Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Tekort aan inspecteurs voor technische controles

Gerelateerde onderwerpen :

,
Tekort aan inspecteurs voor technische controles

© contact@rolv.be

De kernactiviteit van BTV is het uitvoeren van technische controles, met als belangrijkste doel de veiligheid van de gebruiker te bestendigen of in ieder geval de risico’s te beperken. BTV onderzoekt de (arbeids)veiligheid door wettelijk verplichte controles uit te voeren op machines en installaties. Dat gebeurt met meer dan 430 medewerkers verspreid over twaalf vestigingen in alle provincies.

De controle van hijs- en hefwerktuigen op een bouwwerf is niet alleen wettelijk verplicht, maar absoluut nodig om de veiligheid te verzekeren. Het erkende controlebureau gaat tevens na of machines ook na langdurig gebruik nog in goede staat zijn en of het onderhoud gebeurt zoals het hoort.

De inspecteurs beschikken over een uitgebreide kennis om hun job te kunnen uitvoeren. Ze krijgen bij BTV regelmatig opleidingen om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen en krijgen heel wat interne bijscholingen, zowel op technisch vlak als inzake wetgeving. Al die extra scholing maakt van de medewerkers uiteindelijk echte specialisten.

Naast het beschikken over puur technische kennis moeten de inspecteurs echter ook een eenvoudig en duidelijk administratief verslag kunnen opstellen en digitaal vastleggen en verwerken. Tevens moeten ze dagelijks communiceren en overleggen met verschillende gesprekspartners, zowel op bouwwerven, met uitvoerders, de werfleiding en preventieadviseurs. Als erkend controleorganisme moet BTV zich ook houden aan een strenge deontologie waarbij vaststellingen op een bouwwerf strikt vertrouwelijk worden behandeld.

“Personeel vinden is tegenwoordig niet evident, zeker niet in een sterke technologische maatschappij waar momenteel technisch geschoolde mensen zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Onze inspecteurs hebben in ieder geval werkzekerheid en bovendien is het helpen vermijden van ongevallen een bijzonder zinvolle bezigheid. Wie zich geroepen voelt om waardevol inhoudelijk werk te doen met een hoge verantwoordelijkheidszin is dan ook meer dan welkom. Ik hoef niet uit te leggen wat de gevolgen zouden zijn indien door een gebrek aan personeel geen geldige keuringsverslagen aanwezig zouden zijn op de bouwwerf; de bedrijvigheid zou stelselmatig stilvallen”, besluit Joris Breugelmans.

 

 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Dodehoekongevallen: aanbevelingen voor wegbeheerders

Dodehoekongevallen: aanbevelingen voor wegbeheerders

Dodehoekongevallen kennen vaak een dramatische afloop. De helft van deze ongevallen is zeer ernstig: een vijfde met dodelijke afloop, een vierde met zware verwondingen. In alle gevallen is de kwetsbare weggebruiker het slachtoffer, de grote[…]

21/04/2018 | VeiligheidFiets
Asbestinventaris biedt verschillende voordelen

Asbestinventaris biedt verschillende voordelen

REI-International verdeelt EZ-Path

REI-International verdeelt EZ-Path

Belgische websites kwetsbaar voor cybercriminelen

Belgische websites kwetsbaar voor cybercriminelen

Meer artikels