Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Thor Park Genk zoekt partners voor ontwikkeling thermisch netwerk

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Thor Park Genk zoekt partners voor ontwikkeling thermisch netwerk

© Stad Genk

Het Thor Park in Genk wil samen met verschillende partners een vijfde generatie thermisch netwerk ontwikkelen. Het project krijgt de werknaam CollecThor. De bedoeling is om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen via ondiepe geothermie en tevens maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen. Via een modulair concept wordt een groeiend systeem gebouwd dat ook zal worden gebruikt als onderzoeksinfrastructuur om innovatieve technologieën verder te ontwikkelen en te demonstreren.

Thor Park lanceert een oproep voor een warmteleverancier die kan aansluiten op het warmtenet dat Fluvius op het Thor Park wil aanleggen en dat past in de beheersoverdracht die stad Genk aan Fluvius heeft toegekend op het vlak van het ontwikkelen, aanleggen en de exploitatie van warmtenetten. 
 
Warmte en koude zijn belangrijke energiedragers in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Een groot deel van de primaire energie wordt vandaag immers gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. Daarnaast wordt op grote schaal ingezet op de elektrificatie van het energiesysteem. Om deze transitie mogelijk te maken moet de flexibiliteit die inherent aanwezig is in thermische netwerken en de aangesloten verwarmingssystemen, optimaal benut worden.
 
Het vijfde generatie thermische netwerk CollecThor wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. De bestaande gebouwen (Thor Central, Incubathor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal acht kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk.
 
 Het concept is uiterst modulair en laat toe om het systeem op langere termijn te laten groeien en ontwikkelen, dit in tegenstelling tot de thermische netwerken die vandaag in Vlaanderen en meestal ook in de rest van Europa uitgerold worden. 
 
De opdracht omvat de engineering, de bouw, de aansturing en de uitbating van een lage temperatuur warmtenet als warmteleverancier, waarbij de deelfinanciering en dus ook het business model deel moet uitmaken van de opdracht. De warmteleverancier sluit aan en takt af op het distributienetwerk, wat geen deel uitmaakt van deze opdracht. 
 
Verder zorgt de warmteleverancier voor de nodige vergunningen en contracten met de betrokken partijen, zijnde Fluvius als distributienetbeheerder, EnergyVille als stuurprogramma leverancier (voor optimalisatie) en de warmteafnemers op de site. De facturatie naar de verschillende partijen onderling loopt ook via de warmteleverancier. 
 
Voor de onderlinge communicatie tussen de verschillende partijen zorgt een zogenaamde SPOC (Single Point Of Contact), een centraal aanspreekpunt. Deze SPOC-functie zal opgenomen worden door de facility manager van het Thor Park.
 
Een ondertekende brief met de kandidatuurstelling kan uiterlijk tegen vrijdag 2 september om 15 uur worden gestuurd aan project.budgetondersteuning@genk.be. Alle specifieke voorwaarden en meer informatie zijn terug te vinden in de volledige prospectus die je kan downloaden op https://www.genk.be/oproep-collecthor.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels