Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

TETRA-project LCC Ecotoop wil onderhouds- en renovatietools ontwikkelen voor VME’s

Gerelateerde onderwerpen :

,
TETRA-project LCC Ecotoop wil onderhouds- en renovatietools ontwikkelen voor VME’s

Opeenvolgende overheden hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor wonen, voor stedenbouw en verdichting, voor de renovatie van het bestaande verouderde patrimonium, en zeker voor het energiegebruik in Vlaanderen. De afweging tussen slopen, renoveren of behouden wordt steeds belangrijker. Heel wat partijen in de sector wensen daarom zicht te krijgen op de levenscyclus van een gebouw in functie van een globaal en correct beheer.

HoGent, UGent en het WTCB starten binnenkort een TETRA-onderzoeksproject via het Agentschap Innoveren & Ondernemen om inzicht te verwerven in de levenscycluskost van gebouwen en hun langetermijnwaarde significant te verbeteren. Tot op vandaag wordt bij het beheer van gebouwen vaak enkel rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten. In de praktijk resulteert dit daarom enkel in de uitvoering van instandhoudingswerken. De aanpak leidt tot een systematische degradatie van het gebouw en globaal tot een sterk verouderd patrimonium op langere termijn. Op het niveau van de individuele eigenaar leidt dit tot een waardevermindering van het geïnvesteerde kapitaal.

Het project legt de focus op residentiële gebouwen in mede-eigendom. Alle verzamelde relevante technische kennis over de gebouwschil, aangevuld met de in dit project ontwikkelde nieuwe beheergerelateerde kennis, wordt vertaald naar eenvoudig inzetbare tools voor de verschillende doelgroepen van het project. Voor gebouwbeheerders worden specifieke richtlijnen uitgewerkt voor de toepassing van NEN 2767. Praktische richtlijnen worden uitgeschreven om de levensduur en levenscycluskosten van materialen en constructies in te schatten voor het opstellen van meerjarenbegrotingen en als referentie- of afwegingskader voor investeringen. De beoogde doelgroepen zijn professionele bouwheren, huisvestingsmaatschappijen, overheden, architecten, makelaars, syndici, rentmeesters, onderhoudsfirma’s en aannemers.


Wie meer informatie wenst over dit project of interesse heeft om deel uit te maken van de gebruikersgroep kan contact opnemen met Mieke.Paelinck@hogent.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

LeydenJar start proeffabriek voor superaccu

LeydenJar start proeffabriek voor superaccu

LeydenJar opent dit jaar de deuren van een proeffabriek in Eindhoven. “Hier moeten de eerste accu’s van de band rollen”, zegt Christian Rood. Hij staat mede aan de basis van de in oktober 2015 opgerichte spin-off van[…]

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

Bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal

Bouwsector kan belangrijke rol spelen bij realisatie van Europese Green Deal

Vlaanderen wil overheidsopdrachten die de circulaire economie stimuleren

Vlaanderen wil overheidsopdrachten die de circulaire economie stimuleren

Meer artikels