Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Test met ultrastil wegdek

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Test met ultrastil wegdek

In de Noorderlaan in Gent werd over een lengte van 44 m een proefvak aangelegd met een ‘ultrastil’ wegdek. Dit wegdek bestaat uit rubber, steentjes en bindmiddel en vermindert geluidshinder door wegverkeer met 7 tot 12 decibel. Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de stad Gent willen de mogelijkheden van dit zogenaamde 'ultrastil wegdek' onderzoeken in het kader van het Europese project LIFE-NEREiDE, om zo de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Wie bij een drukke weg woont, heeft geregeld last van geluidshinder. Dat geluid wordt grotendeels veroorzaakt door het contact van de banden met het wegdek. Voortdurend razen er auto’s, bussen en vrachtwagens over het asfalt of het beton. Het geluid dat de motor maakt, is vanaf een snelheid van 30 tot 40 km/u verwaarloosbaar in vergelijking met dat wegdekgeluid.

Er bestaan al heel wat maatregelen om de geluidsoverlast van wegverkeer terug te dringen. Er is bijvoorbeeld het ‘zeer open asfaltbeton’, ook fluisterasfalt genoemd. Dat type wegdek zorgt voor een geluidsreductie van 3 tot 5  decibel, maar is in de winter moeilijk ijsvrij te houden en wordt daarom in België niet meer toegepast. Dunne geluidsreducerende deklagen leveren een vergelijkbare geluidsreductie op. Ook geluidsschermen behoren tot de mogelijkheden, maar die kunnen niet overal geplaatst worden.

Poro-elastisch wegdek

Het zogenaamde poro-elastisch wegdek is een nieuw type wegdek dat een oplossing kan bieden om geluidsoverlast tegen te gaan. Dit wegdek bevat geen bitumen en is dus geen asfalt. Proeven in Zweden, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Slovenië, Japan én België hebben al aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van het wegverkeer met 7 tot 12 decibel kan verminderen. Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidsreducerend effect van 8 decibel bereikt.

In de Noorderlaan in Gent werd begin deze week een proefvak van 44 m aangelegd om de geluidsreductie te testen. Het wegdek bestaat uit prefab PERS-platen (PoroElastic Road Surface) die met kunsthars zijn verlijmd op een speciale onderlaag, die op haar beurt op de normale asfaltonderlagen rust.

“Het proefvak zal intensief door het OCW gevolgd worden, enerzijds om de geluidsreducerende effecten te monitoren, anderzijds om het wegdek op vlak van slijtage, stroefheid en rolgeluid te onderzoeken. Bedoeling is dat dit ultrastille wegdek de komende jaren een volwaardig alternatief wordt”, vertelt Luc Goubert, senior onderzoeker bij het OCW.

Geluidsactieplan

De ontwikkeling van dit ultrastille wegdek past in het Geluidsactieplan van de stad Gent. Dat plan bevat 40 maatregelen, die zijn opgemaakt volgens een duidelijke strategie van voorkomen, bestrijden en compenseren van geluidsoverlast afkomstig van onder meer het verkeer. Zo worden lokale wegen met een slecht wegdek eerst vernieuwd. Daarbij komt dat de volledige zone binnen de stadsring (R40) sinds 2015 zone 30 is geworden. Een maatregel die een positief effect heeft op de bijhorende geluidshinder, want het rolgeluid van de banden neemt af bij een dalende snelheid.

Tegelijkertijd zet de stad ook in op stillere voertuigen, zoals voertuigen op aardgas of elektriciteit. De eigen stadsvloot telt intussen 54 elektrische voertuigen en 20 CNG-voertuigen. De vloot van Ivago rijdt momenteel met 55 CNG-voertuigen. Om ook burgers en bedrijven te overtuigen, zijn er tal van subsidies om de overstap naar stillere en duurzame voertuigen te stimuleren.

“Geluidshinder door wegverkeer is een vaak onderschat probleem. De voorbije 15 jaar heeft Europees onderzoek een duidelijk verband aangetoond tussen verkeerslawaai en gezondheidsproblemen. De komende jaren blijven we dan ook de strijd aangaan met dit lawaai. Tegen 2030 willen we het geluidsniveau afkomstig van wegverkeer aan alle Gentse woningen overal beneden de 70 decibel brengen”, belooft de Gentse schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

In Westende, een deelgemeente van Middelkerke, begint aannemer Verhelst nv ter hoogte van de werfzone aan de Oceaanlaan met de vernieuwing van de zeedijk. Het strand wordt genivelleerd en er zullen nieuwe helmgraszones worden aangeplant. Tegen[…]

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Meer artikels