Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tentoonstelling over Oudaan-project

Gerelateerde onderwerpen :

Het collectief 'We kopen samen den Oudaan' lanceerde vorig jaar een oproep om de Oudaan, de Antwerpse politietoren, te kopen. Het collectief, het onderzoeksbureau Ndvr en geëngageerde Antwerpenaren met verschillende expertises wilden met deze oproep de utopische plannen die architect Renaat Braem met de toren voor ogen had nieuw leven inblazen.

Op een tentoonstelling die plaatsheeft van woensdag 19 oktober (opening op 18 oktober, 20 u.) tot zondag 15 januari worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor dit project getoond. De expo stimuleert tevens het maatschappelijke debat over nieuwe vormen van publieke ontwikkeling, cofinanciering en gedeeld ruimtegebruik.

Met het BWMSTR-label wil de Vlaamse bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken en zo ontwerpend onderzoek steunen in de beginfase. Het Vlaams Architectuurinstituut toont de resultaten van de BWMSTR-labels in de wandelgangen van deSingel aan de Jan Van Rijswijcklaan 155 in Antwerpen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

Onderdelen ponton cruiseterminal op weg naar Antwerpen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels