Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tekort aan inspecteurs voor technische controles

Gerelateerde onderwerpen :

Tekort aan inspecteurs voor technische controles

© contact@rolv.be

De kernactiviteit van BTV is het uitvoeren van technische controles, met als belangrijkste doel de veiligheid van de gebruiker te bestendigen of in ieder geval de risico’s te beperken. BTV onderzoekt de (arbeids)veiligheid door wettelijk verplichte controles uit te voeren op machines en installaties. Dat gebeurt met meer dan 430 medewerkers verspreid over twaalf vestigingen in alle provincies.

De controle van hijs- en hefwerktuigen op een bouwwerf is niet alleen wettelijk verplicht, maar absoluut nodig om de veiligheid te verzekeren. Het erkende controlebureau gaat tevens na of machines ook na langdurig gebruik nog in goede staat zijn en of het onderhoud gebeurt zoals het hoort.

De inspecteurs beschikken over een uitgebreide kennis om hun job te kunnen uitvoeren. Ze krijgen bij BTV regelmatig opleidingen om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen en krijgen heel wat interne bijscholingen, zowel op technisch vlak als inzake wetgeving. Al die extra scholing maakt van de medewerkers uiteindelijk echte specialisten.

Naast het beschikken over puur technische kennis moeten de inspecteurs echter ook een eenvoudig en duidelijk administratief verslag kunnen opstellen en digitaal vastleggen en verwerken. Tevens moeten ze dagelijks communiceren en overleggen met verschillende gesprekspartners, zowel op bouwwerven, met uitvoerders, de werfleiding en preventieadviseurs. Als erkend controleorganisme moet BTV zich ook houden aan een strenge deontologie waarbij vaststellingen op een bouwwerf strikt vertrouwelijk worden behandeld.

“Personeel vinden is tegenwoordig niet evident, zeker niet in een sterke technologische maatschappij waar momenteel technisch geschoolde mensen zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Onze inspecteurs hebben in ieder geval werkzekerheid en bovendien is het helpen vermijden van ongevallen een bijzonder zinvolle bezigheid. Wie zich geroepen voelt om waardevol inhoudelijk werk te doen met een hoge verantwoordelijkheidszin is dan ook meer dan welkom. Ik hoef niet uit te leggen wat de gevolgen zouden zijn indien door een gebrek aan personeel geen geldige keuringsverslagen aanwezig zouden zijn op de bouwwerf; de bedrijvigheid zou stelselmatig stilvallen”, besluit Joris Breugelmans.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Publireportage

Zoontjens: valbeveiliging zonder doorbreking van het dak

Vallen van hoogte blijft een veel voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen in de bouw. Niet zo gek dat er bijzonder strenge regels zijn voor de coördinatie van de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte. De werkgever is wettelijk verplicht om[…]

02/03/2021 |
RDS Electronics heeft verbeterd antibotssysteem voor toren- en mobiele kranen

RDS Electronics heeft verbeterd antibotssysteem voor toren- en mobiele kranen

Nieuwe regels voor het keuren van torenkranen vanaf 1 maart

Nieuwe regels voor het keuren van torenkranen vanaf 1 maart

Heras neemt SER Hegn in Denemarken over

Heras neemt SER Hegn in Denemarken over

Meer artikels