Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tictopass verzekert sluitende visuele controle op de bouwplaats

Tictopass verzekert sluitende visuele controle op de bouwplaats

Ter gelegenheid van een werkbezoek aan een bouwplaats van Willemen Groep in Wijnegem door staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein werd onlangs een proefproject met de Tictopass voorgesteld. Dit nieuwe elektronische badgesysteem, dat werd ontwikkeld door de Belgische informatiestartup Ticto (dat hiervan ook de octrooi- en IP-rechten bezit), zorgt ervoor dat werknemers op bouwplaatsen snel geïdentificeerd worden, wat sociale dumping en oneerlijke concurrentie moet tegengaan.

Met de Tictopass, die zichtbaar moet worden aangebracht op hun werkkledij (bv. op hun helm), kunnen bouwvakkers zich inchecken en zich identificeren op een bouwplaats. Dit identificatiesysteem geeft op visuele wijze weer of mensen toegelaten zijn op een bepaalde plaats of evenement.

De elektronische badge is voorzien van een lampje en een display, waardoor de bouwplaatsleider in één oogopslag kan zien of alle aanwezige arbeiders in orde zijn met de sociale zekerheid. Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ) bezorgt de gegevens die op de Tictopass worden gebruikt, net zoals vandaag gebeurt met de ConstruBadge.

Het systeem is zo geconcipieerd dat je al van ver kan zien dat de bezitters van een pasje op hun plaats zijn, want een foto en een flikkerend led-lichtje dat via een niet te kraken algoritme om de zoveel seconden van kleur verandert maken bedrog onmogelijk. Het systeem is volgens Johan Willemen een verbetering van de huidige werfbadge. Dankzij een geavanceerde smartcardtechnologie kan de visuele controle niet worden nagebootst. Een ingenieus systeem van cryptografische algoritmes en kloksynchronisatie biedt hetzelfde beveiligingsniveau als voor een bankkaart. Deze oplossing werd voor het eerst gedemonstreerd van 4 tot 6 november 2014 op de internationale vakbeurs voor betalingen, mobiliteit en identificatie Cartes in Parijs. Ze is intussen beschikbaar voor pilootprojecten bij bedrijven en overheidsinstanties die ze willen uittesten.

De meeste toegangs- en identificatiesystemen zijn kwetsbaar. De meeste huidige toegangs- en identificatiesystemen zijn nog steeds kwetsbaar. Zo toonde onderzoek aan dat niemand optreedt tegen valse badges (en hiervoor zelfs over geen praktische middelen beschikt) omdat men er doorgaans van uit gaat dat een zichtbare badge legitiem is. Eenmaal je een toegangspunt gepasseerd bent, kan niemand de badge behoorlijk controleren zonder werknemers in hun werk te storen en hun badge te vragen. Vandaag kan de geldigheid van een badge alleen op een veilige en betrouwbare manier worden gecontroleerd door de chip in een smartcardbadge elektronisch te verifiëren.

Perfecte synchronisatie

De Tictopass is een veiligheidsbadge in de vorm van een smartcard met een gelijkaardig beveiligings- en beschermingssysteem als een elektronische identiteitskaart of bankkaart. De badge is voorzien van een scherm dat de ganse oppervlakte bestrijkt, een kleuren-led, een klok in reële tijd en een cryptografische functie zoals die door banken wordt gebruikt. Dragers van een Ticto­pass zijn onmiddellijk herkenbaar dankzij een perfect synchronisatiesysteem met doorlopend opeenvolgende identieke maar onvoorspelbare afbeeldingen. Iedere afbeelding is het equivalent van een 'one-time password'.

Om de 'visual crowd authentification'-oplossing van Ticto te concretiseren en de eerste Tictopassen aan te maken, deed Ticto een beroep op een aantal technologische partners: beyond.io (onderzoeks- en designlab met diensten voor toekomstgerichte bedrijven), bundi (designbureau dat creatieve producten met een hoge toegevoegde waarde ontwikkelt), INTO IT Applications (ontwikkelaar van software op maat met de focus op smartcardtechnologie), NagraID Security (wereldleider in de vervaardiging van smartcards met displays; filiaal van Oberthur Technologies) en Voxdale (design- en engineeringbureau). 'De Tictopass is de eerste elektronische badge die e-papiertechnologie combineert met een draadloze interface en een 'secure element' en die bovendien erg weinig energie verbruikt zodat hij lang operatief blijft', verklaart Philippe Gillaud, hoofd Innovation-Powered Products van NagraID Security.

