Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

The Black House wint Middelkerkse architectuurprijs

The Black House wint Middelkerkse architectuurprijs

De gemeente Middelkerke reikte de vierde architectuurprijs zopas uit aan The Black House in Leffinge van Rien Rossey van Dagkant Architecten uit Oostende. De bekroonde woning was eerder reeds genomineerd voor de Blue House Prize.

Met de architectuurprijs wil het gemeentebestuur toekomstige bouwers ertoe aanzetten om kwaliteitsvolle en vernieuwende architectuur te realiseren, zowel op het vlak van eensgezins- als meersgezinswoningen. In de categorie meergezinswoningen heeft de jury beslist om deze keer geen winnaar aan te duiden. Geen van de ingediende ontwerpen voldeed op voldoende wijze aan de beoordelingscriteria.

Leffinge

In de categorie ééngezinswoningen werd het project The Black House van architect Rien Rossey (Dagkant Architecten) en bouwheer Hannes Stemgée met eenparigheid van stemmen als winnaar aangeduid. De halfopen woning staat in de Leffingestraat in de deelgemeente Leffinge.

De houtskeletwoning vormt het sluitstuk van de rijbebouwing in dit straatdeel. De jury is van mening dat de woning een mooi voorbeeld is van hoe men op een creatieve wijze een optimaal ruimtegebruik kan nastreven zonder aan comfort te moeten inboeten. Het project trekt met respect voor de schaalgrootte van de omgeving en op een ingetogen wijze de aandacht van de passant naar zich en fungeert zo als oriëntatiepunt bij het binnenkomen van de dorpskern van Leffinge.

Bij de bouw en het gebruik van deze nul­energiewoning wordt de impact op het milieu tot een minimum teruggebracht. Er werd gekozen voor materialen met een beperkte milieu-impact en een gunstige LevensCyclusAnalyse/Nibe-classificatie. Dit houdt in dat er bij de materiaalkeuze rekening wordt gehouden met onder meer CO2-uitstoot/transport/uitputting van grondstoffen/afbraak enz. om de totaalimpact op het milieu te minimaliseren. De woning werd zo gebouwd dat ze bij afbraak stuk voor stuk kan gedemonteerd en gerecycleerd worden.

Door het toepassen van een doorgedreven isolatie en het gebruik van een warmtepomp, fotovoltaïsche zonnecellen en een zonnecollector voor warm water is de woning energieneutraal. Alle verbruikte energie wordt door de woning zelf opgewekt. Ondanks het streven naar een nulenergiewoning slaagt de architect er toch in om via goed gepositioneerde raamopeningen en een hoge leef- en keukenruimte de woning voldoende licht en ruim te houden. Het project toont dat energiezuinig en duurzaam/milieuvriendelijk bouwen ook betaalbaar kan zijn en dit met behoud van comfort.

De winnende architect kreeg 1.000 ' overhandigd. De bouwheer ontving een kunstwerk van de hand van de vorig jaar overleden kunstenaar Rudy Meganck.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse