Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Thuis zoekt een nieuwe thuis

Gerelateerde onderwerpen :

,
Thuis zoekt een nieuwe thuis

(c) VRT

In 2026 verhuizen de VRT-medewerkers aan de Reyerslaan in Brussel naar een splinternieuw gebouw. De productie van de dagelijkse fictiereeks Thuis – waarvoor de binnenopnames gebeuren in Studio Manhattan in Leuven - verhuist niet naar het nieuwe VRT-gebouw. Om gelijke tred te houden met de modernisering aan de Reyerslaan wil de VRT de mogelijkheden onderzoeken om de productie van Thuis te aligneren met die aan de Reyerslaan.

 

De VRT verkent via een open marktbevraging potentiële mogelijkheden voor een moderne, inspirerende en kwalitatieve werkomgeving om Thuis op te nemen. De openbare omroep wil een langetermijnengagement aangaan en mikt op niet later dan 2026 om de productie van deze TV-reeks op een hedendaagse locatie te organiseren. Indien de mogelijkheid bestaat om deze vernieuwing vroeger te realiseren zal de VRT dit zeker overwegen.
 
Via de marktbevraging - in de vorm van een RFI - wil de VRT inspiratie verwerven over mogelijke locaties om dit project te realiseren.  Wie denkt een geschikte locatie ter beschikking te kunnen stellen, kan zich tot 13 september melden.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418442&saveSearchParams=true&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&marketPlaceType=%6A%65%70%70&isPopup=&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=%66%61%6C%73%65&publicationDateBDATo=&publicationNumberBDA=&

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Nieuwe installatie in Gent recupereert energie en grondstoffen uit afvalwater

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent tegen 2026 een installatie bouwen die zuiveringsslib verwerkt. Aquafin plant ook een grootschalige recuperatie van fosfor. De opdracht voor het ontwerp, de[…]

03/07/2022 | Haven Gentwaterzuivering
Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Meer artikels