Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tekorten en hogere prijzen voor verf, vernis en coatings

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Tekorten en hogere prijzen voor verf, vernis en coatings

De productiebedrijven die lid zijn van IVP Coatings, de Belgische industriefederatie van de verven, lakken, vernissen en drukinkten, hebben al weken de grootste moeite om aan basisgrondstoffen te komen om hun productie draaiende te houden. Sterk stijgende grondstofprijzen en toenemende bevoorradingsproblemen zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van afgewerkte producten bij de fabrikanten in het gedrang komt.
De schaarste aan grondstoffen, en de daaraan gekoppelde stijgende grondstofprijzen, heeft volgens IVP verschillende oorzaken. De groeiende vraag vanuit bepaalde markten in combinatie met een wereldwijd gebrek aan beschikbare zeecontainers en oplopende transportkosten hebben de internationale toeleveringsketens in de sector grondig verstoord.
 
Bovendien zijn er op strategisch belangrijke productielocaties van basisgrondstoffen in de wereld ernstige technische problemen opgedoken, vooral onder invloed van extreme weersomstandigheden en vertragingen bij onderhoudswerkzaamheden. Bepaalde grondstoffenleveranciers hebben daarom overmacht ingeroepen om de productie stil te leggen.

Prijsstijgingen

Hierdoor zijn er aanzienlijke vertragingen of zelfs onderbrekingen in de levering van essentiële grondstoffen en plastic of metalen verpakkingen. Dit heeft een negatieve impact op de productiecapaciteit in de sector. Deze verschillende factoren maken het voor fabrikanten extreem moeilijk om hun klanten en markten tijdig en in voldoende hoeveelheden te bevoorraden.
Zo zijn de prijzen van verschillende harsen, oplosmiddelen en pigmenten, zoals titaniumdioxide en ijzeroxide, evenals de meeste polymeren, aanzienlijk gestegen sinds eind vorig jaar. Dit zijn allemaal essentiële componenten voor verven en verwante producten.

Europese problematiek

De problematiek geldt trouwens in gans Europa. Alle fabrikanten in de Europese Unie zijn sterk afhankelijk van internationale bevoorradingslijnen die momenteel grote hinder ondervinden. Na de verliezen door de coronacrisis betekent dit opnieuw een negatieve economische impact voor de sector.
 
De sectorbedrijven streven ernaar om oplossingen te vinden en de cruciale bevoorrading aan hun klanten veilig te stellen, zeker in essentiële sectoren. Het is volgens IVP Coatings evenwel overduidelijk dat Belgische fabrikanten geen controle hebben over de samenloop van omstandigheden die aan de basis ligt van deze wereldwijde situatie.
 
“De situatie verergert uur na uur. Het is bijna niet te geloven dat verschillende negatieve elementen zich allemaal tegelijk voordoen en dit binnen een korte tijdspanne. Het is voor de industrie een bijzonder moeilijke uitdaging om de productie en bevoorrading op peil te houden en de prijsstijgingen te beperken. Iedereen doet hiervoor zijn uiterste best, maar we vragen onze klanten en leveranciers om begrip”, besluit Hugo Myncke, voorzitter IVP Coatings.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Elk lokaal bestuur plaatst als aanbestedende overheid jaarlijks vele overheidsopdrachten. De Vlaamse lokale besturen kopen jaarlijks 1,5 miljard euro aan goederen en diensten aan. Hierbij zijn de werken nog niet meegerekend. Dat betekent dat er[…]

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

NAV toont knapste realisaties op Renovatiedag

NAV toont knapste realisaties op Renovatiedag

Zondag 15 mei iedereen welkom op Open Wervendag

Zondag 15 mei iedereen welkom op Open Wervendag

Meer artikels