Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Test met zelfrijdende vrachtwagens

Test met zelfrijdende vrachtwagens

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vrachtwagenproducent Scania hebben voor het eerst een test uitgevoerd met zelfrijdende vrachtauto's op de openbare weg. Een konvooi van autonoom rijdende trucks met aan boord de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en andere gasten vertrok vanaf de Scaniafabrieken in Zwolle en legde een traject af op de A28. Voor de minister vormen zelfrijdende vrachtauto's één van de speerpunten voor transport en logistiek in Nederland en Europa.

De omgeving van Zwolle is door de Nederlandse regering aangewezen als regio waar ontwikkelaars van zelfrijdende voertuigen mogen proefrijden. Nederland is het eerste land in Europa waar dit mogelijk wordt. Vorig jaar vond op de A10 bij Amsterdam al een test plaats met drie zelfrijdende personenauto's. Het kabinet wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto's met elkaar en met verkeerscentrales communiceren.

De demonstratie in Zwolle werd grondig voorbereid. Aan de test werkten ook Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) mee. Het waarborgen van de verkeersveiligheid was een belangrijk criterium. De technische ontwikkelingen gaan echter zodanig snel dat politici snel werk moeten maken van het aanpassen van de wet- en regelgeving.

'Zelfrijdende voertuigen bieden grote kansen om onze mobiliteit makkelijker, veiliger, zuiniger en schoner te maken. Vandaag laten we zien dat we de ambitie hebben om ook in de toekomst tot één van de beste logistieke landen te behoren. Om zelfrijdende konvooien mogelijk te maken, zijn inderdaad wijzigingen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving nodig. In Nederland werd de wetgeving eind januari reeds zodanig aangepast dat vanaf nu grootschalige tests mogelijk zijn', verklaart de minister.

Toch zal het volgens minister Schultz van Haegen nog lang duren vooraleer onbemande voertuigen op de snelwegen zullen rijden. Wel verwacht zij dat vanaf de zomer in Nederland op meer plaatsen proeven zullen worden uitgevoerd met zelfrijdende voertuigen. Zo wil de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in samenwerking met DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en TLN eveneens autonoom rijdende vrachtwagens gaan testen.

Bij een konvooi autonoom rijdende vrachtwagens, ook wel bekend onder de Engelse naam 'platooning' of gekoppeld rijden, worden de voertuigen elektronisch aan elkaar gekoppeld. De voorste vrachtauto fungeert als leider voor de andere trucks. Tot het moment dat zij aansluiten bij het konvooi bestuurt iedere chauffeur zelfstandig zijn voertuig. De trucks communiceren met elkaar via een wifi-verbinding waardoor het systeem razendsnel en in real-time reageert. Zodra de chauffeur van de eerste truck remt, doet de rest dat ook en met perfect gedoseerde remkracht. Dat kan, omdat de elektronica aan boord alles meet en met elkaar combineert, gaande van het gewicht en het vermogen over de temperatuur van het wegdek en het zwaartepunt tot zelfs de luchtweerstand.

Als de eerste vrachtauto in de rij vertraagt, remmen alle andere vrachtauto's onmiddellijk met dezelfde dosering af. In noodsituaties voorkomt dit kettingbotsingen, waardoor het aantal ongevallen zal afnemen. Ook kunnen chauffeurs zich ontspannen zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Wanneer een nieuwe truck een konvooi nadert of invoegt, wordt automatisch contact gemaakt met de andere vrachtwagens. In de toekomst zullen de chauffeurs in de volgende auto's de mogelijkheid hebben om tijdens de rit hun verplichte rustpauze te nemen of iets anders te doen. De chauffeur heeft echter altijd de controle over zijn eigen wagen. Hij kan steeds beslissen een konvooi te verlaten en zelfstandig te gaan rijden.

Of er nog meer proeven met autonoom rijdende vrachtwagens zullen volgen, hangt van de bedrijven af. Wie wil, kan voor het uitvoeren van zo'n test een vergunning aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De gunstige infrastructuur in Nederland maakt de mogelijkheden voor zelfrijdende voertuigen veelbelovend.

In de toekomst is het wellicht mogelijk om vrachtwagens op bepaalde trajecten volledig zelfstandig te laten rijden. Door geavanceerde technieken is het immers mogelijk om in te spelen op verkeersmanoeuvres van weggebruikers. De vrachtwagens worden bovendien met verkeerscentrales gekoppeld, zodat kan worden ingespeeld op het verkeersbeeld.

Dit principe is uiteraard alleen veilig op snelwegen. Wanneer de vrachtwagens de snelweg verlaten, zullen chauffeurs het stuur moeten overnemen. De demonstratie in Zwolle toonde vooral dat je door de vrachtwagens dichter op elkaar te laten rijden brandstof kan besparen. Kortere afstanden betekent ook minder files. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse