Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Terug in Omloop: acht kandidaten

Acht opdrachtgevers hebben zich gemeld als kandidaat voor de pilootprojecten 'Terug in Omloop' (zie Bouwkroniek van 19 februari, blz. 18). Drie van de ingediende projecten zijn gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, twee in de provincie Antwerpen en telkens één in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

Vijf projecten hebben een publieke opdrachtgever, drie situeren zich in de privésector. Bij de vijf publieke opdrachtgevers zijn drie gemeentebesturen, een provinciale organisatie en een Vlaamse overheidsinstelling.

De acht projecten worden de komende weken gescreend door de kwaliteitskamer, waarna vijf projecten zullen worden geselecteerd. De bekendmaking van de vijf geselecteerde pilootprojecten is voorzien in de loop van de maand april.

Verontreinigde terreinen zijn doorgaans 'blinde vlekken' in en rond stedelijke gebieden. Nochtans bieden ze vaak mooie kansen voor stedelijke en economische ontwikkeling. De Terug in Omloop-projecten willen de koppeling maken tussen stedelijke transformaties, de economische transitie (met een klemtoon op activiteiten in de circulaire economie) en geïntegreerde bodemsanering. Dankzij deze aanpak wil men bewust bouwen aan de stad van morgen.

De ruimtelijke druk in Vlaanderen is groot en de vraag om open ruimte aan te snijden, zal in de toekomst wellicht nog toenemen. Hiertegenover staat de ambitie van Vlaanderen om tegen 2050 het bijkomende ruimtebeslag te herleiden tot 0%. We moeten dus op zoek naar nieuwe manieren om de schaarse beschikbare ruimte optimaal in te zetten om nieuwe initiatieven alle kansen te geven.

Het weer in omloop brengen van onderbenutte en verontreinigde terreinen is vanuit het concept van zorgvuldig ruimtegebruik een logisch gegeven. Daardoor kan ook het bijkomend aansnijden van ruimte worden verminderd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen