectieve toepassing en impact op de resultaten betreft. In 2016 bestaat de regelgeving tien jaar.

Tijdens deze studiedag nemen het WTCB, het Vlaams Energieagentschap (VEA) en ie-net de tijd om terug te blikken, de resultaten te analyseren en vooruit te kijken. Een eerste module schetst de Vlaamse, Belgische en Europese historiek van de energiewetgevingen, de evolutie en de uitdagingen.

Een tweede module staat stil bij de impact van de regelgeving op de bouwpraktijk en de bouwmarkt. De Vlaamse overheid, ontwerpers, opdrachtgevers en uitvoerders zoomen in op hun bevindingen na tien jaar epb. Het VEA stelt markante cijfers uit de energieprestatiedatabank voor en de bouwsector voert een paneldiscussie over zijn praktijkervaringen en de marktimpact.

In de derde module komen de ervaringen van onze buurlanden Nederland en Frankrijk aan bod en wordt de Vlaamse toekomstvisie op epb voor de komende jaren gepresenteerd. Een expertenpanel zal discussiëren over de uitdagingen die voor ons liggen. In het slotmoment geeft Bert Kruismans op ludieke wijze zijn impressies van de dag mee. Inschrijven kan online via www.ie-net.be/epb10, liefst vóór 14 april.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde