Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Thermische netten in Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (MiNa) vinden de nieuwe regels voor thermische netten belangrijk voor de uitbouw van warmte- en koudenetten in Vlaanderen. Volgens beide raden is tevens voldoende beleidscapaciteit nodig bij de energieregulator en -administratie om de nieuwe taken inzake warmtenetten volledig te kunnen opnemen.

De raden steunen de keuze van de Vlaamse regering om een onderscheid te maken tussen stadsverwarming en warmtenetten op een industriële site en om deze netten in de beginfase minder gedetailleerd te willen reguleren dan de elektriciteits- en gasnetten.

Het nieuwe kader mag volgens de raden echter geen eindpunt zijn; verdere uitwerking is nodig om o.a. afnemers van warmtenetten een gelijkwaardige bescherming te kunnen bieden als aardgasafnemers. Daarnaast vragen de raden meer oog voor visievorming en om in overleg met lokale actoren initiatieven te nemen voor beloftevolle plaatsen die de specifieke hinderpalen voor de ontwikkeling van een warmtenet kunnen wegnemen.

Ten slotte vragen de raden om de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) en de energieadministratie voldoende te wapenen voor de taken inzake de uitbouw van thermische netten. Reeds herhaaldelijk hebben de raden aangedrongen op een versterking van de energie-overheden door verschuivingen in de Vlaamse overheid. De VREG krijgt er immers heel wat extra bevoegdheden bij.

Zo krijgt de regulator de verantwoordelijkheid voor de opmaak van een technisch reglement voor warmtenetten en worden zijn toezichthoudende, controlerende, bemiddelende, informerende en adviserende taken uitgebreid naar thermische energie. Daarnaast wordt de VREG ook verantwoordelijk voor het bestraffen van energiefraude voor gas, elektriciteit, warmte en koude. De raden herhalen de vraag of de VREG de meest aangewezen instantie is om deze beboetingstaak op zich te nemen. Bovendien vragen de raden de regulator ook om een noodregeling te treffen om de bevoorrading te verzekeren. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) moet de ontwikkeling van thermische netten opvolgen en steunen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gigantische groene waterstoffabriek gepland in Groningen

Gigantische groene waterstoffabriek gepland in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt aan dat zij willen beginnen met de productie van groene waterstof met stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt (tot 4 gigawatt in 2030). Het windpark van[…]

18/03/2020 | EnergieMilieu
Overheidsgebouwen erg geschikt voor plaatsing zonnepanelen

Overheidsgebouwen erg geschikt voor plaatsing zonnepanelen

Recuperatiesite Valomet ingehuldigd in Gent

Recuperatiesite Valomet ingehuldigd in Gent

Kwart van de Belgen weet niet hoe woning geïsoleerd is

Kwart van de Belgen weet niet hoe woning geïsoleerd is

Meer artikels