Landen van herkomst van werknemers moeten mee betrokken worden om sociale dumping tegen te gaan. Dit authentificatiesysteem oogt erg aantrekkelijk voor talrijke bedrijven, instellingen en bedrijfstakken: risicosectoren (bv. om de autorisatie te verifiëren van mensen in een chemisch bedrijf of een kerncentrale, die meestal onderverdeeld zijn in tientallen afzonderlijke veiligheidszones); bedrijven, conferenties of organisaties waar veel belang wordt gehecht aan vertrouwelijkheid (bv. internationale conferenties); de transportsector (transporthubs zoals havens of luchthavens waar open en gesloten zones met verschillende veiligheidsniveaus naast elkaar bestaan); werkplaatsen in open lucht zoals bouwwerven, landbouwactiviteiten of publieke markten; en de medische sector en de zorgsector.

Johan Vinckier, oprichter en ceo van Ticto, kon bij de ontwikkeling van de Tictopass bogen op zijn ervaring als ex-partner van McKinsey & Company, lid van het directiecomité tijdens de transformatie van bpost en oprichter/voorzitter van Certipost, verantwoordelijk voor de digitale handtekeningen van de Bel­gische eID-kaart. Het team dat de Tictopass realiseerde, bestaat ook nog uit Joseph Baert (ex-Certipost), Jean Claeys (INTO IT) en Bruno Moreau (oprichter van ASK).

Bij de demonstratie van de Tictopass pleitte Johan Willemen, voorzitter van de Willemen Groep, voor de invoering van dit systeem ter verbetering van de huidige werfbadges en als wapen tegen sociale fraude. 'Bij heel wat bouwfirma's zijn reeds badges in omloop, die worden toegekend aan werknemers die wettelijk in orde zijn met de sociale bijdragen. Op een bouwplaats waarop honderden arbeiders van verschillende firma's rondlopen, is dit echter moeilijk controleerbaar. Hiervoor biedt de Tictopass een oplossing', meent hij.

Staatssecretaris Tommelein wil alvast nagaan of zulke visuele legimitatiesystemen een meerwaarde kunnen vormen in de strijd tegen sociale fraude. 'We moeten ertoe komen dat de sociale zekerheid overal moet worden betaald. Meer nog, samen met de landen van herkomst moeten we het ganse fraudesysteem aan banden kunnen leggen', opperde hij bij zijn bezoek. Johan Willemen vroeg hem tevens om werk te maken van een aanpassing van de A1-formulieren die de toestand van de sociale zekerheid van een werknemer in verschillende landen moeten aantonen, maar waarmee vals kan worden gespeeld. Tommelein meldde dat hij over deze A1-formulieren overlegt met Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen en dat ze op dezelfde lijn zitten. 'Landen van herkomst van werknemers moeten mee betrokken worden om sociale dumping tegen te gaan', luidde het.

Bouwgroep Willemen past als eerste bedrijf in ons land dit nieuwe controlesysteem toe. De technologie van Ticto werd intussen ook al met succes getest door BASF Antwerpen, Brussels Airport, Lunch Garden, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK'CEN) in Mol en de bouwbedrijven Groep Cordeel en Willemen Groep.

'Deze Tictopass is een verbeterde versie van de Construbadge, die visueel niet toont of de persoon in kwestie gebadged heeft. Werknemers kunnen de Construbadge gebruiken om te badgen. Vervolgens ontvangt de Tictopass gegevens (een digisleutel), zodat de bouwplaatsleider kan nagaan of alle werknemers steeds gedurende vijf seconden dezelfde kleur of afbeelding hebben en dus aanwezig mogen zijn op die welbepaalde bouwplaats. Elke bouwwerf heeft zijn eigen sequentie, zodat je niet zomaar op een andere bouwwerf kan rondlopen als je daar niet geautoriseerd bent. Het huidige prototype van de Tictopass is nog wel dikker dan een gewone kaart', lichten de ontwikkelaars van het systeem toe. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten