Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Terreinoverdracht voor bouw gevangenis Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

De federale ministerraad gaat akkoord met de principenota over de terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen. Die wordt gepland op de terreinen van Blue Gate aan Petroleum Zuid. Ze vervangt op termijn het arresthuis in de Begijnenstraat. Deze laatste site wordt later herontwikkeld. Naast de nieuwe gevangenis komt een natuurzone van 14 ha.

De stijgende populatie in de gevangenissen en de verouderde infrastructuur zorgen volgens minister Jambon voor de hoogdringende uitvoering van het masterplan 2008-2012-2016 dat de regering in 2008 goedkeurde. Eén van deze dossiers van het masterplan is het dossier voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

Het plan bevat vijf grote actiepunten:

een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit (quick wins);

de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites om de overbevolking op te vangen;

de bouw van zeven nieuwe inrichtingen voor het opvangen van de stijgende behoefte en het voorzien van een buffercapaciteit zodat oude inrichtingen in veilige omstandigheden kunnen worden gerenoveerd;

de bouw van zes nieuwe inrichtingen ter vervanging van sterk verouderde inrichtingen;

een inhaalprogramma voor renovatie dat voor veilige en humane leefomstandigheden zorgt.

De terreinoverdracht voor de nieuwe Antwerpse gevangenis wordt begin 2017 verwacht. Zonder onverwachte problemen zou ze in 2021 moeten gerealiseerd zijn. De nieuwe gevangenis moet plaats bieden aan 440 gedetineerden en wordt gebouwd via de dbfm-formule, een publiek-private samenwerking waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud aan een privéconsortium worden toevertrouwd. Dat consortium kan wellicht volgend jaar reeds worden geselecteerd.

Als locatie voor de gevangenis was eerder al de oude rijkswachtkazerne in Wilrijk naar voor geschoven, maar twee jaar geleden werd duidelijk dat de keuze zou vallen op de Blue Gate-terreinen. Petroleum Zuid ligt dichter bij het justitiepaleis en er zijn minder omwonenden. De complexe eigendomstructuur (NMBS, Infrabel, de Regie der Gebouwen, Blue Gate en de stad Antwerpen) zorgde voor vertraging van het dossier.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels