Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tessenderlo krijgt vergunning voor gascentrale, Vilvoorde niet

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Tessenderlo krijgt vergunning voor gascentrale, Vilvoorde niet

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe gascentrale van Engie in Vilvoorde. Zij levert wel een omgevingsvergunning af aan TDS voor een gascentrale in Tessenderlo, dat wel enkele stevige randvoorwaarden krijgt opgelegd. Zo moet het bedrijf ervoor zorgen dat het tegen 2040 klimaatneutraal is en moet het in totaal 30 ha extra bos realiseren, waarvan 12 ha aaneengesloten binnen de eerste twee jaar.

Vorig jaar stond politiek Vlaanderen in rep en roer toen Demir besliste om de omgevingsvergunningen voor zowel de gascentrale van Dilsen-Stokkem, Tessenderlo als Vilvoorde te weigeren. Enkel een kleine gascentrale in Gent werd toen vergund. Intussen is het gasproject in Dilsen-Stokkem van de baan en vervangen door een batterijenpark. 
 
De initiatiefnemers van Tessenderlo en Vilvoorde dienden echter een nieuwe aanvraag in en verbeterden hun dossier. De aanvraag van Vilvoorde stootte op een stilzwijgende weigering van de deputatie van Vlaams-Brabant, de aanvraag van Tessenderlo belandde meteen op het bord van de minister omdat ze provinciegrensoverschrijdend is.

Ammoniak

Hoewel in beide dossiers na de eerdere weigering de ammoniakuitstoot stevig werd teruggedrongen, blijkt volgens Demir uit technisch nazicht dat Engie niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken. De lichtere gascentrale in Vilvoorde zou meer uitstoten dan de zwaardere centrale in Tessenderlo, die wel de meest innovatieve en best beschikbare technieken inzet. Terwijl de aangevraagde gascentrale van 900 MW in Tessenderlo in 2021 nog goed was voor een geraamde uitstoot van 344.000 kg NOx en 103.000 kg ammoniak, werden nieuwe technieken ingeschakeld die de uitstoot sterk terugdrongen naar 298.000 kg NOx en 30.000 kg ammoniak. 
 
Vooral de daling van de ammoniakuitstoot met meer dan 70% is een goede zaak aangezien Demir vooral deze uitstoot als weigeringsgrond hanteerde. Voor de minister is dat meteen ook het bewijs dat de weigering destijds gegrond was. Er werd geen beroep aangetekend en de aanvragers hebben in hun nieuwe dossiers aangetoond dat het wel degelijk beter, properder en gezonder kan door de meest innovatieve technieken te hanteren. 
 
Ook de aangevraagde centrale van 875 MW in Vilvoorde verlaagde haar uitstoot tot 350.000 kg NOx en 41.000 kg ammoniak. De daling van de ammoniakuitstoot is in Vilvoorde met 61% echter minder sterk dan in Tessenderlo. TDS zal naast het verplichte SCR-mechanisme nog een bijkomende techniek inzetten om het ammoniakslib na te behandelen en de ammoniakuitstoot extra terug te dringen. Vilvoorde doet dat niet, waardoor vermijdbare schade wordt veroorzaakt aan de natuur, wat volgens het Natuurdecreet verboden is.
  
“Ik heb altijd gezegd dat ik dossiers zou beoordelen op hun inhoud en zou vergunnen wat verantwoord is. Moest ik zeker zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen vergunningsnoodzaak en was geen enkele bijkomende vergunning nodig. Ook die in Tessenderlo niet. Vlaanderen neemt in die omstandigheden haar verantwoordelijkheid in alle vergunningsaanvragen, voor zover die voldoen aan onze milieuvoorwaarden”, besluit Demir die hoopt dat met deze beslissing eindelijk een einde komt aan wat zij omschrijft als ‘de poppenkast rond de gascentrales’. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels