Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Terrein is na ontharding niet noodzakelijk waterdoorlatend

Gerelateerde onderwerpen :

,
Terrein is na ontharding niet noodzakelijk waterdoorlatend

Een waterondoorlatend dolomietpad.

De Vlaamse regering wil bijna 5 miljoen € uittrekken voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. De regering gaat uit van de vaststelling dat 14% van Vlaanderen vandaag verhard is en dat regen nu vaak meteen in de riolering verdwijnt in plaats van in de grond.

“Het gevolg hiervan is dat we bij hevige regens vaak kampen met wateroverlast omdat onze rioleringen de hoeveelheid aan water niet kunnen slikken. Daarbij komt ook nog eens dat beton en asfalt de hitte vasthouden, waardoor het 's avonds minder snel afkoelt”, redeneert Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), die aan de basis ligt van dit initiatief en die dit met de nieuwe maatregel wil voorkomen.

Niet alleen particulieren, maar bijvoorbeeld ook scholen die hun speelplaats ontharden, kunnen in aanmerking komen voor een premie. Per project is maximum 250.000 € te verkrijgen. In een gezamenlijk persbericht stellen FedBeton, Febelcem, Febe en Infobeton dat het voor  een goed waterbeheer inderdaad ideaal is wanneer het hemelwater ter plaatse kan infiltreren.Een terrein is na opbraak echter niet noodzakelijk waterdoorlatend. De bovenste laag kan te fel verdicht zijn of ongebonden materialen zoals dolomiet kunnen toch een waterondoorlatend oppervlak vormen. Bovendien zijn vele grondtypes in Vlaanderen slecht of niet waterdoorlatend: zandgronden vormen geen probleem, leem- of kleigronden dan weer wel. Uiteraard speelt ook de natuurlijke grondwaterstand een rol.

Waterdoorlatend

Beton hoeft volgens de beroepsverenigingen echter geen deel uit te maken van het probleem, het is eerder een deel van de oplossing. Al 20 jaar zijn op de Belgische markt waterdoorlatende betonverhardingen beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betonstraatstenen met een poreuze structuur, stenen met verbrede voegen of kleinschalige elementen met drainageopeningen.

Met een correct ontworpen opbouw kan het hemelwater gebufferd worden en vervolgens infiltreren naargelang de capaciteit van de ondergrond.

Hierdoor wordt overlast effectief vermeden en de grondwaterstand op peil gehouden terwijl men blijft genieten van het comfort van een verharding. De esthetische elementen laten bovendien toe meer groen in de (publieke) ruimte te integreren.

De voorbije jaren is ook ter plaatse gestort drainerend beton in opmars. Ook dit type betonoppervlak is in staat om de hevigste regenbuien op te nemen en is geschikt voor alle toepassingen van voetgangers, fiets- en beperkt autoverkeer. 

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, zullen betonoppervlakken het effect van de stedelijke opwarming tegengaan in plaats van het te veroorzaken. Lichtgekleurde oppervlakken weerkaatsen immers het invallende zonlicht, wat niet alleen de temperatuur aan het oppervlak vermindert maar ook een vertragend effect heeft op de globale opwarming.

Deze strategie van ‘cool pavements’ wordt overigens onderschreven door de Europese Commissie, DG Environment en door het Environmental Protection Agency in de Verenigde Staten van Amerika.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Scheutwijk in Anderlecht wordt heringericht

Scheutwijk in Anderlecht wordt heringericht

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, start de werkzaamheden voor de heraanleg van de Scheutwijk in Anderlecht. Het doel is de creatie van een nieuwe publieke ruimte die gezelliger en groener is. Actieve mobiliteit en duurzaamheid staan[…]

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

Meer artikels